logg på

Populære søk

Samkjør team med strategi som anvender Agile rammeverk for bedrifter Vis

Samkjør team med strategi som anvender Agile rammeverk for bedrifter

Samkjør team med strategi som anvender Agile rammeverk for bedrifter

Støtt initiativene for å skalere Agile og Lean-Agile prosesser som anvender strukturerte rammeverk slik som SAFe, LeSS, DAD, Spotify og andre.
 • Skaleringsplattform for hele bedriften

  Koble Agile leveringsteam med strategiske prioriteringer. Ledere, direktører og programeiere har en pragmatisk tilnærming til å oppnå strategisk justering og transformasjon.

 • Transparens og koordinering for hele bedriften

  Involver forretningsaktører og opprett en felles mekanisme for koordinering av innspill og standarder slik som arkitektur, sikkerhet og beste praksis.

 • Partnerskap med Scaled Agile Framework (SAFe)

  Planviews partnerskap med SAFe støtter Lean-bedrifter med skalering av Agile-programvare som samkjører verdistrømfinansiering med teamlevering, programplanlegging, Lean porteføljeadministrasjon og strategi.

  Lær mer om skalering av Agile

Skaler for alle team med Planview Agile Scaler Vis

Skaler for alle team med Planview Agile Scaler

Skaler for alle team med Planview Agile Scaler

Med Planview Agile Scaler, drevet av Tasktop, kan du foreta justeringer, koordinere planlegging og administrere avhengigheter mellom team og verktøy slik som Atlassian Jira, Microsoft Azure DevOps, Rally Software av Broadcom, CollabNets VersionOne eller Planview LeanKit. Utnytt integreringen for å bidra til å konsolidere og skape sentralisert oversikt på alle planlagte og ikke-planlagte arbeider mellom uensartede Agile-team for bedre kapasitet, budsjett, prioritering og forståelse av tempo, begrensninger og verdilevering.
 • Koordiner tverrfaglige team

  Synkroniser planlegging og støtt koordinering mellom teamene med felles planlegging.

 • Administrasjon av avhengigheter på tvers av team

  Kartlegg og visualiser avhengigheter mellom team for å optimere verdistrømmen. Overvåk fremdriften for å forutse problemer, redusere risiko og maksimere verdilevering.

 • Porteføljetilpassing og samarbeid av aktørene

  Få oversikt og samarbeid på tvers av team for å sikre tilpassing av selskapsinitiativer og invester i støtte av produkter, verdistrømmer og porteføljeprioriteringer.

 • For å lære mer, last ned datablad for Planview Agile Scaler.

Fokuser på forretningsresultater for å bedre resultatene Vis

Fokuser på forretningsresultater for å bedre resultatene

Fokuser på forretningsresultater for å bedre resultatene

Utnytt Kanban for bedrifter og innlem utviklingsverktøy med LeanKits integreringsnav eller bygg opp egne integreringer med kraftige APIer. Se alt arbeid via alle verktøy i en enkel og prosessfokusert visning i sanntid.
 • Finansiering av produkt- og verdistrøm

  Finansier produkt- og verdistrømmer basert på strategisk og organisasjonelle prioriteringer knyttet til forventede forretningsresultater.

 • Tillat teambasert og desentralisert beslutningstaking

  La teamene søke innovative, effektive løsninger. Gi dem selvråderett ved å utnytte Lean og Agile prinsipper med Kanban for bedrifter for å foreta raske utgivelser, evaluere resultatene og justere ved behov.

 • KPI-styrt ytelsesadministrasjon

  Utnytt analyse og rapportering for å visualisere fremdrift og måle ytelse, og bruk disse målingene for å støtte overordnet finansiering som fokuserer på resultat og ikke «planmessige» varianter.

Utvid kunnskapen om Lean og Agile levering

Utvid din prosjektportefølje og ressursadministrasjonskunnskap.

Gå til ressursenter

Se vår kraftige programvare for Lean og Agile levering i aksjon

Se demoen: Se vår kraftige programvare for Lean og Agile levering i aksjon