Alla är projektledare


Resultat från den globala studien om projektsamarbete 2018

Planview undersökte 650 yrkesverksamma personer som ledde eller arbetade med projekt. Undersökningsrespondenterna är typiska för många arbetstagare som kastas in i projektledningssammanhang utan en formell befattning, utbildning eller meriter.

• Se resultat från informationsgrafiken om 2018 års globala undersökning om projektsamarbete Visa grafik

Bara för att ett företag sätter ihop ett team av människor betyder inte det att det automatiskt blir jätteproduktivt.

 • 66%
  av undersökningsrespondenterna uppgav att de inte har projektledarutbildning men ändå leder projekt som en del av sina officiella ansvarsområden.
 • 20%
  är "oavsiktliga" projektledare som – utöver sina vanliga arbeten - har blivit projektledare.
 • 25%
  av respondenterna uppskattar att deras arbetslag slösar bort mer än 20 timmar per månad på grund av ineffektivt samarbete. Det är sex veckor per år som arbetslagen är improduktiva!

Gör en djupdykning i undersökningsresultaten


Gör en djupdykning i undersökningsresultaten
eBook

Ladda ner den här e-boken idag och lär dig mer om:

 • De främsta hindren för projektgruppssamarbete
 • Consequences of poor collaboration
 • Vad människor vill ha i ett projektsamarbetsverktyg
 • Fem steg mot att förbättra projektsamarbetet
 • Åtgärdspunkter för att påbörja ett samtal
Download • Gör en djupdykning i undersökningsresultaten now
Video

Alla är projektledare

Titta på denna korta video för att få en översikt över de trender som uppdagats i 2018 års globala undersökning om projektsamarbete. Se nu: Alla är projektledare

Titta på denna korta video för att få en översikt över de trender som uppdagats i 2018 års globala undersökning om projektsamarbete.

Insight from subject matter experts

Följ detta ämne på vår blogg

Utforska Planview-bloggen och få uppslag från ämnesexperter inom områden som utbuds- och resurshantering, projektsamarbete och företagsarkitektur.

Läs vår blogg

Discover How Planview ProjectPlace Can Support Your Project Collaboration Efforts

ProjectPlace provides everything you and your dispersed teams need to set direction, communicate, execute tasks, track progress, and ultimately achieve goals, all in one place.

Testa Projectplace gratisFullt funktionell 30 dagars provversion • Planview projectplace-thick

Learn more: about ProjectPlace and sign up for a free trial for you and your team.