Planview navngitt som leder i 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for strategisk porteføljeforvaltning
Planview positioned furthest for completeness of vision.
Få rapporten: Planview navngitt som leder i 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for strategisk porteføljeforvaltning

Prosjekt- og porteføljeforvaltnng

Få fart på tiden til markedet

Planviews programvare for prosjektporteføljeforvaltning gir ledere full oversikt fra strategi til leveranse, med mulighet til å optimalisere program- og prosjektporteføljer, balansere kapasitet og etterspørsel, prioritere arbeid, fokusere ressurser og gi team styrke til å levere.

Leter du etter den beste løsningen for prosjektporteføljeforvaltning for PMO-en din?

Du fant det! Planview har gjentatte ganger blitt anerkjent for våre bidrag til nytenkning innen porteføljeforvaltning og arbeidsledelse, med de beste løsningene for prosjektporteføljeforvaltning på markedet. Gartner kalte Planview en leder i rapporten «Magic Quadrant for Project and Portfolio Management», med høyest rangering for vår utførelsesevne og lengst i fullførelsen av visjonen vår. Men du trenger ikke ta oss på ordet – kundene våre plasserer Planview PPM-løsninger som nr. 1 og nr. 2 hos IT Central Station i kategorien beste verktøyer for prosjektledelse og porteføljeforvaltning.

Moderniser tilnærmingen din til porteføljeforvaltning til hybridmåter å jobbe på

Suksess avhenger av bedriftens evne til å reagere raskt på endringer i markedet og etterspørsler, og evnen til å tilpasse seg i usikre tider. Som PMO er du i den beste posisjonen til å veilede organisasjonen gjennom endring i prioriteringer og arbeidet for å sikre at leveransene samsvarer med de strategiske planene. PMO-rollen er i endring, og forvaltningen av produktporteføljer må utvikle seg til mer moderne tilnærminger som støtter den hybride virkeligheten.

Planview kan veilede deg mens du navigerer veien til økt agilitet. Lag planen din for å modernisere PPM i fire viktige dimensjoner.

Empower Teams
Kapasitetsplanlegging
Portfolio Planning & Funding
Synlighet og styring
Four areas to modernize on your strategy to delivery journey.
 • Gi teamene styrken til å levere raskere

  Arbeidsverdenen er i endring. Mange bedrifter ønsker en blanding av tilnærminger til arbeid velkommen for å øke hastighets- og suksessraten for leveranser. Endringer har fått fart i overgangen fra utførelsesmetodologien som drar alle over én kam.

  Hybridmåter å jobbe på innebærer en sammensetning av utførelsesmetoder i en bedriftsenhet eller på tvers av en hel bedrift, med team som bruker den beste tilnærmingen til et spesifikt program eller produkt.
  eBook

  Arbeidsverdenen er i endring: Vil du utvikle deg eller bli igjen?

  Vær katalysator for organisatorisk smidighet og fleksibilitet - uansett hvordan teamene dine fungerer

  Les e-boken • Arbeidsverdenen er i endring: Vil du utvikle deg eller bli igjen?

  Team i hele organisasjonen og selskapet bruke Lean- og Agile-måter å jobbe på, mens andre bruke tilnærminger med mer samarbeid for å få arbeidet gjort. For noen er tradisjonelle prosjektmetoder fortsatt de beste metodene for å oppfylle leveransekrav.

  Organisasjoner håndterer ikke bare en økning i leveranseverktøyer (som Jira og Azure DevOps), men de er også i ulike stadier av reisen når det gjelder hvordan team arbeider, leverer og fungerer. Når team får mer ansvar for planlegging og leveranse øker effektiviteten og moralen i teamet. Men for PMO-en er ikke arbeidet alltid synlig, og kan ikke alltid lett knyttes tilbake til strategien.

  Kjernen i moderne PPM er integreringen av nye måter å jobbe på og sørge for at arbeidet samsvarer med porteføljen.

  En plattform for moderne PPM – Én portefølje + Flere måter å jobbe på

  Gi teamene de verktøyene de trenger for å gjøre sitt beste arbeid.

  Utviklingen mot nye og hybride måter å arbeide på

  Moderne tilnærminger til prosjektporteføljeforvaltning lar deg gi styrke til teamene dine med den riktig arbeidserfaringen og det riktige verktøyet for typen arbeid som skal leveres – fossefallprosjekter, iterative, samarbeidende, Lean-Agile. Arbeidet kan tilknyttes den integrerte strategien og porteføljeplanene, som gir interessenter oversikt og sørger for samsvar i organisasjonen.

  Planview FLEX gir teamene dine verktøyene de trenger for å jobbe mest mulig effektivt mot levering, og gir PMO-en mulighet til å justere portefølje- og ressursplanlegging, spore KPI-er og sørge for tilpasningsdyktig styring.

  Gi teamene dine de riktige verktøyene til å jobbe og levere raskt på den måten som er best for dem:

  1. Prosjektbasert arbeid
   • Verktøyer for prosjektporteføljeforvaltning, som Planview Enterprise One og Planview PPM Pro for tradisjonelle fossefallprosjekter
   • Arbeidsområder for samarbeid i Projectplace
  2. Prosessbasert arbeid
   • Integreringer med tredjeparts-Agile-verktøyer som Jira og Azure DevOps
   • Bedrifts-Kanban for å støtte agile-metoder og -arbeidsflyter i Planview LeanKit

  Planview PPM-løsninger lar deg samle all informasjonen om arbeidet fra teamverktøyene til prosjektporteføljeløsningen, slik at du enkelt kan rapportere til interessenter og ledelsen med målinger og KPI-er som indikerer fremdriften mot en strategisk leveranse.

 • Fleksibel kapasitets- og ressursplanlegging

  Ressursplanlegging utvikles mens teamstyrken øker. Moderne PPM går ut i fra at organisasjonens fokus endrer seg fra forvaltning av ressursbruk til å sørge for at team kan levere høyest mulig kundeverdi. Styrkede team, knyttet sammen i et nettverk med felles fokusområder, byggere domeneekspertise, delte egenskaper og evnen til å håndtere arbeidsmengden sin direkte. Men Roma ble ikke bygd på én dag. Teamdefinisjon og ressursplanlegging utvikler seg til denne nye tilnærmingen.

  Rollebaserte team

  Kapasitetsplanlegging balanserer tradisjonelt bruken av navngitte ressurser med etterspørsel – med begrensninger og mangler som faktorer. Du flytter på ressurser for å sørge for fokus på å levere det som betyr mest. I en teambasert modell beveger du deg bort fra å lede individer, til å heller lede team.

  Tverrfaglige team

  Mens du fokuserer på effektivitet og leveransehastighet, blir team mer tverrfunksjonelle og samkjører seg ofte rundt fellesområder, som mobilen eller nettstedet. Tildel arbeid til team i stedet for individer. Delte tjenester er til for spesialiserte ferdigheter, som DBA-er eller UX Design som er for begrenset (eller dyrt) for å gi til hvert team. Ressursplanlegging balanserer tverrfunksjonell teamkapasitet med forretningsetterspørsel i tillegg til å balansere delte tjenester for team på tvers av arbeidet.

  Produkt- eller kapasitetssamkjørte team

  Team må bygge opp ekspertise for å beholde farten. Domenekunnskapen kommer når flere team er samkjørt med et produkt eller en forretningskapasitet. Ferdigheter kan utvikles ved å promotere deling av tjenesteeksperter med teammedlemmer.

  Nettverk av styrkede team

  Over tid flytter fokuset fra effektivitet til effektive resultater. I stedet for team basert i interne applikasjoner, kan nettverk av team samle seg rundt de eksterne verdistrømmene som leverer kundeverdi. Disse team-av-teamene, det som det skalerte Agile-rammeverket (SAFe) kaller agile release trains (ARTs), jobber direkte med interessenter for å identifisere prioriteter og balansere ressursene sine. Når team håndterer sin egen arbeidsmengde, kan ressursplanleggingen fokusere på å gi teamene frihet og håndtere de tidvis komplekse avhengighetene på tvers av team og team-av-team.

