Ignite-kundepresentasjoner


Se hva du gikk glipp av!

Ignite Innovation-samlingen er stedet der verdenslederne i innovasjon møtes for å diskutere de nyeste trendene og strategiene innen dugnadsinnsamlet innovasjon.

Presentasjoner

 • 2019
 • Oppmuntrende

  CGI

  Motiverer og finansiering kundefokusert innovasjon (Presentert i Atlanta)

  Dette dypdykket i CGIs unike bruk av Planview Spigit fremhever hvorfor de vant Ignite Innovation-prisen for «Mest innovative brukertilfelle». CGI brukte Spigit til alt fra forespørselsutfordringer til utfordringer for opplæring av nye sponsorer, i tillegg til å promotere for den realiserte verdien av de utvalgte ideene, og demonstrerte dermed kunsten bak dugnadsinnsamlet innovasjon.

  Se video

 • Ignite

  SPECTRUM BRANDS

  Driv frem banebrytende innovasjon gjennom samarbeid og engasjement – Spectrum Brands (presentert i Atlanta)

  Spectrum Brands har vært på produktinnovasjonsreisen sin med Planview Spigit i 6 måneder, og gjennom dugnadsinnsamling bryter de ned geografiske, varemerke- og avdelingsbarrierer samtidig som de samarbeider på tvers av hele selskapet. Fokuset på å løse relevante markedsproblemer for både kunder og detaljhandlere har ført til et «hvelv» av ideer i restansen så vel som revolusjonerende ideer klare for utvikling.

  Se video

 • Ignite

  TIAA

  Nurturing an Ideating Workforce to Create Groundbreaking Innovations (Pleien av en idéskapende arbeidsstyrke for å skape banebrytende innovasjoner) (Presentert i New York by)

  TIAA-idélaboratoriet ble etablert som en kulturbevegelse for å engasjere ansatt, bygget på troen om at gode ideer kan komme fra hvem som helst, hvor som helst, når som helst. TIAA har en sterk, gjentakbar innovasjonsprosess, inkludert ideen om en frivilligbasert inkubasjonsstruktur som har ført til millioner i ekstra inntekt for selskapet på grunn av økt produktivitet.

  Se video

 • Innovation

  TREMCO

  Innovation Renovation: How to Pivot your Innovation Roadmap to Add Strategic Value (Innovasjonsrenovasjon: Hvordan vende om på innovasjonsveikartet ditt for å tilføre strategisk verdi) (Presentert i New York by)

  Tremcos innovasjonsprogram fikk en strategisk «omstart» for å korrigere den opprinnelige mislykkede lanseringen deres. Ved å fokusere på resultater, konsentrert kommunikasjon og full tildeling av ressurser til utvalgte ideer, har de lykkes i å bygge en bærekraftig innovasjonsprosess.

  Se video

 • Ignite

  CAMBIA HEALTH

  Creating Purpose-Driven Products & Businesses (Opprettelsen av formålsdrevne produkter og bedrifter) (Presentert i San Francisco)

  Cambia Healths 8-årige innovasjonsreise med Planview Spigit fokuserer på å drive frem samarbeid, mangfold og inkludering for å levere en enestående opplevelse for både forbrukere og ansatte. De har kuratert frivillige innovasjonsroller og -team med 68 % av de ansatte engasjert. Programmet har uteksaminert 4 administrerende direktører.

  Se video

 • Ignite

  HS2

  HS2 Innovation Strategy: Ensuring Innovation is Baked In, Not Bolted On (HS2-innovasjonsstrategi: Å sørge for at innovasjon blir en del av, og ikke på toppen av) (Presentert i London)

  HS2 er mer enn bare en jernbane. Det er et strategisk innovasjonsprogram designet for å levere verdi, innvirkning og fordeler i hele bransjen. Med deres 3 hovedsøyler evne, kapasitet og kultur, lykkes de i å innarbeide innovasjon i alt de gjør.

