PPM Pro

Molnbaserad projekthantering

Prioritera det mest värdefulla arbetet

Se Planview PPM Pro molnbaserad programvara för projektledning under användning.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Prioritera ditt projektintag för att skapa en större verksamhetseffekt.

  Poängsättning av projekt hjälper till att prioritera och säkerställa att värdefulla resurser utför det arbete som har högst värde. Poängsättning hjälper arbetslag att förstå vad som är viktigast för verksamheten och hur man driver större inverkan. Oavsett om du precis har börjat med poängsättning av projekt eller arbetar mot att göra ditt system mer sofistikerat kan den webbaserade projektlednings-appen, Planview PPM Pro, hjälpa ditt arbetslag:
  • Definiera vilka kriterier som är viktigast för verksamheten
  • anpassa projekt till affärsmål och -syften
  • Skapa ett större värde med ditt utbud
  • hålla projektutbudet i linje med verksamhetsmål genom att alltid ha de högsta prioriteringskraven i kön.
 • Hantera resurser som ett proffs

  Resurser är en organisations mest värdefulla tillgång – men det stämmer bara om resurser tilldelas det viktigaste arbetet och används på ett effektivt sätt. Planview PPM Pro tillhandahåller resurshanteringsverktyg med:
  • resursgränssnitt och -modellerare för att visualisera vilka projekt som kan genomföras
  • rollbaserad resursplanering för att säkerställa att projekt inte antas utan utrustade resurser
  • planering för vad-händer-om-scenario för att utvärdera effekten av förändringar
  • prediktiv analys som effektiviserar planeringsprocessen
  • tidsspårning för att hålla data korrekta och uppdaterade
  • planering av kapacitet och efterfrågan för korrekt schemaläggning och bemanning.
 • Släng kalkylarket – Ekonomisk projektrapportering på ett enkelt sätt

  Finansiell spårning av projektet är det enda som vissa intressenter vill höra. Men att spåra budgetar kontra faktiska omständigheter är bara början. Använd översiktspaneler och skapa rapporter med lätthet för att spåra resursfrekvensens komplexitet, förstå resurskostnader på uppgifts-, utbuds-, avdelnings- och organisationsnivå, och mycket annat. Finansiell spårning av projektet kan vara komplex, men ett molnbaserat projektledningsverktyg kan underlätta processen och hålla alla intressenter informerade. Sätt upp realistiska förväntningar och justera planer när budgeten ändras.
 • Alla rapporter är inte likvärdiga

  Rapportering utanför ramarna är en bra början, men konfigurerbara rapporter och översiktspaneler ger intressenterna en helhetsbild av den statistik som är viktiga för dem. Planview PPM Pro tillhandahåller ett komplett utbud av översiktspaneler för utbudshantering, resurshantering, projektledning och hantering av förfrågningar. Använd analyser och rapporter för att fatta bättre datadrivna beslut.
  • Visualisera data i cirkeldiagram, bubbeldiagram, stapeldiagram med flera.
  • Skapa nya översiktspaneler från grunden eller anpassa förkonstruerade översiktspaneler.
  • Definiera synligheten för översiktspaneler utifrån personligt, team, offentligt eller annat.
  • Använd valfri datauppsättning eller rapport för att skapa en översiktspanel, lägg till så många du behöver
  • Borralternativ för varje översiktspanel för att förstå data.
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Molnbaserad projekthantering

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap