Logga in

Populära sökningar

Ledning


Fantastiska människor bygger fantastiska företag. Planviews ledning utgår från inställningen att ledningen finns till för att tjäna företaget. Vi är ett ambitiöst SaaS-företag, och därför är vår högsta prioritet att anställa och hålla kvar duktiga individer som levererar marknadsledande lösningar inom arbets- och resurshantering och som ger våra kunder enastående service. Engagerade anställda skapar enastående kundresultat vilket leder till långsiktig framgång. Så enkelt är det. Vår hängivna och erfarna ledning arbetar med stort engagemang för att förändra sättet som kunderna arbetar på och skapar dessutom den allra bästa arbetsplatsen för våra anställda." – Greg Gilmore

Gregory S. Gilmore

Gregory S. Gilmore VD

Gregory S. Gilmore is chief executive officer of Planview and has been the driving force behind the company’s explosive growth for the past 20 years. Under Greg’s leadership, Planview pioneered the work and resource management category for enterprise software, grew the total addressable market from $300 million to $5 billion in just two years, increased revenue from $70 million in 2013 to more than $200 million in 2017, and expanded its global footprint to almost 800 employees serving 5,000 customers.

Greg har mer än 30 års erfarenhet av försäljning, konsultverksamhet och operativ förvaltning, bland annat från poster vid Ernst & Young, Texas Instruments, James Martin & Co och ABT. Han är engagerad inom näringslivet och med välgörande ändamål och har varit styrelseordförande vid Regents School of Austin samt suttit i styrelserna för Hillview Christian Ministries och Foundation for the Homeless. Greg har en kandidatexamen i affärsanalys från Texas A&M University.

Todd Sanders

Todd Sanders Ekonomichef

Todd Sanders är ekonomichef och ansvarig för Planviews globala aktiviteter och grupper inom ekonomi, redovisning, försäljningsverksamhet samt affärsapplikationer. Todd har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med företag som levererar innovativ programvara och teknik, och han har hjälpt dem att leverera ansenlig intäktstillväxt, förbättra driftseffektiviteten samt lönsamheten och uppnå långsiktigt värdeskapande.

Innan han kom till Planview i slutet av 2018, var Todd vice verkställande direktör och ekonomichef vid Symphony RetailAI där han ansvarade för de globala avdelningarna för ekonomi, redovisning, rättsliga frågor och IT. Han har också haft ledande positioner inom ekonomiavdelningarna på Retalix (i dag NCR) och Fujitsu. Todd har en kandidatexamen i ekonomi från Louisiana State University i Shreveport och är en licensierad auktoriserad revisor i delstaten Texas.

Patrick A. Tickle

Patrick A. Tickle Produktchef

Patrick Tickle är produktchef och ansvarar för Planviews organisationer för produkt- och molnverksamhet samt för leverans av marknadsledande arbetsinsatser och lösningar för resurshantering. Patrick har mer än 20 års erfarenhet inom produkthantering, produktutveckling och marknadsföring inom ett brett sortiment av tekniklösningar.

Innan han kom till Planview 2006 tjänstgjorde Patrick som vice verkställande direktör för marknadsföring och produkthantering vid ITM Software där han arbetade med kategoriutveckling och produktdefinition. Han har också haft olika tjänster inom produkthantering och marknadsföring vid Terraspring (som levererar programvara för företag och som köpts upp av Sun Microsystems), MIPS och Silicon Graphics. Patrick har en kandidatexamen i elektroteknik från University of Notre Dame och en MBA från University of North Carolina.

Marc Cannon

Marc Cannon Kundchef

Marc Cannon är kundchef med globalt ansvar för att introducera och leverera till alla Planviews kunder, för kundvården och för att se till att kunderna når framgång. Med mer än 30 års expertis av att bygga och driva organisationer inom global kundtjänst och kundframgång kan Marc uppvisa ett starkt resultat när det gäller att driva kundengagemang och värde.

