Logga in

Populära sökningar

Anpassa teamen till strategierna genom att använda företagsinriktade Agile-ramverk Se

Anpassa teamen till strategierna genom att använda företagsinriktade Agile-ramverk

Anpassa teamen till strategierna genom att använda företagsinriktade Agile-ramverk

Stöd dina initiativ med att skala upp Agile-initiativ och Lean-Agile-processer genom att utnyttja strukturerade ramar som SAFe, LeSS, DAD, Spotify och andra.

 • Skalningsplattform för hela företaget

  Koppla samman Agile-leveransteam med strategiska prioriteringar. Ledningen, chefer och programägare använder pragmatiska metoder för att uppnå strategisk anpassning och omvandling.

 • Företagsomfattande insyn och samordning

  Engagera företagets intressenter, och skapa en gemensam mekanism för att samordna effekter och standarder som arkitektur, säkerhet och bästa praxis.

 • Scaled Agile Framework (SAFe)-partnerskap

  Planviews partnerskap med SAFe stöder Lean-företag i arbetet med att skala upp Agile-programvara som anpassar värdeströmsfinansieringen till teamleveranser, programplanering, Lean portföljhantering och strategi.

  Läs mer om att skala upp Agile

Skala upp över teamgränserna med Planview Agile Scaler Se

Skala upp över teamgränserna med Planview Agile Scaler

Skala upp över teamgränserna med Planview Agile Scaler

Med Planviews Agile Scaler, som drivs av Tasktop, kan du driva anpassning, koordinera planering och hantera beroenden mellan team och verktyg som Atlassian Jira, Microsoft Azure DevOps, Rally Software by Broadcom, CollabNets VersionOne eller Planview Leankit. Utnyttja integrationen som ett verktyg för att konsolidera och skapa centraliserad synlighet i fråga om allt planerat och oplanerat arbete över olika Agile-team så att du kan förbättra kapaciteten, budgeten samt prioriteringar, och dessutom skapa förståelse för hastighet, begränsningar och värdeleverans.

 • Koordinera tvärfunktionella team

  Synkronisera planering och främja koordinering mellan teamen med hjälp av en allmän planeringskadens.

 • Hantering av beroenden mellan teamen

  Kartlägg och visualisera beroenden mellan team för att optimera värdeflödet. Övervaka framstegen för att förutse problem, minska risker och maximera värdeleveransen.

 • Portföljanpassning och samarbete mellan intressenter

  Skapa synlighet och samarbeta mellan olika team för att säkerställa anpassning till företagsinitiativ och driva investeringar som stödjer produkt-, värdeströms- och portföljprioriteringar.

 • Ladda ner databladet Planview Agile Scaler för att läsa mer.

Fokusera på affärsresultat för att förbättra resultaten Se

Fokusera på affärsresultat för att förbättra resultaten

Fokusera på affärsresultat för att förbättra resultaten

Utnyttja företagsinriktad Kanban och anslut till utvecklingsverktyg med Leankits integrationsnav, eller bygg dina egna integrationer med kraftfulla API:er. Se allt arbete med samtliga verktyg i en enkel, processfokuserad vy i realtid.

 • Finansiering av produkter och värdeströmmar

  Finansiera produkter och värdeströmmar baserat på strategiska och organisatoriska prioriteringar som är knutna till förväntade affärsresultat.

 • Ge teamen nya möjligheter och decentralisera beslutsfattandet

  Ge team möjligheter att söka innovativa, effektiva lösningar. Ge dem autonomi genom att utnyttja principerna för Lean och Agile med företagsinriktad Kanban för att genomföra snabba releaser, utvärdera resultat och justera efter behov.

 • KPI-driven prestandahantering

  Utnyttja analyser och rapportering för att visualisera framsteg och mäta prestanda. Använd dessa mått för att stödja en finansiering på hög nivå som fokuserar på resultat snarare än avvikelser mellan planen kontra faktiska faktorer.

Lär dig mer om Lean och Agile leverans

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

Se hur vår kraftfulla programvara för Lean och Agile leverans fungerar

Se demonstration: Se hur vår kraftfulla programvarulösning för Lean och Agile leverans fungerar