• SOC 2 is an attestation report provided by a service auditor to provide controls assurance of an organization’s operational elements including security, availability confidentiality. A SOC 2 report can be provided upon request with a signed NDA. SOC2 Applicable to: Planview Portfolios™; Planview AdaptiveWork™; Planview AgilePlace™; Planview IdeaPlace™; Planview PPM Pro™; Planview ProjectPlace™

  • Planview använder ett ISO/IEC 27001:2013-certifierat hanteringssystem för informationssäkerhet (ISMS) för att hantera känslig kundinformation och säkerställa att den förblir säker. ISO/IEC 27001:2013 är ett internationellt erkänt ramverk som omfattar människor, processer och system för att utveckla en stadig, riskbaserad strategi för företagssäkerhet.

  • Planview leverages an ISO/IEC 27701:2019 certified Privacy Management Program focused on personally identifiable information management across the company’s environment, addressing its different responsibilities both in the role of a data controller and data processor. ISO/IEC 27701:2019 international standard helps companies conciliate multiple privacy and data protection regulatory requirements across the globe, by establishing and implementing a set of operational controls ISO 27701 Applicable to: Planview Portfolios™; Planview AgilePlace™; Planview IdeaPlace™; Planview PPM Pro™; Planview ProjectPlace™; Planview Daptiv™; Planview ChangePoint™; Planview Barometer™

  • GDPR trädde i kraft 2018 och ställer strikta krav på hur organisationer lagrar och behandlar EU-medborgares personuppgifter. Som ett globalt företag inser Planview den viktiga kopplingen mellan sekretess och kundförtroende. Tillsättningen av och de pågående ansträngningarna från ett dedikerat dataskyddsombud (DPO) ligger till grund för ett ökat fokus på att förtjäna det förtroendet.

  • Integral to any information security management system is oversight and assessment of the controls within the system. Planview regularly assesses these controls for both effectiveness and alignment with company policy and regulatory requirements.

  • System är endast så säkra som deras svagaste länk. Planview samarbetar med marknadsledande organisationer och håller dem med mycket höga standarder. Våra leverantörer för datacenter och molnvärdar är minst både SOC 2- och ISO/IEC 27001-certifierade. Dessutom har Planview ett omfattande bedömningsprogram för att utvärdera eventuella nya samarbetspartners säkerhets- och sekretesskontroller.

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om förtroende och säkerhet.

Få svar