Manufacturing

Innovationsprogramvaran nummer 1 för tillverkning

Spigit gör att du kan driva innovation genom att utnyttja den kollektiva kunskapen hos dina anställda och leverantörer och mycket mer.

Se demo: Planview Spigits programvara för medarbetarengagemang

Framtiden för innovation inom tillverkning


Internet of Things, robotteknik, virtuell verklighet och andra innovationer från de senaste åren har lett till en digital omvandling inom tillverkningsindustrin, vilket har fått tillverkare över hela världen att tänka om gällande hur deras företag fungerar. Och det inte bara på kort sikt, utan på lång sikt också.

Dessa innovationer, även om de onekligen är värdefulla, för med sig en mängd utmaningar – och möjligheter – för tillverkare som vill ligga före konkurrenterna. Att tillhandahålla lämplig utbildning för anställda för att hantera autonoma maskiner, identifiera hur virtuell verklighet kan gynna affärsprocesserna och bestämma vilka nya tekniker som kan användas i stor skala är bara några exempel.

När branschen använder sig av de senaste framstegen blir crowdsourcad innovation, ett strömlinjeformat sätt att samla in idéer från en mängd människor (dvs. dina anställda eller partners i leveranskedjan) ett allt viktigare verktyg i tillverkarens verktygslåda för att förbättra driftseffektiviteten och driva affärsvärde. Men det är lättare sagt än gjort att hantera hela den här processen. Det är här programvara för innovationshantering spelar in.

Spigit är den största leverantören av innovationshanteringslösningar och förstår tillverkningsindustrins behov av innovation, oavsett om du är verksam i bilindustrin, elektronik, industri eller konsumentförpackade varor. Och med kunder som Siemens, Intel och Polaris som använder Spigit för att implementera innovativa idéer som pressar ned kostnaderna och förbättrar marginalerna, så har vi erfarenheten som bevisar det.

Spigit programvara för innovationshantering har utformats för att hjälpa dig driva effektivitet, minska riskerna och sänka kostnaderna

"Vi är stolta över vår innovativa kultur. Spigit hjälper oss att medarbetarna möjlighet att skapa nästa stora innovation."


Joe Laurin

Visioneering Manager, Polaris Industries

Bra idéer börjar på Spigit


Ledande tillverkare använder Spigit för att driva innovation och producera affärsresultat

Insight from subject matter experts

Läs vår blogg

Rikt, insiktsfullt innehåll om innovationshantering, idéhantering och allt som har med innovation att göra.

Börja lära dig mer om innovationshantering på Planview-bloggen i dag