• Hur skulle du beskriva ditt teams arbete?

  • Projektorienterat arbete

   Vi hanterar diskreta projekt med ett fast start- och slutdatum

   Vi fokuserar på projektmilstolpar och slutmål

  • Processorienterat arbete

   Vi hanterar arbetsflödet allteftersom det rör sig genom en process eller ett arbetsflöde

   Vi fokuserar på processkompetens och kontinuerlig förbättring

  • Hur planerar ditt team sitt arbete?

  • Milstolpeplanering

   Våra projektplaner beskrivs i början av ett projekt med tydligt definierade milstolpar och slutmål

  • Continuous planning

   Vi planerar ständigt och behöver förmåga att snabbt svänga och prioritera nya arbetsposter

  • Vad i en lösning för arbetsledning behöver ditt team för att få arbetet gjort?

  • Samarbetsinriktade arbetsytor

   Skapa en arbetsyta för varje initiativ som gör att ditt team flexibelt kan planera, leverera arbete och lagra dokument på ett och samma ställe

   Gantt-tabeller online

   Definiera din projektplan och håll dig uppdaterad om framstegen genom att visualisera din plan och milstolpar i moderniserade Gantt-diagram

   Visuell uppgiftshantering

   Visualisera och koppla arbetsposter till projektaktiviteter med hjälp av integrerade uppgiftshanteringstavlor och listor

   Projektmallar

   Skapa snabbt nya arbetsytor och projekt med hjälp av fördefinierade projektledningsmallar baserade på ditt företags bästa praxis

   Dokumenthantering

   Dela filer, samarbeta om dokument och gör det möjligt för gruppmedlemmar att bifoga relevanta filer direkt till projektposterna från olika källor

   Instrumentpaneler och analyser

   Använd instrumentpaneler och rapporter för att öka projekteffektiviteten och spåra resultaten över projekten för att övervaka flaskhalsar, deadlines och KPI:er

  • Visualisering av process och arbete

   Hantera arbete visuellt med Kanban-tavlor med flexibilitet att enkelt modellera vilken arbetsflödesprocess som helst, oavsett komplexitet eller metod

   Arbetsstatus i realtid

   Dela aktuella framsteg med kort med anpassade kategoriseringsetiketter som motsvarar olika typer av arbete

   Mallar för Kanban-tavlor

   Använd förberedda tavelmallar för att skapa arbetstavlorna du startar med, eller skapa din egen anpassade mall för upprepningsbara processer

   Riskidentifiering

   Kommunicera blockerat arbete visuellt och identifiera flaskhalsar i processen för att säkerställa att risker för leveransen åtgärdas så snabbt som möjligt

   Agile teamanalys och Lean-mätvärden

   Spåra och mät hur snabbt arbete rör sig genom processen för att hitta möjligheter för meningsfull förbättring

   Arbetskopplingar över gruppgränserna

   Bryt ner och visualisera sammankopplat arbete över flera team för att enkelt övervaka framställd statistik och potentiella problem

  • Båda produkterna kan integreras med de verktyg du redan använder, driva på teamsamarbete och leverera säkerhet i företagsklass.

  • Teamsamarbete i ett sammanhang

  •  ProjectPlace – Yes
  •  AgilePlace – Yes
  • Arbetssupport på distans

  •  ProjectPlace – Yes
  •  AgilePlace – Yes