Energibranschen

Innovationsprogramvaran nr 1 för energi och allmännyttig försörjning

Spigit hjälper dig att utnyttja dina anställdas och partners kollektiva kunskap för att identifiera nya affärsmodeller, omvandlingsmöjligheter, säkerhetsförbättringar och mycket mer.

Se demo: Planview Spigits programvara för medarbetarengagemang

Pionjärer i en renare värld med crowdsourcad innovation


Med stort beroende av fossila bränslen, växande ekonomisk efterfrågan på resurser och politiska beslut att begränsa utsläppen av växthusgaser är det viktigare än någonsin för energiföretag att leda mänskligheten mot en mer hållbar framtid. Medan du gör det, optimera samtidigt kundupplevelsen och skapa en miljö där de anställda kan trivas.

När efterfrågan på ren energi fortsätter att växa måste företagen hitta nya affärsmodeller och möjligheter att upprätthålla en konkurrensfördel samtidigt som de strävar mot det yttersta målet att skapa en hållbar värld.

Ett växande antal framgångsrika energi- och försörjningsföretag har identifierat ett nytt sätt att lyfta fram möjligheter att driva både affärs- och samhällsvärde. Crowdsourcad innovation är en process för att samla in och lyfta fram idéer och lösningar från din personal, kunder och leverantörer. Programvara för innovationshantering, som Spigit, möjliggör sedan automatisering och acceleration av denna process – från att generera idéer till att föra dem till marknaden, för att driva affärsresultat.

Spigit är den största leverantören av innovationshanteringslösningar och förstår energibranschens innovationsbehov. I och med att ett antal av världens ledande energibolag använder Spigit för att implementera innovativa idéer som pressar ner kostnaderna, ökar säkerheten och förbättrar marginalerna, så har vi erfarenheten som bevisar det.

Spigit programvara för innovationshantering har utformats för att hjälpa dig driva effektivitet, minska riskerna och sänka kostnaderna.

Se demoDriv på en innovationskultur

Spigit programvara för innovationshantering har utformats för att hjälpa energi- och försörjningsföretag att driva innovation

”Vi har främst använt innovationsverktyget i Spigit för att fånga idéer för den övergripande verksamheten ... vi kunde lyfta fram en idé för en mobilapp där kunder snabbt kunde rapportera serviceproblem, [vilket dramatiskt minskade] den tid det tar [att skicka ut] fälttekniker för att åtgärda problemet. ”


George Ponton

Chef för forskning och innovation, Scottish Water

Ledande energi- och försörjningsföretag använder Spigit för att driva innovation och producera affärsresultat


  • Idéer från Spigits innovationsplattform förbättrar dramatiskt kundtjänsten

    Scottish Water skapade The Innovation Pool för att hitta bättre sätt att förbättra efterlevnaden, minska incidenter med negativ påverkan och anpassa sig till förändrade affärsrealiteter som global uppvärmning och höga kundförväntningar.

Insight from subject matter experts

Läs vår blogg

Rikt, insiktsfullt innehåll om innovationshantering, idéhantering och allt som har med innovation att göra.

Börja lära dig mer om innovationshantering på Planview-bloggen i dag