  Se video

 • Ignite

  JOHNSON & JOHNSON

  Value Creation in a Culture of Innovation (Verdiskaping i en kultur bestående av innovasjon) (Presentert i London)

  Det kjente varemerket Johnson & Johnson utnytter Planview Spigit med mer enn 8000 produsenter i fabrikker i hele verden for å skape verdi og styrke kulturen. De fremhevede vinnerideene er ikke bare inspirerende, men også virkningsfulle.

  Se video

 • 2018
 • Geoff_Tuff-min/

  Deloitte Consulting LLP

  Tenk praktisk om innovasjon i en digital alder

  Geoff Tuff, Principal

  Se video

 • Mohan_Nair_Mainstage-min/

  Cambia Health

  The Stolen Voice

  Mohan Nair, Chief Innovation Officer

  Se video

 • Jeff_George_Campbells-min/

  Campbell Soup Company

  Strategisk samsvar: Knytt innovasjonsprogrammet ditt opp til selskapets mål

  Jeff George, visedirektør for forskning og utvikling

  Se video

 • Chris_Morris_Herbalife-min/

  Herbalife

  Klar, ferdig, gå … Spigit er den nye hjørnesteinen i Herbalifes bedriftsinnovasjonsprogram

  Chris Morris, Chief Innovation Officer

  Se video

 • Spigit-Ignite-2018-Rebecca-Cameron-min/

  Nasdaq

  Kulturendring: Oppskriften bak idéskaping for radikal endring

  Rebecca Cameron, VP Corporate Strategy

  Se video

 • Shawn_H_Pepperdine-min/

  Pepperdine University

  Hvordan lede når du ikke er den med ansvaret

  Shawn Herrera, Direktør for selskapspartnerskap

  Se video

 • TGH_9691-min/

  Johnson & Johnson

  Mer enn bare idéskaping: Gi liv til nyskapende ideer med fart, synlighet og lidenskap

  Linda Lavelle, direktør, Knowledge Management

  Se video

 • Spigit-Ignite-2018-Executive-Panel-min/

  Nasdaq, Herbalife, Campbell Soup Company

  Diskusjon i lederpanelet

  Rebecca Cameron, Chris Morris, Jeff George

  Se video

 • Wayne_Bush_NuSkin-min/

  Nu Skin

  Gjør idéskapning til en viktig bedriftsdisiplin for vekst

  Wayne Bush, global direktør – HR-bedriftspartnere og HR-drift

  Se video

 • JE1_4165-min/

  Harvard Pilgrim Health Care

  Springbrett for innovasjon

  Patricia Forts, nestleder innen innovasjon og strategi

  Se video

 • Christian_Claire_JohnsonandJohnson-min/

  Johnson & Johnson

  Usannsynlige innovatører

  Claire Kingston, leder for plattforminnovasjon og design, Bioresearch Quality and Compliance Christian Weh, seniorleder, Global MAKE

  Se video

 • John_Klick_Pfizer-min/

  Pfizer

  Tør å prøve: Erfaringer gjort i bedriftsinnovasjon i Pfizers 5-årige innovasjonsprogram

  John Klick, Seniorleder, Worldwide Innovation

  Se video

 • Jesse_CBA-min/

  Commonwealth Bank of Australia

  Gjør innovasjonsprogrammet ditt til en storartet suksess

  Jesse Arundell, seniorkonsulent for åpen innovasjon

  Se video

 • Julie_Pigott_SouthernCompany-min/

  Southern Company

  Hvordan skape ideer effektivt på tvers av varemerker med distinkte kulturer

  Julie Pigott, Direktør for innovasjonsstøtte

  Se video

 • Erica_Church_Gov_Saskatchewan-min/

  Government of Saskatchewan

  Demonstrerer og måler verdi

  Erica Church, forbedringsspesialist

  Se video

 • Mike_Walker_Raytheon-min/

  Raytheon

  Inspirer til nytenkning i forsvarsindustrien

  Mike Walker, leder for innovasjonssenteret

  Se video