Enterprise innovation management

Realiser endring gjennom en kultur av nyskapning

Planview’s Enterprise Innovation Management solution extracts ideas from across your organization’s entire ecosystem, centralizes them for evaluation and development, and transforms them into value that serves your customers.

Enterprise innovation management for sustained innovation

Everything starts with an idea. Every product and every service began its journey as an obscure concept in a creative mind. Planview’s Enterprise Innovation Management gives you the ability to collect those concepts, harness that creativity and combine it with the untapped ingenuity, wisdom and insight of everyone in your organization. Rather than depending on a select few to guide your business forward, Planview democratizes creative decision-making and inspires a culture of engagement and innovation.


Whether your goal is new products and services, incremental improvements to existing offerings, improved internal processes, or an enhanced customer experience, Planview provides visibility and management across the entire ideation process. From the original concept to the final implementation, Planview records, cultivates, prioritizes, tracks, selects, and delivers ideas, and measures the results. This single platform was designed to nurture innovation and help you identify the most valuable ideas with the greatest potential impact. With over six million users in 170 countries, Planview Spigit is the most widely used innovation management platform in the world.

Innovation culture, employee engagement, and voice of the customer

Bring the ideas that can radically transform your business to market


Innovation culture, employee engagement, and voice of the customer
Innovation culture, employee engagement, and voice of the customer
Deploy challenges important to your business at scale

Innovation is the destination, customer voice is the GPS, engaged employees are vehicles, and Planview is the freeway infrastructure that brings it all together and moves your best ideas forward.

Demokratisert idéskapning

Driv frem løsninger for publikumsgenererte utfordringer og muligheter gjennom vår dedikerte teambaserte funksjon for idéskapning


Demokratisert idéskapning
Demokratisert idéskapning

Frem sterkere samarbeid og idéskapning ved å bruke TeamTap, vår motor for publikumsgenererte utfordringer som lar publikum dele utfordringer og muligheter med hverandre og velge de beste løsningene på utfordringene de står overfor.

Idea Management

From idea to impact: manage the entire lifecycle of a new concept


Idea Management
Idea Management
Automate the innovation workflow through gated ideation

Planviews innovasjonsplattform hjelper dere med å kommunisere utfordringer og muligheter på tvers av organisasjonen. Generer, fang opp og finpuss nye ideer mens dere administrerer hele prosessen med evaluering og prioritering ved hjelp av våre samarbeidsfunksjoner.

Innovasjonstrender og sentimentanalyse

Identifiser automatisk trender fra innholdet generert av publikum, og samkjør ideer ved hjelp av naturlig språkbehandling og sentimentanalyse


Innovasjonstrender og sentimentanalyse
Innovasjonstrender og sentimentanalyse

Utforsk raskt millioner av tekstlinjer ved å bruke vår avanserte funksjoner for naturlige språkbehandling og sentimentanalyse, og identifiser nøkkeltrender og temaer for å få fart i den datadrevne innovasjonsprosessen deres.

Crowdsourced decision making

Leverage data, technology and employees as the foundation for a better decision-making process


Crowdsourced decision making
Crowdsourced decision making
Leverage the wisdom of crowds to find the best ideas

Dra nytte av kraften og visdommen til publikum gjennom stemmegivning, maskinlæring, rangering og parvise sammenligninger for å innskrenke tusenvis av ideer til de med størst potensiale og automatisk fremme og prioritere de beste.

Idea selection

Logically and judiciously narrow the field of hundreds of competing ideas to a select few


Idea selection
Idea selection
Configure forms for idea evaluation and selection

Bruk kvantitative vurderinger og kvalitative evalueringer til å velge ideene med den sterkeste forretningsverdien, og overlever dem til leveranseløsninger eller eksporter dem til leveransestyringsapplikasjoner via vår omfattende API-pakke.

Innovation delivery

Bring the ideas you’ve selected to life through any number of Planview delivery mechanisms


Innovation delivery
Innovation delivery
Manage the process through delivery with Projectplace

Bygg en beviskjede fra idé til leveranse ved å overføre all relevant informasjon, som utvalgskriterier, implementeringskostnader, forretningsverdiøkning og inntektsprognoser, til Planview-leveranseløsninger. Utnytt vår bruksklare integrasjon for å administrere ideer til utførelse i prosjektarbeidsområder ved hjelp av tavler, planer og Microsoft 365-integrasjoner.

Innovation metrics

Use over 100 out-of-the-box reports to measure the spread and power of innovation


Innovation metrics
Innovation metrics
Report on your project pipeline to stakeholders

Administrer innovasjonsporteføljen din ved å koble sammen idédata og målinger for å beregne hvordan ideer utvikler seg, total kostnad for effekt, hastighet til markedet, ansattes engasjement og mange andre datapunkter via Planviews Power BI-integrasjon.

Innovation management software for enterprises

  • “Spigit inspires employees to speak up and share their knowledge and ideas. Instead of just saying we want to hear from them, we are showing them that their contributions matter.”

    Patti Brooke Director of Innovation

Innovation management software from Planview

With Planview, you can manage your entire end-to-end innovation lifecycle from ideation to delivery.

Expand your innovation management knowledge

with whitepapers, webcasts, analyst reports and more

Gå til ressursenter

See our enterprise innovation management software in action

Se demoenStøtt innovasjon. Se hvordan.