Sikkerhet, tillit og forsikring

Planview LeanKit™ – Tillit og sikkerhet


Planviews løsning for skalerbar Lean-porteføljeforvaltning på bedriftsnivå, verdistrømplanlegging og Agile-leveranse fører til leveranser og planlegging på høyt nivå, fra det strategiske porteføljenivået til Agile-teamet. Med synlighet inn i hvordan porteføljeinitiativer og verdistrømmer utvikler seg i hele bedriften, og viktig innsikt om endringer som trengs i flere ulike områder, kan hele organisasjonen gå over til et bedre forretningsutbytte på en sømløs måte.

Nedenfor er flere dokumenter som inneholder ytterlig informasjon om hvordan Planview beskytter kundeopplysninger når du bruker LeanKit.

Besøk Planviews senter for tillit og sikkerhet