PPM Pro

Anpassning, projektprioritering

Prioritera inkommande efterfrågan

Lär dig hur PPM Pro levererar utbudshantering för Agile-projekt samt top down-insyn i allt arbete.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Ingen smärta, fantastiska projektvinster

  I denna dynamiska värld måste planer utvecklas. När du ger stöd vid affärsstörningar, växlande marknadssituationer, strategiförändringar eller krav från kunder kan du eliminera behovet av tidsödande manuella uträkningar och kalkylblad som inte sällan blir felaktiga, och istället dra fördel av optimerad projektplanering samt projektprioritering. Använd prediktiva analyser för att förutsäga vilka projekt som kommer att ha högst värde inom företagets samtliga utbud, och planera om ditt utbud på några få minuter. Medan andra lösningar använder numeriska mått för att rangordna projekt eller generera "above the line"-analyser förutsäger Planview PPM Pro:s prediktiva utbudsanalyser träffsäkert vilka de bästa projekten är som faktiskt går att genomföra med de resurser du har, och med dessa uppgifter kan du skapa ett optimalt utbud med projekt. Inga fler brandövningar. Inga fler smärtsamma manuella analyser. Generera olika scenarier automatiskt och gör nödvändiga justeringar av dina projektutbud – öka affärsagilitet, minska planeringssmärta.
 • Bedöm den övergripande bilden och tro på resultaten av dina projektförfrågningar

  Oavsett om det är en ny produkt eller hantering av IT-efterfrågan, oavsett behovet, låt processen för projektintag utföra allt tungt arbete. Använd den för att samla in data, insikter och "stanna eller gå vidare"-beslut vid varje grind i arbetsflödet för att bestämma vilka förfrågningar som ska gå vidare och i slutändan bli projekt.
  • Engagera de personer som kommer att ha svaren till varje godkännande-team. Låt experterna samarbeta och tillhandahålla nödvändiga data och åsikter om förfrågans förtjänster och huruvida den bör gå vidare.
  • Konfigurera och inkludera en modell för poängsättning av projekt för att utvärdera en förfrågan utifrån dess övergripande värde för din organisation. Relevanta godkännare kan poängsätta ett projekt utifrån kvantitativa faktorer som avkastning på investering (ROI) eller kvalitativa faktorer som strategisk överensstämmelse, påverkan och risk. Dessa faktorer kan viktas för att deras relativa betydelse ska tas i beaktande.
  • Analysera information och poäng för förfrågan för att identifiera vilka resulterande projekt kommer att ta dig dit du vill. Rapporter och översiktspaneler tillhandahåller ett enkelt sätt att jämföra och få åtkomst till projektförfrågningar.
 • Prioritera eller omprioritera för verksamhetseffekt

  Poängsättning av projekt bidrar till att prioritera utbudet för att säkerställa att värdefulla resurser jobbar med det arbete som har högst värde. Under eller efter projektets inslussningsprocess kan du efter behov justera poängsättningen baserat på förändringar i organisationens mål och därmed hjälpa grupperna att förstå vad som är viktigast för verksamheten och hur man kan driva fram en större effekt. Skapa och justera din poängsättningsmodell för projekt så att du kan:
  • Definiera vilka kriterier som är viktigast för verksamheten
  • anpassa projekt till affärsmål och -syften
  • Skapa mer värde med ditt projektutbud
  • stödja affärsmål genom att alltid ha de högprioriterade förfrågningarna i kön.
 • Övervaka och markera ditt projekt- och utbudsvärde

  Planview PPM Pro rapporter och översiktspaneler gör det möjligt för dig att övervaka projektförfrågningars livscykel och analysera hur processen för projektintag fungerar. Ännu bättre, du kan dela statistik och data kring förfrågningsprocessen med intressenter utan att behöva direkt åtkomst.
  • Visa antalet förfrågningar och hur snabbt de flödar genom projektinslussningsprocessen
  • Fördela projektförfrågningar efter poäng, avdelning, strategiskt initiativ och andra viktiga faktorer, för jämförelse och konsekvensbedömning.
  • Identifiera grindar som kanske förstärker förfrågningar av högt värde för att felsöka och förbättra processen för projektintag.
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Anpassning, projektprioritering

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap