Planview demos och gratis tester

Vill du titta på en demo eller testa produkten gratis?
Då har du kommit rätt!

Titta på en on-demand-demo

Demos via lösning

Få bättre leverans och effektivisera processen från offert till betalning

Se hur du kan leverera tjönsteprojekt, öka kundnöjdheten och förbättra din ekonomi med Planviews lösning för professionell tjänsteautomatisering. Med Planviews PSA-lösning får tjänstledare möjlighet att känna sig säkra på att leverera tjänsteuppdrag i tid och inom budget, samtidigt som intäktsmarginalerna växer.

Operationalisera din organisations strategiska planer från utformning till utförande

Se hur Planviews lösning för strategisk portföljhantering gör det möjligt för företagsledare, ekonomi och EPMO:er att samarbeta för att få liv i strategin och använda dynamisk planering för att snabbt ändra strategier, prioriteringar, finansiering och resurser till de mest strategiska initiativen.

Koppla samman, planera, samordna och hantera flera Agile-team, oavsett verktyg eller process

Se hur du kan utnyttja kraften i storskalig Agile med Planviews Agile programhanteringslösning. Utveckla din Agile-omvandling utan att begränsa dina teams arbetssätt.

Få en överblick över resurser och kapacitet

Se hur Planviews portfölj- och resurshanteringslösningar ger en holistisk bild av vilka resurser som finns för varje arbetsaktivitet,markerar alltför små och alltför stora tilldelade resurser, och hjälper dig att förstå begränsningar i din organisation.

Leverera det värde som är viktigast

Se hur Planviews lösning för Lean portföljhantering gör det möjligt för ditt företag att uppnå flexibilitet i företaget genom att planera, finansiera och leverera produkter och lösningar snabbare, förbättra affärsresultaten och stödja de strategiska målen.

Anpassa dina produktutbud till din produktinnovationsstrategi och snabba på din produktpipeline

Se hur Planview kan hjälpa dig säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga så att du kan leverera de mest innovativa, lönsamma och differentierade produkterna till marknaden – i tid och enligt budget.

Få jobbet gjort med en lösning för samarbetshantering som samlar dina virtuella grupper

Se hur Planview ger team de verktyg som behövs för att ta ut riktningen, kommunicera, utföra uppgifter, följa framstegen och i slutändan uppnå målen, – oavsett var och hur de arbetar.

Hantera dina applikations- och teknikutbud proaktivt så att du anpassar dem till affärsstrategin

Se hur Planview gör det möjligt för företagsarkitekter och strategiska planerare att driva affärsstrategier och affärsförmågor framåt genom att fatta bättre beslut om applikations- och teknikutbud.

Demos efter produkt

Portföljhantering som kopplar strategi till leverans för hela företaget som omfattar såväl traditionella metoder som Lean-Agile-metoder.

Se hur Planview Enterprise One förenklar det företagsomfattande strategiska utförandet för att optimera tekniklandskapet, leverera innovativa produkter samt tjänster och, i slutänden, driva fram tillväxt. Genom att samordna allt arbete, personal, förmågor och tekniker, och kombinera med en heltäckande insyn i utförande och finansiering, kan din organisation snabbt iterera och anpassa sig, och därmed öka affärsprestandan.

Arbetshantering för PPM för företag och professionella tjänsteleveransteam

Se hur Planview Clarizen använder PMO:er och tjänsteleveransteam för att få insikter i realtid i deras arbete, automatisera arbetsflöden, proaktiv minska risker och leverera en större affärsinverkan.

Helomfattande PSA för tjänsteinriktade företag för att effektivisera processen från offert till betalning och driva lönsamheten

Se hur Changepoint möjliggör automatisering av professionella tjänster för tjänsteinriktade företag för att effektivisera offert till betalning och driva lönsamheten.

Marknadsledande Kanban för att skala Agile bland IT- och affärsteam som behöver planera, samordna och visualisera sitt arbete

Planview Leankit underlättar arbetet för team över alla nivåer i organisationen genom att tillhandahålla ett visuellt verktyg för arbetsleveranser som kan användas för att tillämpa Leans ledningsprinciper i arbetet, vilket innebär att man kan jobba smartare och leverera snabbare. Se hur LeanKit kan hjälpa dig att se den övergripande bilden, driva agiliteten, integrera applikationer och åstadkomma kontinuerliga förbättringar.

Innovativ hanteringsprogramvara för företag och Lean som har en inverkan med sitt idéskapande

Se hur Planviews helhetslösning för innovationshantering kan hjälpa ditt team att hantera hela livscykeln för ett nytt koncept, från idé till effekt.

Samarbetsinriktade arbetsutrymmen för teamdrivet arbete

Se hur Planview Projectplace kombinerar gruppsamarbetsverktyg online med kraftfulla projekthanteringsprogram för att erbjuda allt du och din geografiskt utspridda grupp behöver för att hantera grupprojekt och utföra dagliga uppgifter.

PPM på mellannivå som ökar PMO och projektframgången i hela företaget

Se varför Planview PPM Pro (tidigare Planview Innotas) är den idealiska lösningen när du ska hjälpa din organisation att ta framgångarna till en ny nivå. Uppnå snabba tid-till-värde-fördelar för din organisation, oavsett var du befinner dig på projektutbudshanteringresan.

Grundläggande programvara för projekt- och resurshantering för PMO:er som skapar en PPM-disciplin

Se hur Planview Daptiv ger PMO:er flexibiliteten, anpassningen och kunskapen de behöver för att leverera projekt och program samtidigt som de anpassar sig efter förändrade företagsprioriteringar.

Integrerad portföljhantering för att bedöma relationerna mellan projekt-, applikations- och teknikportföljer

Se hur Planview Barometer möjliggör integrerad portföljhantering för att bedöma relationerna mellan projekt-, applikations- och teknikportföljer.

Testa våra produkter

Registrera dig för en gratis provperiod. Inget kreditkort krävs.


Planview Leankit™

Planview Leankit™ 30 dagars utvärdering med alla funktioner


LeanKit är ett visuellt verktyg för arbetsleverans som gör det möjligt för alla typer av grupper att använda Lean- och/eller Agile-hanteringsprinciper i sitt arbete. Vilka arbetsflödesmetoder du än använder – Kanban, Scrum eller något av alla andra alternativ – kan LeanKit hjälpa dig att minska mängden skräp och skala gruppens leverans genom att visualisera arbetet och främja kontinuerliga förbättringar.

Utvärdera Leankit kostnadsfritt med tillgång till alla funktioner i 30 dagar

Planview Projectplace™

Planview Projectplace™Fullt fungerande 30-dagars provversion


Programvaran Projectplace för samarbetshantering gör det möjligt för alla typer av grupper att spåra sitt arbete – och leverera resultat. Registrera dig för en gratis provperiod och upptäck vad Projectplace kan göra för dig och din grupp.

Testa Projectplace alla funktioner i 30 dagar gratis
Informationen du behöver

Expand your knowledge

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret