• Erbjuder Planview sina anställda, entreprenörer, etc. utbildning om säkerhetsmedvetenhet?

  Absolut. Planview förstår att det i många fall är personen bakom tangentbordet som är det bästa försvaret mot nätattacker. Därför genomför vi årligen en formell utbildning i säkerhetsmedvetenhet med en utvärdering för att säkerställa att den anställda har förstått innehållet. Dessutom används andra kommunikationssätt (blogginlägg, företagsmeddelanden, etc.) under hela året för sprida relevant information om de senaste trenderna inom informationssäkerhet.

 • Vem har åtkomst till kunddata?

  Role-based access is utilized to limit employee access to customer data. Access is reviewed regularly and removed upon an employee’s departure. Physical access to systems, where possible, is also restricted to only those who require it.

 • Utför ni sårbarhetsskanningar/penetrationstester?

  Planview believes security by design and default isn’t just a saying. We test it regularly. Vulnerability scans are performed monthly, at a minimum. Additionally, Planview engages with an independent third party to perform rigorous penetration testing on each of its products on an annual basis.

 • Kommer Planview att dela testresultatet?

  Detaljerade testresultat innehåller ofta information som skulle anses vara konfidentiell (t.ex. värdnamn, interna IP-adresser, användarnamn, m.m). Mot bakgrund av detta kan Planview tillhandahålla sammanfattningar av sina årliga penetrationstester under ett sekretessavtal.

 • Hur hanterar Planview ändringar av sina produkter?

  Planview följer en rigorös policy och process för förändringshantering som är anpassad till ISO 27001-standarderna och de granskas årligen. Som en del av detta har Planview en rådgivande styrelse för förändring som godkänner ändringar innan de implementeras. Planview har separata miljöer (fria från produktion) som används för att utföra tester innan ändringar implementeras i produktionen.

 • Hur rapporterar jag ett säkerhetsintrång eller en incident?

  Planview tillhandahåller supporttjänster för att säkerställa att kunder enkelt kan rapportera problem till rätt kontakt:

  For Planview Portfolios, AgilePlace, and PPM Pro, please visit https://support.planview.com, click Submit Case, work through the steps to select the product and version as applicable, and then choose Security in the Type drop-down list.

  For AgilePlace, visit https://success.planview.com/Planview_AgilePlace/Support, click the Submit a Case link, and select Security in the Type drop-down list.

  For ProjectPlace, visit https://success.planview.com/Projectplace/Projectplace_Support, click the Submit a Case link, and select Incident in the Type drop-down list.