Marc kom till Planview 2019 och har tidigare haft ledande befattningar hos Bazaarvoice, Blackbaud/Convio, Adobe, Autodesk, Cadence och Accenture. Han har en kandidatexamen i elektroteknik från Boston University och en MBA från San Diego State University.

Beth Weeks

Beth Weeks Informationschef och vice vd, molnverksamhet

Beth Weeks är informationschef och vice verkställande direktör för molnverksamheten. Hon ansvarar för att staka ut den strategiska riktningen för molnplattformar, verktyg och processer för effektivisering av den dagliga molnverksamheten samt för Planviews säkerhetsprogram och strategiska initiativ. Med över 30 års erfarenhet av programvara har Beth varit ledare för SaaS-omvandlingar (Software as a Service) och hjälpt organisationer som arbetar med produktteknik att bygga leverera företagsprogramvara som SaaS och Platform as a Service (PaaS).

Innan hon kom till Planview 2017 var Beth vice verkställande direktör för produktteknik och molnverksamhet vid WP Engine där hon ledde produktutveckling och molnverksamhet för flera globala datacenter som härbärgerar mer än 500 000 webbplatser. Hon har också haft ledande positioner inom Zilliant, Vignette (som köpts upp av Open Text) och Intergraph. Beth har en kandidatexamen i datavetenskap från University of Kentucky och blev invald i universitetets "Hall of Distinction" 2014. Hon har tjänstgjort vid College of Engineerings rådgivande dekankommitté under de senaste 10 åren. Bland hennes meriter kan nämnas att hon av Austin Business Journal utnämnts till en av de 25 ledande profilerna i kategorin "Power & Woman of Influence".

Jeff Bolke

Jeff Bolke Vice vd, försäljning

Jeff Bolke är vice verkställande direktör för försäljning och har det globala ansvaret för intäktsgenerering, affärsutveckling och partnerprogram över Nordamerika, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) samt APAC (Asien-Stillahavsregionen). Jeff är en mycket kvalificerad försäljningschef och operativ chef med 20 års erfarenhet som ledande expert inom företag som arbetar med flera produkter och flera kanaler.

Innan han kom till Planview 2017 arbetade Jeff som verkställande direktör för Austinbaserade Accruent med ansvar över funktionerna för att få ut produkter på marknaden. Han har även haft ledande försäljningstjänster vid UnboundID, Zag.com, DataCert, Motive, Trilogy och IBM, och han har en kandidatexamen i petroleumteknik från Colorado School of Mines.

Cameron van Orman

Cameron van Orman Vice vid, marknadsföringschef

Cameron van Orman är vice vd, marknadsföringschef och ansvarig för alla aspekter av Planviews globala marknadsföring, den digitala efterfrågegenereringen och kundmarknadsföringen. Cameron har mer än 20 års erfarenhet av företagsledning och har drivit omvälvande förändringar, företagsagilitet och marknadstillväxt.

Innan han kom till Planview 2019 hade Cameron ledande marknadsföringsbefattningar vid CA Technologies (nu Broadcom), där han spelade en central roll vid integrationen av Rally i CA-portföljen, och han arbetade med den interna Agile-omvandlingen av CA:s marknadsföringsorganisation. Cameron har också arbetat med strategisk marknadsföring, försäljning och operationell verksamhet hos BlueArc, Pillar Data Systems, Sun Microsystems och StorageTek. Han har en kandidatexamen i ekonomi och matematik från Dartmouth College och en MBA från Kellogg School of Management vid Northwestern University. Han sitter även i styrelsen för Children's Diabetes Foundation.

Scott Hardey

Scott Hardey Vice vd, kundförnyelser

Scott Hardey är vice vd, kundförnyelser, ansvarar för global kundverksamhet samt förnyelser inom Planviews samtliga produktlinjer. Han är även verkställande sponsor för Planview Horizons kundkonferens. Med mer än 25 års experterfarenhet inom företagsförsäljning och kundservice har Scott varit en innovatör inom Planview och skapat kundvårdsalternativ i toppklass, snabbat upp tillgången till konsultresurser via rådgivningstjänster på distans och lanserat en global praxis för kundframgångar.

