PPM Pro

NPD Portfolio Management

Snabba upp projekt genom gated-utvecklingsprocessen

Se hur de nya produktutvecklingsfunktionerna (NPD) i PPM Pro effektiviserar grindprocessen för produktutveckling.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen för att snabba upp tiden till marknaden

  Snabba upp FoU-produktiviteten genom att tillhandahålla ett enda system för att hantera gated produktutvecklingsprocessen och slippa besvärliga kalkylark samt presentationer som sparats på stationära datorer och i delade mappar. Gör det möjligt för dina gruppmedlemmar att snabbt och tryggt förflytta sig genom stages och grindar med normativa mallar och milstolpar som är inbyggda i genomförandet av projektet. På detta sätt undviker ni att missa steg, och projektrisken minskar. Oavsett om du precis har kommit igång eller om du redan har använt en gated process under många år minskar kostnaderna när du har en enda informationskälla för produktutvecklingen, samtidigt som sannolikheten för att leveransen sker i tid ökar.
  • Repeterbarhet: Effektivisera idé-till-lansering-processen genom att använda mallar för projektscheman som kan levereras vid grinden för att driva effektivitet – minska projektrisken genom att införliva aktiviteter och leverabler från alla korsfunktionella team som är delaktiga i lanseringen av produkten på marknaden – teknik, juridik, förpackning, marknad, ekonomi, operativ verksamhet och leveranskedjan
  • Synlighet: Gör varje produktutvecklingsprojekt transparent, oavsett var det befinner sig i processen, med hjälp av ramöverskridande mått, analyser och dashboards som både ledning och ingenjörer ser fram emot att sätta sig in i
  • Flexibilitet: Konfigurera anpassade grindförsedda skärmar för grindvakter, processägare och produktteam för att återspegla de unika poängsättningsmåtten för dina produktlinjer, med hjälp av olika fält och kriterier för innovativ ny produktutveckling kontra enkla utvidgningar av produktlinjen och mindre produkt-/förpackningsändringar
 • Utvärdera och jämför flera scenarier för att säkerställa utbudets bästa sammansättning

  Sluta säga JA till varje god idé som kommer in i organisationen, och börja fatta smarta beslut inom ramen för resurskapacitet och projektgenomströmning. Definiera och slutför projekt-scorecards som hjälper företaget att uppnå sina strategiska produktutvecklingsmål. Ordna din produktpipeline för att säkerställa att de projekt som har störst effekt ingår i NPD-portföljen och slutförs i tid.
  • Beräkna värde: Fastställ fördelarna med varje projekt med hjälp av konfigurerbara fält baserat på ditt företags specifika KPI:er för att utföra jämförelser av projekt som ska inkluderas i NPD-portföljen. Välj projekt med högre värde som kommer att leverera den bästa fördelen för företaget, kunderna och aktieägarna – och gör det till samma kostnad, och med samma resurser
  • Analysera vad-händer-om-scenarier: Få en faktabaserad förståelse av vad som faktiskt kan uppnås trots resursmässiga, ekonomiska, tekniska och portföljmässiga begränsningar, och jämför potentiella resultat för att fastställa vilken uppsättning av projekt som kommer att ge störst intäkter utan att överbelasta era resurser
  • Besluta om att fortsätta/avsluta: Möjliggör för produktutvecklingsledare att fatta projekt- och portföljbeslut med tillförsikt genom att visa dem den potentiella effekten av fortsätt-/avsluta-beslut inom projektportföljen
 • Välj projekt med högre värde som ökar produktintäkterna

  Fokusera på dina två mest värdefulla resurser – din personal och dina pengar – på projekten och produkterna som kommer att ha störst inverkan på ditt företags kärnverksamhet. Öka marginalen genom att sänka kostnaden för manuell projektledning och hantering av utbud – ägna mer tid åt att konstruera innovativa produkter och mindre tid åt att hantera kalkylark. Förenkla analysprocessen för NPD-utbudet och utvärdera proaktivt potentiella marknadsscenarier som eventuellt skulle kunna påverka din leveransförmåga.
  • Mål: Sammanfatta produktstrategin för att uppnå företagsmål och säkerställa att varje projekt i portföljen är anpassad för att bidra till framgång
  • Övervaka: Utvärdera de framsteg som pågående produktutvecklingsprojekt gör så att du proaktivt kan kringgå potentiella hinder på vägen och förseningar som skulle kunna sabotera vägen mot innovationsframgångarna
  • Balansera: Justera blandningen av projekt inom portföljen så att du snabbt kan reagera på konkurrenstryck, förändringar i lagstiftning och marknadsförhållanden utan att frenetiskt behöva leta efter data – spendera din dyrbara tid på att göra analyser istället för datainsamling
 • Se till att rätt resurser är tillgängliga för att leverera projekt i tid

