• Ett formaliserat nätsäkerhetsprogram och dito strategi – Planviews nätsäkerhetsuppdrag: leverera och underhålla ett nätsäkerhetsprogram i "världsklass" som är anpassat till Planviews hotbild och bäst skyddar kundernas och Planviews data, våra system och vårt rykte. Vårt strategiska nätsäkerhetsprogram täcker både Planviews produktsäkerhet och intern företagssäkerhet. I programmet ingår strategiska pelare, säkerhetsmått och dito färdplaner samt periodiska uppdateringar till intressenter i ledningen och oberoende granskningsföretag.

  • Flera försvarslinjer – Planview vet att det enda sättet att garantera säkerheten i våra applikationer och skyddet av våra kunddata är att göra säkerhetstester med flera försvarslinjer för Planviews SaaS-applikationer samt stödja infrastruktur och processer. Våra försvarslinjer inkluderar: intern säkerhetstestning för företag, säkerhetstestning för produktanvändningen, penetrationstester av tredjepartsleverantörer, interna granskningar och externa ISO- och SOCII-granskningsbyråer.

  • Säkerhetsmodell med djupgående försvar – Planviews hantering av den tekniska säkerhetsmodellen är baserad på branschens bästa praxis för överlägset skydd mot relevanta hot. Vi använder en djupgående försvarsstrategi med förebyggande och detekterande kontroller på varje lager där kunddata lagras, bearbetas eller överförs. Flera säkerhetslager arbetar tillsammans för att kunna tillhandahålla överlägsna skyddsåtgärder för system och data.

Intern företagssäkerhet

  • Our approach to security – Planview’s information security program is based on NIST CSF and ISO 27001 standards to provide international alignment of our security control environment. This ensures a structured approach to managing security internally, including cloud servers, datacenters, networks and end user security.

  • Ett erfaret säkerhetsteam – Teamet för informationsriskhantering (IRM) har årtionden av erfarenhet av nätsäkerhet och riskhantering, bland annat inom penetrationstestning, forskning om säkerhetshot, globala säkerhetsmetoder, incidentåtgärder och revisionshantering. Planviews engagerade team för informationssäkerhet har årtionden av erfarenhet av att säkra kunddata, global konsulterfarenhet för Fortune 500-företag samt en djupgående kunskap om säkerhetsstarter.

  • Protection in place – Planview utilizes security solutions to provide heuristic based analysis of files and activity to identify and prevent both common and advanced attacks.

Frågor? Kontakta oss.

Vi vill höra från dig. Kontakta Planviews säkerhetsteam för att få svaren.

Team för e-postsäkerhet