Logga in

Populära sökningar

Mät effektiviteten hos Lean och Agile Se

Mät effektiviteten hos Lean och Agile

Mät effektiviteten hos Lean och Agile

Spåra framsteg och utvärdera effektiviteten med Lean- och Agile-mått, inklusive flöde, hastighet, genomströmning och cykeltid för att främja kontinuerlig förbättring.

 • Lean-processmått

  Förstå hur snabbt arbetet rör sig genom processen genom att använda ledtids- och cykeltidsmått. Mät effektiviteten hos process- och systemförbättringar.

 • Flödesanalyser

  Analysera hur arbetet flyter genom processen, och se var det uppstår flaskhalsar, för att ta bort det som hindrar värdeleveransen så att värdet fortsätter att flöda.

 • Lean-Agile-arbetsprocessen

  Få insikt i om planerat arbete håller kursen mot måluppfyllandet och se vilken effekt oplanerat arbete har, inklusive hur troligt det är att planerade leveransdatum hålls.

Skapa teamdrivna anpassningsbara arbetsflöden Se

Skapa teamdrivna anpassningsbara arbetsflöden

Skapa teamdrivna anpassningsbara arbetsflöden

Förbättra teamets förmåga att leverera värde på ett snabbt och förutsägbart sätt. Driv fram kontinuerliga förbättringar genom att ge teamen möjlighet att anpassa sina processer snabbt och enkelt.

 • Processkartläggning

  Kartlägg din process som den ser ut idag. Skildra alla processer – från de enkla till de komplexa – med horisontella och vertikala banor.

 • Anpassa processen med teamdrivna layouter av kort

  Driv fram kontinuerliga förbättringar genom att justera tavlorna så att de återspeglar processändringar. Varje team kan skräddarsy och anpassa sin tavla efter specifika behov, utan teknisk expertis krävs.

 • Process Templates

  Utnyttja bästa praxis med fördefinierade mallar. Skapa anpassade mallar med kontinuerliga förbättringsverktyg som hjälper till att främja repeterbara processer för teamens leveranser.

Portföljframsteg och prestanda Se

Portföljframsteg och prestanda

Portföljframsteg och prestanda

Få en fullständig bild av portföljens framsteg och prestanda för att spåra framstegen hos viktiga initiativ och program, säkerställa strategisk anpassning och hålla berörda parter informerade.

 • Rapportera framsteg och leverans av strategiska initiativ

  Spåra framsteg som görs mot strategiska mål. Se prestanda för strategi, epos samt program och arbeta genom rapportering och analyser på alla nivåer.

 • Upptäck trender och lösningar med hjälp av portföljanalyser

  Öka arbetsportföljens synlighet med kraftfulla dashboards. Gör det möjligt för användare i hela företaget att enkelt komma åt information i realtid, dela och vidta åtgärder så att verksamheten fortsätter att fungera effektivt.

 • Dela framsteg med dashboards för beslutsfattare

  Få insikt i hur portföljer och arbete presterar i realtid. Dela skräddarsydda informationsvyer som cheferna behöver. Använd interaktiva självbetjäningsanalyser för att undersöka och avslöja kritiska problem.

Lär dig mer om Lean och Agile leverans

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

Se hur vår kraftfulla programvara för Lean och Agile leverans fungerar

Se demonstration: Se hur vår kraftfulla programvarulösning för Lean och Agile leverans fungerar