Alla är projektledare


Results from the 2018 Global Study of Project Collaboration

Planview undersökte 650 yrkesverksamma personer som ledde eller arbetade med projekt. Undersökningsrespondenterna är typiska för många arbetstagare som kastas in i projektledningssammanhang utan en formell befattning, utbildning eller meriter.

View Results from the 2018 Global Study of Project Collaboration Infographic View the Infographic

Just because a company puts a team of people together doesn’t mean it will automatically be uber-productive.

 • 66%
  av undersökningsrespondenterna uppgav att de inte har projektledarutbildning men ändå leder projekt som en del av sina officiella ansvarsområden.
 • 20%
  are “accidental” project managers who – in addition to their day job ‐ find themselves managing projects.
 • 25%
  of respondents estimate that their teams waste more than 20 hours per month due to collaboration inefficiencies. That’s six weeks per year that teams are not being productive!

Take a Deep Dive into the Survey Results


Take a Deep Dive into the Survey Results
eBook

Download this eBook today and learn more about:

 • De främsta hindren för projektgruppssamarbete
 • Consequences of poor collaboration
 • What people want in a project collaboration tool
 • Fem steg mot att förbättra projektsamarbetet
 • Åtgärdspunkter för att påbörja ett samtal
Download Take a Deep Dive into the Survey Results now
Video

Alla är projektledare

Alla är projektledare Watch now: Everyone is a Project Manager

Titta på denna korta video för att få en översikt över de trender som uppdagats i 2018 års globala undersökning om projektsamarbete.

Insight from subject matter experts

Följ detta ämne på vår blogg

Utforska Planview-bloggen och få uppslag från ämnesexperter inom områden som utbuds- och resurshantering, projektsamarbete och företagsarkitektur.

Läs vår blogg

Discover How Planview Projectplace Can Support Your Project Collaboration Efforts

Projectplace provides everything you and your dispersed teams need to set direction, communicate, execute tasks, track progress, and ultimately achieve goals, all in one place.

Testa Projectplace alla funktioner i 30 dagar gratis

Learn more: about Projectplace and sign up for a free trial for you and your team.