  Dra nytta av de otroliga fördelarna med synlighets- till resurskapacitet. Säkerställ att rätt resurser finns tillgängliga för att anta mer arbete innan du ger projekt grönt ljus Dra nytta av detaljerade resursscheman för att flytta resurser till projekten av högst värde, enkelt pivotera när förseningar uppstår och förbättra graden av genomförande inom angiven tid i hela produktutbudet. Resurshantering och kapacitetsplanering är avgörande för att framgångsrikt lansera produkter på marknaden i tid.
  • Fastställ kapacitet: Kategorisera alla resurser efter nyckelattribut (inklusive roll, kompetens, plats och hastighet), och blockera tid som inte är tillgänglig för arbete för att visa den verkliga kapaciteten, så att du kan tillhandahålla resursprognoser samt bemanningsaktiviteter
  • Hantera tillgänglighet: Övervaka pågående resursefterfrågan med fortlöpande projekt för att skydda resurser från att överbelastas, potentiellt försena slutförandet av projektet, och i slutändan även riskera att försena produktlanseringen
  • Mät utnyttjande: Utnyttja resursanvändningen för att kunna justera och pivotera till nya idéer som är förestående, och kunna utnyttja historiska faktiska förhållanden för att beräkna framtida resurskrav på ett bättre sätt
  Läs mer om resurshantering »
 • Dela översiktspaneler för utbudsprestanda och leverera flexibla analyser

  Visualisera projektstatus, resurspåverkan, total utvecklingskostnad och portföljmix med konfigurerbara, ramöverskridande dashboards och rapportering för att driva NPD-värde. Analyser i realtid förenklar dina insatser för att ger viktiga aktörer i produktutvecklingen data som de kan agera på. Publicera projekt- och NPD-portföljinformation för att säkerställa att alla beslutsfattare förstår hur produktutvecklingen framskrider. Slösa aldrig mer tid på att gräva efter grindleverabler och kritiska data som behövs för att fatta viktiga beslut som rör produktportföljen.
  • Förbättra synligheten: Mät varje aspekt av din NPD-portfölj och hela gated kommersialiseringsprocessen, och få möjlighet att dela upp informationen på ett obegränsat antal sätt – till exempel per produktlinje, grind, processprestanda eller portföljmix – allt med syftet att minska risken för lanseringsförseningar vilket i slutändan påverkar intäktsprognoserna negativt
  • Dra ner på det manuella arbetet: Minska tiden och kostnaden för manuell insamling av data och uppbyggnad av rapportering som är föråldrade direkt när de skrivs ut – dra istället nytta av våra ramöverskridande konfigurerbar rapportering, dashboards och KPI:er som bygger på branschens bästa praxis för hur ledande företag analyserar och hanterar sina projekt, resurser och portföljer
  • Uppnå framgång: Förbättra time to market, öka värdet på NPD-portföljen, tilldela resurser till de högst prioriterade projekten och minska den totala utvecklingskostnaden – för att uppnå dessa strategiska mål krävs att produktutvecklingsorganisationer startar med slutet i åtanke när man överväger vilken rapportering som behövs för att mäta NPD-processen och driva önskade resultat.
 • Samarbeta med interna och externa innovatörer i en öppen miljö

  Erbjud en plats där produktteam kan ägna sig åt innovationer och samarbete, oavsett om medlemmarna sitter i rummen bredvid varandra eller på andra sidan jordklotet. Att använda Projectplace for jobbsamarbete mellan produktteam sätter stopp för vanliga frågor som ”Är den här aktiviteten slutförd?” och “Är det här den mest aktuella versionen av dokumentet?” Undvik diskussioner via e-post och gör dem tillgängliga i projektsammanhanget så att produktutvecklingen fortsätter på rätt spår.
  • Interagera: Dela upp geografiska och organisatoriska hinder med konversationer i realtid om uppgifter, dokument och taggade ämnen, och samla kritisk feedback som behövs för att utföra centrala leverabler
  • Organisera: Förse produktteam med en lättanvänd plattform för öppen innovationsverksamhet och samarbete med ramöverskridande arbetsplatser, Gantt-scheman och kanban-tavlor för arbetshantering
  • Status: Dela arbetsframsteg med både teammedlemmar och intressenter, utan att behöva spåra personer manuellt, drabbas av överfulla inkorgar eller formell statusrapportering
  Läs mer om kollaborativt arbete »
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

NPD Portfolio Management

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap