PPM Pro

Predictive Portfolio Analysis

Turboladda planering. Var prediktiv.

Lär dig hur de prediktiva funktionerna för utbudshantering i PPM Pro kan hjälpa dig att skapa det optimala projektutbudet.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Genomförande av projektutbud när det är som bäst

  Eliminera behovet av tidskrävande och felbenägna manuella beräkningar eller kalkylblad för utbudsplanering och -genomförande. Använd prediktiva analyser för att beräkna projekten av högst värde inom alla utbud i hela företaget med fokus på organisatoriska resursbegränsningar. Där andra lösningar använder numeriska mätvärden för att stackvis rangordna projekt eller tillhandahålla "above the line"-analyser, identifierar prediktiv utbudsanalys de projekt som realistiskt sett kan genomföras med de resurser du har – och skapa det optimala projektutbudet.
 • Få ut det mesta av dina resurser

  Initiera rätt arbete och fördela resurser på lämpligt sätt. Genom att optimera projektutbudet kan du skapa de resurser som är mest lämpliga för att slutföra projekten med högst värde, samtidigt som du säkerställer att dina resurser används på ett idealiskt sätt genom att bemanna grupper utifrån tillgänglighet, vilket resulterar i att organisationsmässiga störningar minskar. Få en realtidsbild av dina framtida resursmässiga flaskhalsar per roll – på så sätt kan du investera med träffsäker förutsägbarhet.
 • Förbättra relationer med intressenter

  Ställ rätt förväntningar och öka trovärdigheten hos nyckelintressenter för personlig och organisatorisk framgång. Anpassa projekt och applikationer till verksamhetsmål, men beakta realistiska och korrekta prognoser för att genomföra arbetet. När planen förändras hjälper prediktiv analys dig snabbt att justera för ändringar och korrekt prognostisera om inverkan. Planview PPM Pro tillhandahåller data och diagram för att effektivt kommunicera den mest värdefulla och korrekta informationen till intressenter.
 • Inga fler brandövningar – öka företagsagilitet

  I denna dynamiska värld måste planer utvecklas. Att ge stöd vid affärsstörningar, växlande marknadssituationer, strategiförändringar eller krav från kunder är enkelt när man använder programvara från Planview. Med Planviews programvara för projektplanering, PPM Pro, kan du planera om ditt utbud och göra nya prognoser för dina resurser på några få minuter. Nu slipper du plågsamma manuella analyser och kan istället automatiskt generera olika scenarier och göra de justeringar som behövs.
 • Uppnå tid-till-värde-framgång

  Du har helt enkelt inte tid att manuellt gå igenom analysen, variabler och intressenter för att utarbeta den ultimata planen med den största möjligheten att bli framgångsrik. När din verksamhet eller marknadsmiljö förändras bli planer felaktiga, föråldrade och inaktuella – och du måste snabbt omplanera ditt projektutbud och prognostisera om dina resurser. Spara tid och pengar genom att dra ner på din planering och omplanering från månader till minuter.
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Predictive Portfolio Analysis

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap