Informasjonssjefer

Skap rask vekst og transformasjon

med Planviews løsninger for arbeids- og ressurshåndtering for ledere

Vær IT-direktøren som driver nyskaping og akselererer digital transformasjon


Når informasjonssjefene går fra driftseksperter til strategiske ledere, må de endre fokus og organisering mot den digitale transformasjonen og kundeerfaringsinitiativer for å oppfylle sjefens vekstmål.

Planviews programvare for ledere fremskynder strategisk utførelse ved å integrere forretnings- og teknologiplanlegging, optimere alle ressurser og fremskynde leveringen av gjennombruddsprodukter og kundeopplevelser. Med komplett oversikt over utførelse og økonomi, kan organisasjonen raskt iterere og tilpasse seg. Bruk Planview-programvaren til å lede alt arbeid, alle ansatte og alle kapasiteter, og bruk teknologien til å utgjøre forskjellen mellom å bare holde bedriften i gang og å skape innovasjon som driver den fremover.

 • Gi liv til den digitale strategien din i hele bedriften

  Digital virksomhet krever en ny tilnærming til å gjøre strategi til levering – en som tilpasser seg endringer, vurderer konsekvensen av ny teknologi og kombinerer organisatoriske siloer. Planviews programvare for informasjonssjefer hjelper teamet ditt med å utvikle scenarioer som analyserer teknologitrender og optimerer finansierings- og ressurstildeling på tvers av potensielle investeringer og initiativer, og sammenligner avveininger for å legge til rette for bedre beslutninger. Sett kursen med integrerte veikart for å implementere strategiske, driftsmessige og teknologiske endringer.

  Få mer informasjon • Les mer om løsninger for arbeids- og ressurshåndtering
 • Aksepter usikkerheten rundt planlegging i en digital verden

  Bli en mester på iterativ planlegging. Vær villig til å endre prioriteringene regelmessig og veie beslutninger mot hverandre. Dette gir organisasjonen fleksibiliteten til å prøve nye ideer og teste ny teknologi for å øke innovasjonen. Med robust økonomistyring i Planviews programvare kan du sette realistiske mål, forstå hvordan finansieringen fordeles og omfordele etter behov gjennom budsjettperioden. Enten du følger med på kapitalbruk eller lager prognoser for økende inntekter, kan økonomisk planlegging være en god metode for å planlegge, følge med på og måle IT-investeringenes bidrag etter hvilken effekt de har på virksomhetens nøkkelindikatorer og strategiske resultater.

  Få mer informasjon • Lær mer om strategisk planlegging
 • Oppnå organisatorisk agilitet for strategisk utførelse – i digital fart

  I den digitale transformasjonen er det avgjørende å ta i bruk Agile-arbeidsmetoder for å raskt endre kurs for strategier, prosesser, personell og teknologi mot verdiskapende muligheter. Agile-arbeid krever at man bruker en rekke arbeidsmetoder. Programvareutviklerne, IT-drift og DevOps bruker Lean-Agile-prinsipper i en prosessentrert tilnærming som støtter kontinuerlig levering. PMO-teamene trenger en tidlig overgang fra tradisjonell, milepælmotivert prosjektledelse til hybrid, iterativ arbeidsledelse. Virtuelle team på tvers av selskapet kan få gjort mer ved hjelp av samarbeidsområder. Planviews plattform for arbeids- og ressurshåndtering gir deg de riktige verktøyene, uansett hvordan du jobber, og muligheten til å gi porteføljenivået den riktige graden av synlighet, slik at du kan planlegge ressurskapasitet og økonomi samt måle fremgangen mot det strategiske veikartet.

  Få mer informasjon • Les mer om ressurshåndtering for ledere
 • Forbedre forretningskapasitetene som bidrar til digital endring

  Hvorfor er det så viktig at forretningskapasitetene er strategiske? Kapasiteter er kompetansene som et selskap trenger for å utføre forretningsstrategien eller fullføre oppdraget sitt. De er malen for hva et selskap gjør. Forretningskapasiteter må vurderes mot den digitale strategien for å identifisere konsekvenser og foreslå investeringer for å forbedre kapasitetene eller skape nye. Planviews programvare for arbeids- og ressurshåndtering samler bedriftsarkitekten og PMO-teamene med integrerte porteføljer som kobler sammen disse investeringene, strategiene og kapasitetene i teknologilandskapet, slik at de kan definere et veikart, forplikte seg til å levere og måle fremgangen.

  Få mer informasjon • Les mer om kapasitetskartlegging
 • Skap ressurskapasitet for nyskapning og endring

  Hvis du ikke vet hva folk jobber med, flyr du i blinde. Skap kapasitet for strategiske initiativer, samtidig som holder lyset på med proaktiv ledelse og analyse. Operasjonaliser det strategiske veikartet ved å optimere porteføljer og tildele ressurser for å angi kursen for utførelsen. Identifiser den beste tilnærmingen med hensyn til kapasitetsbegrensninger, med konsekvensanalyser og scenarioplanlegging. PMO-en din kan sikre at de riktige ressursene jobber med det riktige arbeidet til riktig tid. Balanser, prioriter og planlegg ressurskapasiteten med sanntidsoversikt over både fremtidig etterspørsel og pågående arbeid.

  Få mer informasjon • Les mer om ressursadministrasjon og kapasitetsplanlegging
 • Få innsikt i ytelse

  Synlighet gir evnen til å ta bedre avgjørelser. Ta bedre avgjørelser raskere med svært visuelle rapporter og effektiv analyse for å få kunnskap om krav, planer, arbeid, ressurser, teknologi og kapasiteter. Bruk lederdashbord til å hente nøkkelindikatorene (KPI-er) du trenger for å maksimere organisasjonsytelsen og oppnå strategiske mål – i tempoet som bransjen krever.

  Få mer informasjon • Les mer om analyser og rapportering
Informasjonen du trenger

Planviews ressurser for informasjonssjefer

Se veiledninger, webcasts, analyserapporter og mer.

Gå til ressursenter

Planviews løsninger for informasjonssjefer

Les mer om Planviews løsninger for arbeids- og ressurshåndtering.