Säkerhet, tillit och trygghet

Planview Portfolios Tillit och säkerhet


Planviews arbets- och resurshanteringslösning, Portfolios (tidigare Enterprise One), gör det möjligt för kunder att påskynda strategiskt genomförande genom att integrera affärs- och teknologiplanering, utnyttja programhantering för att leverera strategiska initiativ och bygga färdplaner som kopplar samman strategi, investeringar, projekt och resurser.

Nedan presenteras ett antal dokument med ytterligare information om hur Planview garanterar att kunddata hålls säkra och privata när Planview Portfolios används.

Besök Planviews centrum för tillit och säkerhet