Vi övervakar situationen med covid-19 och har infört flera nya riktlinjer för att se till att vi minimerar risken för infektion hos anställda, kunder och partner. Vi har fått en ökad medvetenhet om vårt ansvar gentemot anställda, kunder och partner under denna viktiga tid och följer riktlinjerna och rekommendationerna från globalt erkända myndigheter som CDC och WHO (länkar nedan) angående resor, distansarbete och allmänna hygienrekommendationer. Mer information nedan:

Arbeta hemifrån

Planviews högsta prioriteringar är att säkerställa våra teammedlemmars hälsa och säkerhet och att upprätthålla vår affärsverksamhet och åtaganden gentemot kunder, samarbetspartner och potentiella kunder.

I våra åtgärder mot covid-19 har ett begränsat, frivilligt öppet kontor i Austin och Stockholm inrättats från 11 maj 2020. Vi följer alla lokala, statliga och federala riktlinjer och regler för att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet. Faktum är att de allra flesta av våra anställda har valt att fortsätta arbeta hemifrån. På Planview använder vi videokonferenser och våra egna produkter för arbetsledning för att underlätta samarbetet i teamen.

Resor

På Planview är vi viktiga samarbetspartner till kunder och potentiella kunder, varför det är viktigt att vi säkerställer kontinuiteten i verksamheten. Vi stoppade alla arbetsresor från mars 2020. Vad gäller våra stängda kontor följer vi aktivt situationen med covid-19 och kommer att omvärdera denna policy vid behov.

Företagets kontinuitet

Planview är ett globalt företag och har haft en etablerad kontinuerlig affärsplan på plats i flera år för att samordna återställningsfunktioner som är avgörande för att hantera och stödja återhämtningen av verksamheten och vår förmåga att utföra vårt jobb i händelse av ett avbrott eller en katastrof i en anläggning (kontorsbyggnad). Planviews kontinuerliga affärsplan granskas, uppdateras och testas årligen av kvalificerade tredje parter. Det senaste testet utfördes i slutet av december 2020. Man hittade inga kritiska resultat under testet i december 2020.

Planviews affärsverksamhet är molnbaserad och de anställda kan arbeta på distans. Planviews servicenivåer har inte påverkats av covid-19 sedan den 27 januari 2021. Om Planview skulle påverkas avsevärt av covid-19, i den grad att Planviews SaaS-tjänster påverkas, kommer omedelbart berörda kunder att meddelas.

Vi arbetar för närvarande med våra databehandlande partner för att säkerställa att de vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder och kommer att uppdatera detta meddelande när vi har mer information.

Anställdas hälsa

Planview vill erbjuda sina anställda aktuella, relevanta uppgifter och resurser för att hjälpa dem och deras familjer att hålla sig säkra och friska.

Planviews medicinska planer täcker 100 procent av testkostnaderna för covid-19, vilket innebär att anställda och deras familjemedlemmar som tillhör Planviews medicinska plan inte kommer att behöva stå för en avgift eller avdragsgill kostnad för testerna.

Allmän information

Nedan finns länkar med information om covid-19, förebyggande åtgärder för covid-19 och andra luftburna virus som förkylning och influensa:

Vi kommer att fortsätta att övervaka situationen med covid-19 och uppdatera dessa policyer utefter att nya riktlinjer publiceras. Under tiden vill vi tacka dig för din insats att säkerställa säkerheten och ditt välbefinnandet och för dem i din omgivning. Om du har några frågor angående covid-19 och Planviews åtgärder kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].