Make better, faster decisions using impactful visualizations Vis

Make better, faster decisions using impactful visualizations

Make better, faster decisions using impactful visualizations

Du kan dynamisk opprette interaktive visualiseringer som gir deg muligheten til meningsfylte forretningssamtaler om teknologi – i stedet for det motsatte. EA-verktøyene gir interaktiv analyse som avslører avhengigheter mellom applikasjoner og teknologiinfrastruktur i en forretningskontekst.
 • Multiple Visualization Types

  Bruk Planviews løsning for kapasitets- og teknologiadministrasjon til å opprette alle typer visualiseringer og diagrammer for bedriftsarkitektur, blant annet søylediagrammer, sektordiagrammer, varmekart, hierarkikart, tidslinjer, veikart og stabeldiagrammer.

 • Pre-Defined Visualization Library

  Publiser raskt teknologisvarene som interessentene dine trenger, og velg blant over 200 forhåndsdefinerte visualiseringer.

 • Custom Visualizations

  Tilpass forhåndsdefinerte visualiseringer, eller opprett og del nye visninger med innstillinger som er enkle å konfigurere.

 • Dashboards for Non Architects

  Share your enterprise architecture data through Microsoft Power BI self-service dashboards that let business stakeholders get visualizations on any device without needing technical skills or training.

Deliver impactful visualizations faster Vis

Deliver impactful visualizations faster

Deliver impactful visualizations faster

Hopp over byggeprosessen for metamodeller og start modelleringen av arkitekturen din ved å benytte den utvidbare, innbygde metamodellen i løsningen for bedriftsarkitektur.
 • Industry Leading Meta-Model

  Benefit from a meta-model built from 20 years of experience across all industries, covering all business, information, process, technology, and application architecture concepts.

 • Extensible

  Easily modify or create new meta-model objects when you need to model unique architecture elements.

 • Built-In Reports Linked to Meta-Model

  Save time by modeling only the elements of the meta-model required for out-of-the-box reports and visualizations you need.

Model applications, technologies, and interdependencies in a business context Vis

Model applications, technologies, and interdependencies in a business context

Model applications, technologies, and interdependencies in a business context

Sørg for konsekvente data for visualiseringene du trenger for å treffe teknologibeslutninger. Bruk Planview Enterprise Ones arkivbaserte kapasitet for visuell modellering for å opprette en konsekvent visning av teknologien på tvers av hele EA-teamet.
 • Meta-Model Based

  Sørg for at alle arkitekturmodellene er konsekvente, slik at du forbedrer evnen til å kommunisere arkitekturkonsepter gjennom hele virksomheten.

 • Data Capture

  Automatically capture and store the data and relationships drawn while modeling into a centralized repository to be available for reporting and analysis.

 • Scenario Modeling

  Gjør en visuell sammenligning av alternative fremtidsscenarioer for å se virkningen av foreslåtte endringer i teknologimiljøet.

Få større kunnskap om EA-modellering og visualisering

Utvid din prosjektportefølje og ressursadministrasjonskunnskap.

Gå til ressursenter

See Our EA Tools, in Action, for Visualization, Modeling, and Analysis

Se demoen • See Our EA Tools, in Action, for Visualization, Modeling, and Analysis