  Ressursforvaltning
  og oppgaver

  Vis en større versjon av bildet

  Investering
  og kapasitetsplanlegging

  Vis en større versjon av bildet

  Arbeid som pågår
  Begrensninger

  Vis en større versjon av bildet
  Planviews moderne PPM-løsninger gir deg fleksibiliteten til å planlegge kapasitet basert på ulike typer team.
 • Legg vekt på porteføljeprioritering og finansiering

  Tradisjonell porteføljeplanlegging prioriterer spesifikke prosjekter, ofte basert på en balansering av etterspørsel fra ulike interessenter. For å drive frem verdi raskere, har porteføljeprioriteringen skiftet fokuset fra interne forespørsler til det som betyr mest – produktene, tjenestene og kundeopplevelsene organisasjonen din faktisk leverer. PMO-ledere endrer samtalen med interessenter til å prioritere resultatene som skaper verdi for kundene dine i stedet for spesifikke taktikker.

  I moderne PPM er porteføljeplanlegging på vei bort fra debatten om spesifikke prosjekter og i stedet på vei mot et fokus på resultater og fordeler, som fører til finansiering av programmer, hovedprosjekter og verdistrømmer.

  P-Modern-PPM_Funding Portfolios Organization Enterprise Projects Epics Value Streams Value Streams If funding portfolio by… If funding portfolio by… If funding portfolio by… If funding portfolio by… …approve and prioritize …approve and prioritize …approve and prioritize …approve and prioritize Internal “Product” External “Product” (e.g. Capability, Application, Platform) (e.g. Product Line, Customer Experience)
  D-Modern-PPM_Funding Portfolios If funding portfolio by… …approve and prioritize Organization Projects Enterprise Programs Internal “Product” (e.g. Capability, Application, Platform) External “Product” (e.g. Product Line, Customer Experience) Epics Value Streams
  Gå over fra prosjekter til programmer og produktbasert leveranse: Kom deg på rett spor raskere når prioriteter endres og finansieringen knyttes opp mot verdikildene.
  eBook

  Planlegging, dekonstruert

  5 typer planlegging som er viktig for levere innenfor strategien med en dynamisk og kontinuerlig tilnærming

  Se e-boken• Planlegging, dekonstruert

  Organisasjon/prosjekt

  For de fleste PMO-er er porteføljer definert av organisasjon. Du samler inn alle prosjektene for hele eller en del av organisasjonen og prioriterer dem opp mot organisasjonens årlige budsjett.

  Bedrift / Program

  Mens du endrer fokus til fordeler, strekker porteføljefinansieringen seg til bedriften og handler mer om avkastning og verdi. Porteføljer er basert på programmer med assosiert verdi. Du prioriterer disse større programinvesteringene basert på målingen av avkastning (ROI, NPV, IRR osv.).

  Interne produkter/hovedprosjekter

  Når det blir viktigere å gjøre mer i høy hastighet begynner team å organisere seg rundt interne produkter. Porteføljer går gjennom samme endring. Finansiering assosieres med produkter, applikasjoner eller ferdigheter. For å levere raskere endres investeringen fra langsiktige programmer til kortere hovedprosjekter, med prioriterte resultater illustrert i et veikart.

  Eksternt produkt / Verdistrømmer

  Når nettverk bestående av styrkede team håndteres deres egne prioriteter, endres formålet med porteføljeplanlegging. Porteføljen er fokusert på å fastslå finansiering basert på de ønskede resultatene. For eksempel, ved å investere 30 millioner USD i hvilken som helst verdistrøm, forventer vi å få 15 % flere kunder enn i fjor. Porteføljen handler ikke lenger om spesifikke investeringer eller taktikker – den handler om å sørge hvor at hver verdistrøm har finansieringsnivået som reflekterer de helhetlige prioriteringene og ønskede resultatene.

