Ekonomisk påverkan

Att överbrygga klyftan: att omvandla strategi till verklighet

600 chefer tillfrågades om implementering av strategi. Här är vad de sa.

Digitaliseringen är absolut nödvändig. Ändå visar ny forskning att 85% av cheferna säger att deras organisations förmåga att anpassa sig till förändringar är otillräcklig. Vilka är konsekvenserna för ledare?

Exécution de la stratégie en France


La capacité à changer rapidement de cap en fonction de l’évolution du marché est décisive pour une exécution efficace de votre stratégie. Cependant, les cadres de nombreuses entreprises françaises déplorent le manque d’agilité de leur organisation et l’absence de clarté de leur feuille de route.

Télécharger l’infographie

Economist Impact-undersökningen, som beställts av Planview, avslöjar bristerna i underpresterande omvandlingar.


Digitaliseringen har ett problem med genomförandet av strategier, som sträcker sig från beslutsfattande till leverans - och som har sin grund i slöseri.

  • Bara 14% av de tillfrågade uttryckte förtroende för sitt företags styrning av beslutsfattandet.
  • 84% av cheferna inser behovet av att förbättra systemen för målsättning och prestationsuppföljning.
  • Endast 20% av de tillfrågade har förtroende för de resurser som avsatts för genomförandet av strategin.

Resultaten visade på viktiga krav som låg till grund för fem rekommendationer, som tillsammans bidrog till ett framgångsrikt genomförande av strategin.

Hämta rapportenSeresultaten från undersökningen
"Företagen måste snabbt kunna analysera och anpassa eller utveckla sin strategi - och hur dessa förändringar genomförs - samtidigt som de uppnår viktiga resultat. Nyckeln till detta är att överbrygga klyftan mellan strategi och genomförande och koppla samman företagets strategi och hur arbetet utförs i hela verksamheten."

Razat Gaurav Verkställande direktör, Planview

Planview har en mission: att utveckla framtidens uppkopplade arbete, från idéer till resultat. Planview hjälper organisationer att snabbare uppnå det som är viktigast, genom att stödja våra kunder från behov till fart, från passion till utveckling och från omkostnader till optimering. Vår anslutna plattform av lösningar ligger till grund för affärsverksamheten och den digitala omvandlingen hos mer än 4 500 kunder globalt, inklusive 59 av Fortune 100. Planview hjälper företag att förbättra time to market och förutsägbarheten, öka effektiviteten för att frigöra kapacitet och se till att deras mest strategiska initiativ ger önskade affärsresultat.

Vidyard Video

Våra lösningar hjälper över 4500 kunder och 2,6 miljoner användare världen över

Planview-plattformen

Planviews plattform för Connected Work gör det möjligt för företag att förbättra tid till värde och förutsägbarhet, öka effektiviteten för att frigöra kapacitet och minska risken för strategiska satsningar.

5 forskningsbaserade rekommendationer om implementering av din strategi från Economist Impact-undersökningen, på uppdrag av Planview

Hämta rapportenSeresultaten från undersökningen