Innan han kom till Planview 1997 hade Scott en ledande befattning vid Fritz Companies (som köpts upp av UPS), och han har även arbetat för Texas Instruments. Scott har en kandidatexamen i datavetenskap från Tulane University och en magisterexamen i datavetenskap från University of Texas i Dallas.

Jay Nelson

Jay Nelson Vice vd, personalchef

Jay Nelson är vice verkställande direktör, personalchef. Han ansvarar för HR, kundinriktat skapande av möjligheter, organisationsutveckling och initiativ inom kultur och engagemang för att skapa en fantastisk arbetsplats för Planviews alla medarbetare. Jay har mer än 20 års erfarenhet av HR. Han har lett olika HR-grupper i samarbete med företagsledare och har utvecklat program för organisationsförmåga och kultur över olika typer av miljöer inom teknik, konsumentförpackade varor och ideella sektorer.

Innan han kom till Planview 2015 var Jay vice verkställande direktör för HR-verksamheten inom Vertafore, ett mellanstort teknikföretag som arbetar mot försäkringsbranschen. Jay har dessutom tidigare haft ledande HR-tjänster vid Campbell Soup Co samt positioner inom flera ideella organ och styrelser. Jay har en magisterexamen i HR från University of Scranton och en kandidatexamen i företagsadministration från University of San Diego.

Rob Reesor

Rob Reesor Vice vd, produktutveckling

Rob Reesor är vice verkställande direktör för produktutveckling. Han ansvarar för ledningen av utvecklingsgruppen och för dess tillväxt samtidigt som han arbetar med att utveckla Planviews produktfärdplan. Han har mer än 35 års erfarenhet av samtliga faser av produktlivscykeln, däribland programmering, produkthantering, kvalitetssäkring och projekthantering.

Rob kom till Planview 2008 och hade innan dess ledande tjänster inom programvaruutveckling vid Austin Logistics, Hire.com, TIBCO, IntelliCorp och Virtual Vineyards. Rob har både en kandidatexamen och en magisterexamen i datavetenskap från University of Oregon.

Louise K. Allen

Louise K. Allen Vice vd, produkthantering och marknadsföring av lösningar

Louise Allen är vice verkställande direktör för produkthantering och Solutions Marketing. Hon ansvarar för produktstrategier, positionering och färdplaner för Planviews lösningar inom arbets- och resurshantering. Louise har över 20 års erfarenhet inom alla aspekter av arbetet med att föra ut teknikprodukter på marknaden.

Louise kom till Planview 2008 från QuickArrow där hon varit vice verkställande direktör för produktstrategi och drev företaget från en självfinansierad startup-verksamhet till ett kontinuerligt lönsamt företag. Hon har även haft ledande tjänster inom IBM-företaget Tivoli Systems samt NetQoS. Louise har en kandidatexamen i företagsadministration från Trinity University och en MBA från The University of Texas i Austin.

Eric S. Hurley

Eric S. HurleyExecutive Vice President, Legal Affairs

Eric Hurley är vice verkställande direktör för rättsliga frågor och ansvarar för företagssäkerhet, förvaltning, immaterialrätt samt tvister för Planview globalt. Han har mer än 25 års erfarenhet av att implementera kreativa, värdeinriktade avtalsförhandlingar och avtalshantering, av affärsprocesser och strategier gällande immaterialrätt inom branscherna för programvaru-, hårdvaru- och datortjänster.

Eric kom till Planview 2008 från Motion Computing där han lett verksamheten inom globala rättsliga frågor samt alla frågor rörande transaktioner, immaterialrätt, efterlevnad, regleringsärenden och företagsförvaltning. Han har också haft ledande tjänster hos Pavilion Technologies, CSC Financial Services Group och Hogan Systems. Eric har en kandidatexamen i företagsadministration och ett diplom i affärsjuridik från Southern Methodist University. Han är en av upphovsmännen till två patent som utfärdats i USA.