  Instrumentpanel for moderne PPM-prioritering 1 2 3
  1

  Fordeler og ROI-mål

  2

  Blanding av økonomisk og innsatsbegrensninger

  3

  Etterspørsel = program

  Instrumentpanel for sekundær PPM-prioritering 1 2 3 4
  1

  Portefølje basert på intern kapasitet

  2

  Poeng for kapasitet

  3

  Etterspørsel = hovedprosjekt

  4

  Avhengigheter

  Planview støtter ulike innfallsvinkler med fleksibilitet på tvers av porteføljeplanlegging og finansiering. (Som vist, et eksempel på prioritering fra en programorientert innfallsvinkel kontra en Agile-orientert innfallsvinkel.)

  Finn ut mer om overgangen fra prosjekter til produkter

  Prosjekt til produkt
 • Forbedre synlighet og strømlinjeform styringen

  Tradisjonell «kommando- og kontroll»-styring gjør at beslutningstaking og leveranse tar lengre tid. Strømlinjeformet styring med opprettholdelse av synlighet er nøkkelen til rask leveranse, i tillegg til læring, tilpassing og reaksjon.

  PMO-er trenger en mer tilpasningsdyktig tilnærming til styring, som oppnår ansvarlighet ved å måle resultater og kontrollerer risiko med synlighet. Alt dette uten å forhindre en rask leveranse.

  Porteføljeforvaltning

  Work Management

  Tradisjonell PPM

  Styring ovenfra og ned

  Projects

  Tidsrelaterte team

  Moderne PPM

  Tilpasningsdyktig styring

  Prosjekter og hovedprosjekter

  Stabilt dedikerte, tidsrelaterte og delte tjenesteteam

  Blanding av leveransemetoder og verktøyer for at team skal gjøre sitt beste

  Lean PPM

  (Minimum levedyktig styring)

  Hovedprosjekter og funksjoner

  Faste, produktsentrerte team av team

  Driver frem følbare kundeopplevelser og forretningsutbytter

  Strømlinjeform styring for tradisjonelle, moderne og Lean-tilnærminger på veien fra strategi til leveranse.
  Demo

  PMO-lederen i Planview Enterprise One

  Se rapporter, instrumentpaneler og analyser i sanntid for å måle og håndtere prosjekt- og porteføljemålinger, ta informerte avgjørelser og drive frem verdi til virksomheten

  Watch the demo • PMO-lederen i Planview Enterprise One

  Styring

  Etter hvert som modeller blir mer fleksible og team øker i styrke, trenger de veiledning om hvilke beslutninger de skal ta rundt prioriteringer og helomvendinger. Øk farten med akkurat passe styring for å gi klar veiledning i programvaren for forvaltning av prosjektportefølje.

  • I programmer bruker PMO-er trinn- og fasekontroller som kvartalsvise sjekkpunkter for å sørge for at leveransene er innenfor målene, for å ta kjør-/stopp-beslutninger og godkjenne trinnvis finansiering
  • For det mer styrkede Agile- og Lean-team kan du etablere rammer slik at teamene vet hva og når de skal eskalere til ledelsen og til slutt oppnå en tilnærming som krever minimal styring og er basert på resultater

  Visibility

  Mens organisasjonen endrer fokus til resultater og måling av investeringens rolle som en motivasjon til endringen den finansierer, blir ansvarlighet synlig i resultatet av investeringen.

  I moderne PPM kan de faktiske målingene assosiert med målingen av fremdrift endres for hver enkel tilnærming. PMO-er jobber aktivt med interessenter for å ta KPI-er som raskt identifiserer behov for å snu om, justere finansiering eller kapasitet eller trekke seg tilbake.

  Synlighet – Prosjekt

  • Hva slags informasjon trenger interessenter for å få oversikt over prosjektstatus og fremdrift?
  • Hvordan kan vi forstå prosjektets tidsplan og generelle helse?
  • Kan vi fange opp fordelinger av teammedlemmer og kapasitet i verktøyene våre for prosjektporteføljeforvaltning slik at vi bedre forstår planlagt, estimert og faktisk arbeidsmengde?
  • Er vi på riktig spor når det gjelder budsjettutgifter?
  • Hva er hovedproblemene og -risikoene som krever oppmerksomhet?
  Synlighet – Prosjekt
  Prosjekt-instrumentpanel – Vis ressurser, etterspørsel, liste over arbeid/prosjekter og bruk.

