Planview Spigit
Villkor

Planview äger och driver denna webbplats och tjänsten Spigit.com. Webbplatsen och tjänsten Spigit.com erbjuder visst innehåll, information, produkter, tjänster och funktioner. Följande dokument innehåller vissa policyer och juridisk information om webbplatsen, tjänsten Spigit.com och om hur du använder dem.

Observera att Planview när som helst kan komma att uppdatera något av följande dokument. Användare kommer att aviseras om uppdateringar av dessa dokument via information på våra webbplatser, i våra nyhetsbrev eller genom uppgifter i det aktuella dokumentet.

 • Integritetspolicy

  Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och sprider information.
  Läs mer • Integritetspolicy
 • Databehandlingsavtal

  Databehandlingsavtalet (DPA, Data Processing Agreement) reglerar behandlingen av personuppgifter i de fall då Planview anses vara registerförare i förhållande till kunden som registeransvarig.

  Detta DPA är inkluderat i tjänsteavtalet genom hänvisning i Huvudavtalet för prenumerationer.
  Läs mer • Databehandlingsavtal
 • Huvudavtalet för prenumerationer

  Huvudavtalet för prenumerationer reglerar kundens och Planviews rättigheter och skyldigheter.
  Läs mer • Huvudavtalet för prenumerationer