Se

Spigit är din orättvisa fördel


Och håll koll på vilka som hjälper dig att erövra nästa marknad.

  • Utnyttja ditt team

    Använd anställda, partners och kunder för att identifiera nya produkter och prioritera färdplaner.

  • Engagera samhället

    Engagera hela din personalbas för att upptäcka nästa marknad.

  • Bygg ditt nätverk

    Bygg ett partnerekosystem med tävlingar, inkubatorer och startacceleratorer.

"2020 kommer hälso- och sjukvården att gå om data och elektronik som den totalt största branschen räknat i F&U-utgifter."


Se demoDriv på en innovationskultur

Studien Strategi och global innovation 1000

Citi utvecklar nya idéer med Spigit

”När vi tittade på Spigit fanns det två saker som fångade vår uppmärksamhet. Den första var programvarans förmåga att integreras i vår teknik, och den andra var plattformens förmåga att skala upp för en global organisation.”


Susan Andrews

Verkställande direktör, chef för innovation