  Synlighet – Program

  • Hvordan samsvarer hvert program og dets assosierte kostnad og arbeid med de strategiske målene og initiativene våre i porteføljeprogramvaren vår?
  • Hvor god er helsen til hver enkel investering eller programstatus?
  • Hvordan er de faktiske tallene og nye prognosene for kostnader sammenlignet med budsjettet?
  • Samsvarer de nyeste projeksjonene av fordeler med de godkjente forretningssakene?
  Synlighet – Program
  Instrumentpanel for program – vis investeringer og fremdrift i strategiske initiativer.

  Synlighet – Agile

  • Hvordan deles hovedprosjektene opp i strategiske temaer?
  • Indikerer nedbrenning (eller oppbrenning) at vi er på riktig spor innenfor de ønskede tidsrammene?
  • Hva er den faktiske kostnaden for leveransen av hovedprosjekter og funksjoner sammenlignet med det forventede budsjettet?
  Synlighet – Agile
  Agile-instrumentpanel – Hold deg på rett spor mot leveranse av hovedprosjekter og komponenter.

  Synlighet – Lean

  • Indikerer viktige ledende indikatorer at forretningsutbyttene forbedres i takt med forventningene?
  • Hvor mye utgifter går det, sortert etter verdistrøm, produktlinje eller produkt? Er dette i linje med planen, eller må vi vurdere en ny balanse mellom verdistrømmene?
  Synlighet – Lean
  Lean-instrumentpanel – Balanser styrkingen av team med planlegging på høyere nivå for verdistrømmer og porteføljer med nøye overvåkede ledende indikatorer.

  Finn ut mer om økt synlighet og strømlinjeformet styring

  The Savvy PMO’s Guide to Visibility and Reporting
 • Moderne PPM-tilnærminger for dagens hybridvirkelighet

  Tilpasningen til endrende markedsbehov og måten vi håndterer endringer på krever en smidighet og fleksibilitet som kommer fra moderniseringen av alle de fire dimensjonene i PPM: Styrkingen av team, ressursplanlegging, porteføljeplanlegging og finansiering og til sist synlighet og styring. For å oppnå god balanse kreves det en blanding av prosjekt-, program, Agile- og Lean-tilnærminger i hele organisasjonen – både i dag og i fremtiden.

  Koble strategi til leveranse for digital hastighet

  Koble strategi til leveranse for digital hastighet

  Gain a clear view into strategic initiatives and increase responsiveness. See the solution in action: adapt plans, shift priorities, deliver outcomes faster.

  On-Demand Solution Demonstration : Connecting Strategy to Delivery for Digital Speed
  Tilnærminger til porteføljeforvaltning og arbeidsledelse som streker seg fra strategi til leveranse.

  Dagens PMO-er trenger den riktige teknologien og partneren, noen som kan tilby en fleksible plattform for å øke smidighet, fleksibilitet og hastighet. Planviews konfigurerbare PPM-programvare er en plattform som forener:

  • Verktøyer som gir team styrke til å levere raskere, uansett hvordan de arbeider
  • Fleksibel kapasitets- og ressursplanlegging
  • Tilpasningsdyktig prioritering av porteføljer og finansiering
  • Økt synlighet og strømlinjeformet styring
  • Oversikt for ledelsen

  Lag en plan og dann et veikart for å tilpasse PPM-tilnærmingen til på tvers av prosjekter, programmer, Agile- og Lean-konsepter for å drive frem en hurtig og strategisk leveranse. Det er en reise – fordelene med å starte reisen er virkelige, og kan nytes av deg og interessentene i hele organisasjonen.

