logg på

Populære søk

NYTT! Last ned Lean og Agile kjøpeveiledning og kickstart evalueringsprosessen med viktige kriterier for kjøp av lean/agile program.
Last ned nå

Lean og Agile levering

Kjør Lean, skaler Agile og gjør endringer etter spesifikke betingelser og tidslinjer

Planviews Lean- og Agile-program gjør at organisasjonen kan innføre nye arbeidsmåter, ensrettes og knyttes til økonomi for hele organisasjonen og transformere og skalere Agile etter dine betingelser og tidslinjer.

Lean- og Agile-program for alle stadier av Agile-transformasjon

Organizations today seek ways to achieve greater agility across the enterprise, faster time to market, and the ability to foster innovation needed to stay ahead of the competition. Choosing the right Lean and Agile software solution can help, but the choice should depend on where your organization is in on the journey to becoming a Lean-Agile enterprise. Whether you are just exploring Lean and Agile, scaling Agile delivery, or seeking to connect your strategic objectives all the way down to your delivery teams, Planview’s Lean and Agile Delivery solution can help. We partner with the best to support large-scale Agile transformations.

Planview offers a scalable enterprise-level Lean Portfolio Management, value-stream planning and Agile delivery solution that enables planning and value delivery from the strategic portfolio level to the Agile team. With transparency into how portfolio initiatives and value streams are progressing across the business and key insight into changes needed across financials, capacity and delivery plans, your entire organization can more fluidly shift to deliver better business outcomes.

Skalering av Agile (inkludert rammeverk for skalert Agile)

Få Agile riktig skalert


Skalering av Agile (inkludert rammeverk for skalert Agile)
Skalering av Agile (inkludert rammeverk for skalert Agile)
Skaler Agile gjennom å planlegge arbeid, koordinere team og visualisere flyt innen team, produkter og verdistrømmer.

Samkjør arbeidslevering, Lean porteføljeadministrasjon og strategisk planlegging for å levere viktige initiativer raskere og bedre. Anvend skaleringsrammeverk for Agile for bedrifter, slik som for eksempel SAFe, for å akselerere levering.

Lean porteføljeadministrasjon

Oppnå innovasjon, smidigere organisasjon og strategisk samkjøring


Lean porteføljeadministrasjon
Lean porteføljeadministrasjon
Sørg for at du investerer i verdier som stemmer overens med de strategiske tiltakene og fleksibiliteten til å støtte team beslutninger med bedriftens veikart.

Skap smidighet ved å finansiere verdistrømmer og produkter, definere kart og balansere kapasiteten. Mål ytelsen og juster i forhold til tilbakemeldinger fra kunder og markedsdynamikk.

AGILE KALKYLER OG PROGRAMKAPITALISERING

Eliminer timelister og anvend Agile teamkostnader 


AGILE KALKYLER OG PROGRAMKAPITALISERING
AGILE KALKYLER OG PROGRAMKAPITALISERING
Enable automated team costing for finance and Agile leaders to understand the true impact their Agile teams have to the bottom line.

Eliminate manual reporting and reconciliation of time sheets to return productivity time back to the business. Easily capture Agile team costs in real-time by automating actuals for better capitalization and reporting. Use the status of the cards in a Planview LeanKit Kanban board to automatically track work at the story, feature, and epic level to reflect costs.

Agile planlegging av utgivelser og administrasjon av avhengigheter

Synkroniser planer og administrer avhengigheter på tvers av team


Agile planlegging av utgivelser og administrasjon av avhengigheter
Agile planlegging av utgivelser og administrasjon av avhengigheter
Utfør trinnvis planlegging på tvers av team ved å balansere kapasitet og etterspørsel idet det tas hensyn til avhengigheter.

Koordiner teamene og planlegg trinnvist med flere relaterte Kanban-tavler som visualiserer komponenter, milepæler og avhengigheter. Koble team som jobber med en blanding av Agile verktøy og konfigurasjoner for planlegging og samarbeid på tvers av team.

Lean-Agile arbeidslevering

La teamene utvikle, tilpasse og levere verdi raskere


Lean-Agile arbeidslevering
Lean-Agile arbeidslevering
Øk leveringshastigheten og programsuksess gjennom implementering av Lean-Agile-praksis på tvers av ulike team.

Oppmuntre til eksperimentering ved å vektlegge samarbeid og dynamisk prioritering. Hjelp team med å bruke prosesser – Scrum, Kanban, Scrumban eller andre – for å oppnå kontinuerlig verdistrøm. Automatiser levering ved å integrere eksisterende utviklingsverktøy.

Lean budsjettering og økonomi

Strømlinjeform økonomisk planlegging med Lean budsjettering og kostnadsstyring


Lean budsjettering og økonomi
Lean budsjettering og økonomi
Budsjetter initiativ, mål faktiske forhold i teamet og evaluer avvik. Utnytt ledig arbeidskraft for belastning av regnskapsprosesser lenger fremme.

Utnytt en iterativ tilnærming til budsjettering og prognoser for å justere finansiering basert på skiftende forretningsprioriteringer. Mål faktisk forbruk og utsett kapitalisering til senere stadier basert på teamets kostnader og fremdrift.

Kontinuerlig forbedring og ytelse

Utvikle prosesser ved å analysere ytelse og identifisere trender


Kontinuerlig forbedring og ytelse
Kontinuerlig forbedring og ytelse
Samle innsikt på tvers av team for å påvise områder med mulighet for kontinuerlig forbedring.

Søk kontinuerlig forbedring på hvert nivå med innsikt og analyse for å utarbeide trender. Mål effektivitet, fjern flaskehalser, forutse fremtidige problemer og tilpass arbeidsflyten for å optimere ytelsen.

Kanban for bedrifter

Optimer flyten ved å visualisere verdistrømmer og fjerne flaskehalser


Kanban for bedrifter
Kanban for bedrifter
Visualiser arbeidsflyt via enterprise Kanban paneler og ved å drive fram klarhet, tilrettelegging og fokus på viktige mål.

Visualiser prosessene og arbeidet som strømmer gjennom dem for å få kunnskap i sanntid om tilstanden og statusen for levering, både i og på tvers av team. Identifiser og ta tak i flaskehalser for å øke produktiviteten.

Lean styring

Gi ansvar uten å påvirke innovasjon og leveringshastighet


Lean styring
Lean styring
Fordel ansvar ved hjelp av trender for hastighet, innovasjon og produktivitet i teamet.

Følg en «akkurat passe» tilnærming til styring for å få oversikt, sikre samsvar og innlemme Lean-Agile levering til organisasjonens overordnede prosesser og driftsmodell.

Lean og Agile programvare fra Planview

Planview’s Lean and Agile Delivery solutions enable organizations to adopt and embrace Lean-Agile practices, scale Agile beyond teams to Agile Release Trains or teams of connected teams and connect strategy to delivery while continuously improving the flow of work, to deliver work smarter and faster. With Planview, choose how you want to scale and when. We’ll help you transform and scale Agile on your terms and timeline.

Utvide din Lean og Agile lederskapskunnskap

Utvid din prosjektportefølje og ressursadministrasjonskunnskap.

Gå til ressursenter

Se vår Lean og Agile leveringsløsning i aksjon

Se demoen: Se vår Lean og Agile leveringsløsning i aksjon