Hoppa till huvudinnehållet

Alla är projektledare

Results from the 2018 Global Study of Project Collaboration

Planview undersökte 650 yrkesverksamma personer som ledde eller arbetade med projekt. Undersökningsrespondenterna är typiska för många arbetstagare som kastas in i projektledningssammanhang utan en formell befattning, utbildning eller meriter.

Se resultat från informationsgrafiken om 2018 års globala undersökning om projektsamarbete

Just because a company puts a team of people together doesn't mean it will automatically be uber-productive.

 • 66%

  av undersökningsrespondenterna uppgav att de inte har projektledarutbildning men ändå leder projekt som en del av sina officiella ansvarsområden.

 • 20%

  are “accidental” project managers who – in addition to their day job ‐ find themselves managing projects.

 • 25%

  av respondenterna uppskattar att deras arbetslag slösar bort mer än 20 timmar per månad på grund av ineffektivt samarbete. Det är sex veckor per år som arbetslagen är improduktiva!

Take a Deep Dive into the Survey Results

Gör en djupdykning i undersökningsresultaten
eBook

Download this eBook today and learn more about:

 • De främsta hindren för projektgruppssamarbete
 • Consequences of poor collaboration
 • What people want in a project collaboration tool
 • Fem steg mot att förbättra projektsamarbetet
 • Åtgärdspunkter för att påbörja ett samtal
Ladda ner e-boken för: Everyone is a Project Manager

Video

Alla är projektledare

Alla är projektledare

Titta på denna korta video för att få en översikt över de trender som uppdagats i 2018 års globala undersökning om projektsamarbete.

Titta på videon: Everyone is a Project Manager

Följ detta ämne på vår blogg

Utforska Planview-bloggen och få uppslag från ämnesexperter inom områden som utbuds- och resurshantering, projektsamarbete och företagsarkitektur.

Läs vår blogg

Discover How Planview Projectplace® Can Support
Your Project Collaboration Efforts

Projectplace provides everything you and your dispersed teams need to set direction,
communicate, execute tasks, track progress, and ultimately achieve goals, all in one place.

Learn more: about Projectplace and sign up for a free trial for you and your team.

Testa Projectplace alla funktioner i 30 dagar gratis