Säkerhet, tillit och trygghet

Planview AgilePlace Tillit och säkerhet


Planviews skalbara Lean portföljhantering på företagsnivå, värdeströmplanering och Agile leveranslösning möjliggör värdeleverans och planering från den strategiska portföljnivån till Agile-teamet. I och med insynen i hur portföljinitiativ och värdeströmmar fortskrider över företaget och relevanta insikter i vilka förändringar som behövs i en mängd olika planer kan hela din organisation växla om för att leverera bättre affärsresultat mer sömlöst.

Nedan finns flera dokument med ytterligare information om hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när man använder AgilePlace.

Besök Planviews centrum för tillit och säkerhet