SPI 2022 Benchmarkstudie om Professional Services Maturity™
Mät dina prestationer mot branschen och lär dig att utveckla din professionella tjänsteorganisation.
Hämta rapporten: SPI 2022 Benchmarkstudie om Professional Services Maturity™

Professional Services Automation

Gör kunderna glada. Förbättra lönsamheten.

Planviews lösning för professional services automation gör det möjligt för tjänsteorganisationer att göra kunderna glada och förbättra lönsamheten genom att koppla samman personal, system, data och leveransarbete.

Höj kundernas upplevelse och lönsamhet med Planviews programvara för automatisering av professionella tjänster

När det gäller tjänster är det personalen som är dina differensfaktorer. Dina medarbetare måste ha tillgång till rätt verktyg, data och automatisering för att kunna erbjuda mer värdefulla upplevelser, effektivisera processer och förbättra produktiviteten. Detta är kärnan i vad Planviews programvara för professional services automation ger tjänsteorganisationer. Genom att koppla samman system, data, leveransarbete, organisationer, personal och kunder som vill effektivisera tjänsternas livscykel, erbjuder Planview framtidens sammankopplade tjänster idag – vilket möjliggör nya sätt att arbeta, arbeta snabbt och anpassa sig till nya affärsmodeller.

Leverera exceptionella kundupplevelser, i rätt tid och inom budget, med högre lönsamhet

 • Arbeta på nya sätt

  Gör det möjligt för dina team att konsekvent arbeta på det sätt som teamet och kunderna behöver, från ärendehantering till traditionella projekt till agilt arbete.
 • Agera i högt tempo

  Optimera hela livscykeln från möjligheter till intäkter genom ökad synlighet och minskade cykeltider och agera enligt verksamhetens takt.
 • Anpassa för tillväxt

  Utveckla din programvara så att den kan hantera komplexiteten i planering av möjligheter, intäktshantering, resursoptimering och leverans.

Funktioner i programvaran för professional services automation

 • Anslut konsulttjänster till resten av företaget och till nya affärsmodeller.

  • Mål och nyckelresultat för konsulttjänster

   Beskriv tydligt objectives and key results som anpassar företagets strategi till arbetet med konsulttjänster.

  • Stöd för flera företagsmodeller

   Anpassa tjänsteprocesser och strukturer till flera affärsmodeller, inklusive T&M, fast avgift, abonnemang och resultat.

 • Koppla möjligheter till engagemang för maximal vinst och kundframgång.

  • CRM-integration

   Dubbelriktade integrationer med anpassade utlösare för att fånga information om möjligheter för planering.

  • Pipeline och backloghantering

   Hantera inkommande försäljningsmöjligheter och prioritera er backlog med möjlighets- och projektvyer.

  • Intäktsprognoser

   Få detaljerad insyn i förväntade intäkter och planera för framtida resursbehov.

  • Hantering av offerter och arbetsuttalanden

   Förenkla processerna för att skapa, distribuera och godkänna offerter och SOW.

  • Kapacitetsplanering

   Få detaljerad insyn i förväntade möjligheter och aktuellt arbete för att fastställa framtida kapacitetsbehov.

  • Kontakthantering

   Skapa och verkställ kontrakt som upprättar ekonomiska, pris- och faktureringsstrukturer för att driva vinst och leveransframgång.

  • Personalplanering

   Se till att du har rätt personer anställda, kontrakterade och tilldelade till rätt kundengagemang enligt kompetens, erfarenhet, hastighet, utnyttjande och andra kategorier.

 • Sammankoppla och leverera genom att använda flera arbetsmetoder för att framgångsrikt leverera kundåtaganden på ett lönsamt sätt.

  • Projektplanering

   Beskriv tydligt projektplaner och arbetsfördelningsstrukturer för kundengagemang.

  • Leverans-/projektmallar

   Standardisera leverans-/projektmallar efter typ för effektivare engagemang, skapande och utförande av projekt.

  • Resurshantering och optimering

   Visa och hantera hela resurspoolen för att tilldela rätt resurser vid rätt tidpunkt för effektivare och mer lönsamma projektleveranser för alla åtaganden.

  • Samarbete

   Samarbeta med kunder och medlemmar i leveransteam med hjälp av inbyggda chatt- och e-postfunktioner eller genom integrationer.

  • Hantering av förändringar, risker och problem

   Få tidig insyn i begärda förändringar av omfattning, projektrisker och problem för att åtgärda dem innan de påverkar leveransmål och kundnöjdhet.

  • Tids- och kostnadshantering

   Ge åtkomst när som helst, var som helst till tid- och kostnadsuppföljning och godkännanden för tidsenlig rapportering och fakturering.

