Planview demos och gratis tester

Vill du titta på en demo eller testa produkten gratis?
Då har du kommit rätt!

Titta på en on-demand-demo

Demos via lösning

Utveckla ditt PMO för att leverera omvälvande produkter, tjänster och kundupplevelser

Se hur Planview kan hjälpa dig att sömlöst anpassa dina projektutbud, resurser och utgifter till affärsstrategin.

Förvandla dig till ett högpresterande teknikföretag

See how Planview can help you align technology and the business with the right metrics and automated workflows to enable more effective enterprise digital transformation.

Få bättre leverans och effektivisera processen från offert till betalning

Se hur du kan leverera tjönsteprojekt, öka kundnöjdheten och förbättra din ekonomi med Planviews lösning för professionell tjänsteautomatisering. Med Planviews PSA-lösning får tjänstledare möjlighet att känna sig säkra på att leverera tjänsteuppdrag i tid och inom budget, samtidigt som intäktsmarginalerna växer.

Anpassa dina produktutbud till din produktinnovationsstrategi och snabba på din produktpipeline

Se hur Planview kan hjälpa dig säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga så att du kan leverera de mest innovativa, lönsamma och differentierade produkterna till marknaden – i tid och enligt budget.

Få en överblick över resurser och kapacitet

Se hur Planviews portfölj- och resurshanteringslösningar ger en holistisk bild av vilka resurser som finns för varje arbetsaktivitet,markerar alltför små och alltför stora tilldelade resurser, och hjälper dig att förstå begränsningar i din organisation.

Koppla samman, planera, samordna och hantera flera Agile-team, oavsett verktyg eller process

Se hur du kan utnyttja kraften i storskalig Agile med Planviews Agile programhanteringslösning. Utveckla din Agile-omvandling utan att begränsa dina teams arbetssätt.

Få jobbet gjort med en lösning för samarbetshantering som samlar dina virtuella grupper

Se hur Planview ger team de verktyg som behövs för att ta ut riktningen, kommunicera, utföra uppgifter, följa framstegen och i slutändan uppnå målen, – oavsett var och hur de arbetar.

Leverera det värde som är viktigast

Se hur Planviews lösning för Lean portföljhantering gör det möjligt för ditt företag att uppnå flexibilitet i företaget genom att planera, finansiera och leverera produkter och lösningar snabbare, förbättra affärsresultaten och stödja de strategiska målen.

Hantera dina applikations- och teknikutbud proaktivt så att du anpassar dem till affärsstrategin

Se hur Planview gör det möjligt för företagsarkitekter och strategiska planerare att driva affärsstrategier och affärsförmågor framåt genom att fatta bättre beslut om applikations- och teknikutbud.

Demos efter produkt

Portföljhantering som kopplar strategi till leverans för hela företaget som omfattar såväl traditionella metoder som Lean-Agile-metoder.

See how Planview Portfolios facilitates enterprise-wide strategic execution to optimize your technology landscape, deliver innovative products and services, and ultimately drive growth. By orchestrating all work, people, capabilities, and technologies, combined with end-to-end visibility into execution and financials, your organization can quickly iterate and adapt, achieving higher levels of business performance.

Arbetshantering för PPM för företag och professionella tjänsteleveransteam

See how Planview AdaptiveWork enables PMOs and professional services delivery teams of all sizes to gain real-time visibility across all their work, automate workflows, proactively manage risks, and deliver greater business impact.

Helomfattande PSA för tjänsteinriktade företag för att effektivisera processen från offert till betalning och driva lönsamheten

See how ChangePoint enables end-to-end professional services automation for services-first businesses to streamline quote-to-cash and drive profitability.

Marknadsledande Kanban för att skala Agile bland IT- och affärsteam som behöver planera, samordna och visualisera sitt arbete

Planview AgilePlace enables teams across all levels of the organization with a visual work delivery tool to apply Lean management principles to their work, helping them work smarter and deliver faster. See how AgilePlace can help you see the big picture, drive agility, integrate applications, and improve continuously.

Innovativ hanteringsprogramvara för företag och Lean som har en inverkan med sitt idéskapande

Se hur Planviews helhetslösning för innovationshantering kan hjälpa ditt team att hantera hela livscykeln för ett nytt koncept, från idé till effekt.

Samarbetsinriktade arbetsutrymmen för teamdrivet arbete

See how Planview ProjectPlace combines online team collaboration tools with powerful project management software to provide everything you and your dispersed team needs to manage group projects and complete daily tasks.

PPM på mellannivå som ökar PMO och projektframgången i hela företaget

Se varför Planview PPM Pro (tidigare Planview Innotas) är den idealiska lösningen när du ska hjälpa din organisation att ta framgångarna till en ny nivå. Uppnå snabba tid-till-värde-fördelar för din organisation, oavsett var du befinner dig på projektutbudshanteringresan.

Grundläggande programvara för projekt- och resurshantering för PMO:er som skapar en PPM-disciplin

Se hur Planview Daptiv ger PMO:er flexibiliteten, anpassningen och kunskapen de behöver för att leverera projekt och program samtidigt som de anpassar sig efter förändrade företagsprioriteringar.

Integrerad portföljhantering för att bedöma relationerna mellan projekt-, applikations- och teknikportföljer

Se hur Planview Barometer möjliggör integrerad portföljhantering för att bedöma relationerna mellan projekt-, applikations- och teknikportföljer.

Testa våra produkter

Registrera dig för en gratis provperiod. Inget kreditkort krävs.


Planview AgilePlace formerly LeanKit

Planview AgilePlace formerly LeanKit Fully-functional 30-Day Trial


AgilePlace is a visual work delivery tool that enables teams of all types to apply Lean and/or Agile management principles to their work. Whatever workflow methodology you use – Kanban, Scrum, and anything else – AgilePlace can help you reduce waste and scale team delivery by visualizing work and promoting continuous improvement.

Try AgilePlace Free Fully-functional 30-Day Trial

Planview ProjectPlace

Planview ProjectPlace Fully-functional 30-Day Trial


ProjectPlace collaborative work management software enables teams of all types to track their work – and deliver results. Sign up for a free trial and discover what ProjectPlace can do for you and your team.

Testa Projectplace alla funktioner i 30 dagar gratis
Informationen du behöver

Expand your knowledge

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret