Hvordan det fungerer


I Projectplace kan du eksportere data fra ulike kilder, som Gantt-tidslinjen, den rapporterte tiden, statusen for prosjektporteføljen og de ansattes arbeidsmengde. Dataene fra Projectplace-teamene og -prosjektene dine eksporteres i en Excel-fil som du kan lagre og dele med kollegene dine om nødvendig.

Hvordan Microsoft Excel-integreringen fungerer

Eksporter Projectplace-filene dine til Excel


Gjør følgende i Projectplace-verktøyet ditt:
  1. Finn tannhjulikonet (øverst til høyre på verktøyet)
  2. Velg alternativet «Eksporter til Excel»
  3. Lagre filen
  4. Ferdig.
Eksporter Projectplace-filene dine til Excel