  • Statusrapportering

   Skapa dashboards och rapporter efter användartyp från ledning till enskilda medarbetare för att spåra projekt- och kundengagemang i näst intill realtid.

  • Hybrid och agil arbetsleverans

   Leverera enkelt hybrid- och agilt arbete med hjälp av traditionella uppgifter eller kanban-teamtavlor så att dina team kan fortsätta leverera värde utan avbrott.

 • Koppla samman tjänstedata för hela livscykler för att få insikter om de mått som är viktiga.

  • Användningsanalys

   Analysera resursutnyttjande i näst intill realtid för att informera viktiga beslut om resursoptimering.

  • Intäkts- och vinstprognos

   Se när du vill en tydlig bild av dina planerade och faktiska ekonomiska resultat.

  • Portföljanalys

   Granska och analysera dina åtaganden enligt portföljgrupperingar som region, praktik och typ av åtagande.

  • Undersökning och analys efter åtagande

   Mät kundnöjdheten och analysera vad som kan förbättras.

 • Hantera kritiska finansiella processer för konsulttjänster som är kopplade till finansiella registersystem.

  • Fakturering

   Leverera faktureringsobjekt som tid och milstolpar till företagets resursplanering (ERP) för fakturering eller leverera kundfakturor direkt från Planviews PSA-lösning.

  • Intäktscertifiering

   Få insyn i intäkter i realtid och leverera resultaten till ditt ERP-system. Låt Planviews PSA utföra intäktsredovisningsprocessen eller helt enkelt leverera informationen till ditt ERP-system för bearbetning.

  • Kostnadshantering

   Förstå arbets- och materialkostnader för dina åtaganden för att säkerställa lönsamheten.

  • ERP eller integrering av registersystem

   Dubbelriktade integrationer för att skicka korrekt arbetsinsats och ekonomisk information till ditt ERP- eller registersystem.

PSA-system för alla tjänsteorganisationer

Oavsett om din organisation behöver hantera kundleveranser för bättre resultat och lönsamhet eller hantera din tjänsteverksamhet från början till slut för fullständig styrning av prestanda och ekonomi har Planview en PSA-lösning för dig. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina unika behov.

Kontakta oss • Kontakt

Kom snabbt igång med våra experter inom Professional Services Automation


Planview erbjuder konsulttjänster, utbildning och support som maximerar värdet av din teknologiinvestering, från implementering av lösningen till löpande driftstöd.

Läs mer • PSA

”Planview® är mer en partner än leverantör för oss. De ger råd om hur vi kan arbeta och hur vi kan få ut det mesta av vår lösning.”


Joaquim Cols

Director of Operations, Santander Technology UK

Anslut de applikationer du använder varje dag

Integrera Planviews PSA-system med dina befintliga verktyg och program för att driva strategin över hela företaget.

Ser du inte det du letar efter?Kontakta oss för att se om din app stöds.

Planview är en erkänd innovatör och branschledare

Planview har om och om igen uppmärksammats för våra bidrag till innovation inom portföljhantering och Work Management, vilket gör oss till en unik partner för att påskynda omvandlingen. Se vad branschanalytikerna har att säga.

Ta en rundtur av vårt PSA-system för ledare för konsulttjänster


Se hur Planviews programvara för professional services automation kan hjälpa dig att konsekvent glädja kunder och förbättra lönsamheten i den här on-demand-demon.

Titta på demo Leverera framgångsrika, lönsamma tjänster. Se hur. • Kontakt

Den bästa programvaran för tjänsteautomatisering för världens mest innovativa företag

Bell Integration

”Även under den ganska korta tid då vi har varit live har det varit helt uppenbart att Planview PSA levererar massor av värde. Vi kan dessutom se hur värdet ökar.”

Tufin

”Det fanns många saker som var otydliga när vi startade projektet, och att kunna se dessa saker och göra ledningsval baserat på data var en stor transformation som möjliggjordes genom vårt samarbete med Planview.”


William Chernock

Director of PMO –Americas and APAC

Läs fallstudie • Tufin

Priocept

"Changepoint har gett oss större kontroll över våra projekt och förbättrat insikterna i projektens välmående. Därmed har vi fått bättre insikt i vår organisations ekonomiska hälsa. Det är ett mycket användbart verktyg som jag inte skulle vilja vara utan."


Matthew Skelton

Teknikchef

Läs fallstudie • Priocept

SD Worx

“Expanding our data cube in this way will allow us to make even better-informed decisions by spotting wider trends. Putting this existing data to work will allow us to use ChangePoint to make increasingly intelligent business decisions.”


Benjamin Verlinden

Sr. Project Manager

Läs fallstudie • SD Worx

Våra lösningar för portföljhantering och Work Management ökar möjligheterna för över 4500 kunder och 2.6 miljon användare världen över