Kom igång med din utvärdering

Loading…

Bli Lean i tillverkningen i dag!

Hero

Utvärdera Leankit kostnadsfritt i 30 dagar INGET KREDITKORT BEHÖVS


Oförmågan att visualisera arbete leder till ineffektivitet i processen som fördröjer produktion och design.

Planview LeanKit ger dig fullständig insyn i din process, hjälper dig att bättre förstå handoffs, identifiera flaskhalsar och optimera teknik- och produktionsprocesser.

Upplev själv hur LeanKit kan hjälpa din organisation att förbättra tiden till marknaden och leverera arbetet med högst prioritet.

Se hur du kan använda obegränsade Kanban-kort och Lean-mätvärden för att:

Detta ingår:

  • Minska cykeltiden och ta bort flaskhalsar

  • Förbättra kommunikationen kring arbetsstatus

  • Öka leveranshastigheten med mindre resurser

  • Visualisera arbetsordrar över olika verktyg