Finn hybriden din – Lag et rammeverk for PMO-ens reise til moderne PPM

Demo

Koble strategi til leveranse for digital hastighet

Koble om gjennom transformasjonen fra strategi til leveranse

Se demoen: Koble strategi til leveranse for digital hastighet

Moderne PPM veileder PMO-en din til suksess i navigeringen av endring – både for å tilpasse seg til endrende prioriteringer og til nye måter å jobbe på. Planview-eksperter kan jobbe sammen med deg for å:

 • Understand where you are today, the key components that need to change, and achievable steps in that journey

 • Adapt when different parts of your organization are in different stages

 • Create a roadmap for your organization’s journey so you can successfully guide your transformation journey through today’s hybrid reality

Finn hybriden din – Lag et rammeverk for PMO-ens reise til moderne PPM
Planlegg PMO-ens reise med Planview – Tilpass teamleveranse, porteføljeforvaltning, ressursplanlegging, synlighet og styring for en arbeidsverden i endring.

Finn ut mer om økt synlighet og strømlinjeformet styring

Håndter transformasjonen i dag: Koble strategi til leveranse for en dynamisk virksomhet

Gartner 2022 Enterprise Agile Planning Tools Magic Quadrant


Vi har den glede å melde at Planview er en leder i Gartners 2022 Enterprise Agile Planning Tools Magic Quadrant for det andre året på rad.

Få rapporten • Gartner 2022 Enterprise Agile Planning Tools Magic Quadrant

Planviews omfattende programvareserie for prosjektporteføljestyring

Den beste programvaren prosjektporteføljeforvaltning for verdens mest innovative selskaper

Planview PPM Pro gjør livene våre så mye lettere, og gir oss struktur i stabilitet i hvordan vi tilnærmer oss prosjekter.


Michael Havison

Leder for bedriftsprosjektporteføljer, Parkview Health

Les casestudie • Parkview Health

Vi har redusert prosjektforsinkelser med 92 % og økt antallet prosjekter vi kan levere med 50 %. Vi kunne ikke gjort det uten PPM Pro.


Steven Wood

Prosjektporteføljeadministrator, CO-OP Financial Services

Les casestudie • CO-OP Finansielle tjenester

Mange av målingene kommer fra data i Planview, som ble implementert for å støtte styring, måling og transparens i porteføljen vår. Det har blitt vår eneste kilde til sannhet.


Larissa Whiley

Leder av porteføljeforvaltning, Travis Perkins IT

Les casestudie • Travis Perkins IT

Planview gir oss oversikt over de faktiske, fullstendige kostnadene for hvert prosjekt, inkludert interne ressurskostnader vi aldri tenkte over før.


Brian Tharp

IT PMO-leder, mentor, en Siemens-bedrift

Les casestudie • Mentor, en Siemens Business

Planviews beste PPM-verktøyer for enhver PMO … og mer!


Løsninger for prosjekt- og porteføljeforvaltning er ikke bare for IT og PMO, men kan også utnyttes i de andre delene av organisasjonen som styrer arbeidet via prosjekter, programmer, produkter og porteføljer – fra IT til produktorganisasjoner til profesjonelle tjenester.

IT prosjektporteføljeledelse

Organisasjoner driver frem vekst, nyskapning og transformasjon raskere enn noensinne. IT-PMO-er erkjenner at suksess krever mer enn å bare levere prosjekter innenfor tidsfristen og budsjettet mens de håndterer restansen av endringer. Dette er særlig tilfellet når nye metoder for leveranser øker i antall og spredning. IT-PMO-er må drive frem prioritering og leveranse basert på forretningsverdien til prosjekter for å redusere kostnader samtidig som de virkeliggjør transformasjonsstrategier.

Planviews IT PPM-programvare løfter opp PMO-praksisen din slik at du kan levere en portefølje med høyere strategisk verdi ved å:

 • Optimalisering av ressursbruken gjennom ressursplanlegging i verktøyet ditt for IT-porteføljeforvaltning. Når endring skjer er det viktig å rette de riktige ressursene mot de høyeste prioriteringene for å realisere strategien.
 • Lever forretningsverdi og forstå årsaken bak prosjektforespørsler, spor forretnings-KPI-er og bevar fokus på leveransen av det som er viktigst.

