Hur integration med Zoom fungerar


Vi befinner oss alla i världens största hemarbetesexperiment, och därför är det mycket viktigt att teamen håller kontakten med varandra för att säkerställa att arbetet levereras snabbt och med fullständig anpassning till strategin. Det som gör det svårt är det mycket stora antalet verktyg som team använder för att kommunicera arbetsrelaterad information – e-post, videokonferenser, chatt och andra applikationer gör att det blir nästan omöjligt att samarbeta effektivt, eftersom dessa verktyg används utanför den plats där arbetet faktiskt sker.

Planview har inlett ett samarbete med Zoom för att ge kraftfulla och lättanvända onlinemöten till Projectplace-upplevelsen – utan extra kostnad för användarna. Teamen kan enkelt starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace, så att de kan hålla dagliga stå-upp-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten, allt inom en enda sanningskälla för arbetsstatus, information, dokument och mycket mer. Med Projectplace och Zoom kan teamen hålla kontakten oavsett var de är, samarbeta inom ramen för sitt arbete och i slutändan få arbetet gjort snabbt.

Hur Zoom integreras med Projectplace


Du behöver inte göra någonting! Använd bara Zoom-knappen i det översta navigeringsfältet i Projectplace för att starta ett möte. Det krävs ingen befintlig Zoom-licens. Projectplace innehåller en grundlicens för Zoom, utan extra kostnad, så att du och dina team kan sätta i gång direkt.