Planview gir deg IT PPM-funksjonene som lar forretningsinteressentene visualisere og forstå porteføljeytelsen sammenlignet med planene, for bedre og raskere avgjørelser som sørger for at ressursene levere prosjektene av høyest verdi:

 • Verktøyer for prosjektporteføljer: Prioriter prosjekter for å stake ut retningen mot utførelse
 • Verktøyer for regulering av etterspørsel: Sentraliser oppfangingen av ny etterspørsel og send forespørsler gjennom en sentralisert inntaksprosess
 • Planleggingsfunksjoner for ressurskapasistet: Balanser kapasitet og etterspørsel
 • Verktøyer for ressursforvaltning: Forbedre bruken med en integrert visning av ressurser og arbeid
 • Budsjettsporing og økonomistyring: Håndter den underliggende økonomien eller prosjektene og porteføljene: fang opp faktiske data og bruk kapitalisering til å gi en nøyaktig prognose for fremtidig arbeid
 • Verktøyer for forvaltning av teknologiporteføljer: Analyser konsekvenser basert på avhengigheter mellom forretningskapasiteter, applikasjoner og teknologi
 • Arbeidsstyring: Integrer med tredjeparts-Agile-verktøyer som f.eks. jira, og utnytt Planview FLEX til å gi teamene de verktøyene de trenger for å få jobben gjort, uansett hvordan de arbeider

Enterprise Project Portfolio Management

Avdelinger innen prosjektledelse fokuserer i hovedsak på å forsikre at bedriftsprosjekter og -programmer leverer maksimal verdi til organisasjonen. EPMO-er driver frem PPM i stor skala i hele virksomheten for å styre hele bedriften, endringshåndteringen, synligheten og de strategiske avgjørelsene. PPM-programvare for bedrifter lar deg planlegge og håndtere programmene som går på tvers av avdelinger og prosjektleveransen som er essensiell for å oppnå bedriftens viktigste strategiske mål.

Med Planviews verktøyer for forvaltning av bedriftsporteføljer får du tilgang til omfattende porteføljeanalyser og rapportering, instrumentpaneler og «hva hvis»-scenarioer som sikrer leveranse innen tidsfristen. Ha en stabil tilnærming til planlegging slik at du kan prioritere på ny og justere ressurser når forretningsprioritering og -strategier endres.

 • Bring strategiske programmer til live: Definer tidsrammer og økonomi ovenfra og ned, og foreta justeringer basert på fremdrift og prognoser nedenfra og opp
 • Skap en kapasitet for nyskapning og transformasjon: Balanser kapasitet med etterspørsel, sammenlign scenarioer for å vurdere alternative tilnærminger til bemanning og finansiering for å oppnå resultater, og fokuser ressursene effektivt for å levere
 • Automatiser fasekontrollerte prosesser: Få oversikt over kontrolleveranser og status: visualiser trender med konfigurerbare kontrollstatusfelt og -instrumentpaneler
 • Søtt flere arbeidsmetoder for leveranse: Utstyr team med de riktige verktøyene for å levere deres beste arbeid, uansett hvordan de arbeider
 • Reduser risiko med forbedret synlighet: Analyser påvirkning og håndter avhengigheter mens du bygger teknologiplaner og -veikart for å oppnå strategiske mål
 • Del fremdriften i instrumentpaneler for ledelsen: Gi ledere klar synlighet inn i den strategiske fremdriften i hele organisasjonen

Ny produktutvikling (NPD)

Få fart på produktiviteten i forsknings- og utviklingsavdelingen og ny produktutvikling ved å gi dem ett system for håndteringen av de nye kontrollerte utviklingsprosessene med Planview. For mange er ikke det som pleide å kunne håndteres i regneark og delte filsystemer lenger tilstrekkelig og raskt nok. Planviews moderne løsninger for produktporteføljeforvaltning hjelper deg med å drive frem organisasjonens nye produktutvikling for å:

 • Strømlinjeform trinnkontrollerte prosesser og forbedre tiden til markedet
 • Fokuser ressursene dine i de mest verdifulle prosjektene
 • Få prosjektoversikten du trenger for å øke leveranser innen tidsfristen og redusere risikoen for lanseringsforsinkelser

Forbedre prosessen for ny produktutvikling med Planviews funksjoner for produktporteføljeforvaltning. Virkeliggjør disse fordelene:

 • Prioriter forvaltninger for å oppnå produktstrategier: Vurder avveininger innen prosjekter og porteføljer og definer raskt utbytte kontra investering
 • Fokuser ressurser på de mest verdifulle prosjektene: Analyser og overvåk ressursbruk jevnlig for å unngå smertefull overbelastning og forsinket produktleveranse
 • Fremskynd tiden til markedet: Opprett prosjekttidslinjer for ny produktutvikling og leveranse, med vekt på potensielle mangler og overlapp og enklere rapportering om prosjekter og produktporteføljen. Forbedre utførelse i tide i hele prosjektporteføljen
 • Sentraliser idé-til-lansering-prosessen: Øk produktutviklingen ved å samle inn ideer fra hele organisasjonen for enkel henvisning, kategorisering og vurdering
 • Vurder kontrollert prosjektstatus: Gi teammedlemmer muligheten til å bevege seg raskt og selvsikkert gjennom nivåene og kontrollene med foreskrivende maler og milepæler integrert i prosjektutførelsen for å unngå manglende trinn og redusere prosjektrisiko
 • Samarbeid i produktteam: Gi interne og eksterne produktutviklingspartnere et åpent arbeidsområde for nyskapning med Planview FLEX – Arbeidsledelse for team
 • Del instrumentpaneler for porteføljeytelse: Visualiser prosjektstatus, ressurspåvirkning totalkostnad for utvikling og porteføljesammensetning ved bruk av konfigurerbare, bruksklare instrumentpaneler og rapporter for å drive frem ny produktutviklingsverdi

Ressursplanlegging av tjenester for profesjonelle tjenesteorganisasjoner

Tjenesteorganisasjoner jobber for å bruke ressursene deres mer effektivt, for å optimalisere kostnadsstrukturen og reagere raskt når de får nye kundemuligheter. Når manuelle prosesser og ulike verktøyer ikke strekker til, utnytter organisasjoner integrerte programvarer for prosjekt- og ressursplanlegging for at omsetningen skal øke sammen med oversikten – fra forvaltning til fakturering.

Planviews programvare for ressursplanlegging kombinerer planlegging med leveranse for best mulig samsvar mellom ressurser og prosjektkrav, med kundetilfredshet som endelig resultat.

 • Analyse og rapportering: Hold deg oppdatert på alle kundeprosjekter og ressurser med oppdatert informasjon: spor fremdrift og automatiser statusrapportering med bruksklar rapportering som leverer meningsfulle visninger for deg og kundene dine
 • Ressursforvaltning: Optimaliser bemanningen med sanntidsvisning av etterspørsel for at de riktige menneskene, både internt og eksternt, skal jobbe med de riktige oppgavene til riktig tid
 • Etterspørsel- og ressursplanlegging: Se hvor etterspørselen kommer fra og håndter den effektivt
 • Håndtering av engasjement og tjenesteleveranse: Fang opp detaljerte uttalelser fra arbeid (SOW), som f.eks. prosjektplaner, tidsplaner og estimeringer. Håndter prosjekthelse, hold deg oppdatert på ressurser, fiks flaskehalser raskt og informer kundene om nøyaktig hva som skjer og hvorfor
 • Økonomistyring: Få kontroll på kostnadene dine mens du effektivt betjener kundene dine. Spor økonomien du avhenger av basert på kunde, prosjekt, område osv.
 • Integrer med bedriftsprogrammer og -systemer: Sømløs tilkobling med både ERP- og CRM-bedriftsprogrammer for å automatisere og strømlinjeforme forvaltningen av muligheter, ressursplanleggingen og faktureringsprosessene
Informasjonen du trenger

Utvid din prosjektportefølje og ressursadministrasjonskunnskap

Utvid din prosjektportefølje og ressursadministrasjonskunnskap.

Gå til ressursenter

Se vår kraftige administrasjonsprogramvare for prosjektportefølje i aksjon

Se demo Utvikle din PMO. Se hvordan.