Förbättra förutsägbarhet, synlighet och effektivitet med Planviews programvara för värdeflödeshantering.

För att vinna på en marknad som störs av digitala infödda krävs det att vi är duktiga på att leverera programvara och genomföra produktutveckling. Planviews mjukvara för värdeflödeshantering ger CIO:er, chefer för omvandling samt produkt- och teknikledare insyn i värdeflödena som driver och stöder verksamheten och ett gemensamt språk för att prioritera investeringar. Med Planviews verktygs- och disciplinövergripande insikter om vad som fungerar bra och var flödet är begränsat kan du påskynda marknadsföringen, minska kostnaderna och skapa en kultur som attraherar och behåller de bästa talangerna.

Planview hjälper CIO:er, omvandlingsledare och produkt- och teknikchefer att eliminera förlorade intäkter, missade åtaganden och ineffektivitet i processerna.


 • Separerade leveransprocesser från början till slut
 • Efterarbete och slöseri med arbete som orsakas av dålig kommunikation och felbenägna manuella processer.
 • Dålig insyn i flaskhalsar och beroendeförhållanden
 • Bristande anpassning mellan teknik- och företagsledare
 • Oförutsägbara leveranser som påverkar det ekonomiska resultatet och kundnöjdheten.
 • Innovation hämmas av teknisk skuld och dålig kvalitet

Förbättra din teknikorganisations prestanda.

 • Förbättra tiden till marknaden och förutsägbarheten

  Tillmötesgå kundernas och marknadens behov genom att lära dig snabbare än dina konkurrenter och basera dina beslut på fullständiga uppgifter om kapacitet och begränsningar.
 • Effektivisera mjukvaruutvecklingen för att frigöra kapacitet

  Förbättra produktiviteten, effektiviteten och medarbetarnas engagemang genom att avhjälpa flaskhalsar, förbättra kvaliteten och upprätthålla en sund arbetsbelastning.
 • Håll dig modern och efterlev kraven genom att ta itu med skulder och risker

  Säkerställ innovation genom att minska den tekniska skulden och förenkla styrningen i hela portföljen.

Funktioner i styrningssystemet för värdeströmmar (VSM)

 • Samla in flödesmått för produkter och portföljer.

  • Dashboards för flödesmått

   Mät konsekvent hastighet och effektivitet i hela IT-portföljen med det fältbeprövade Flow Framework® och automatiskt återgivna värdeströmskartor.

  • Analys av värdeströmmar

   Gå utöver bara mått med insikter om vad som behöver förändras. Förstå grundorsaken till aktuell prestanda, både på makro- och mikronivå.

  • Portföljinsikter

   Identifiera nya risker för tidslinjer. Fokusera på de mest belastade och utbrända strömmarna. Utnyttja högpresterande strömmar till hjälp eller låna resurser därifrån.

  • Identifiering av flaskhalsar

   Identifiera flaskhalsar, onödigt arbete och onödiga kostnader. Ta itu med dem proaktivt för att hålla initiativen på rätt väg och resultaten inom räckhåll.

 • Anpassa affärer och teknologi till gemensamt ansvar för affärsresultaten.

  • Frigör beslutsfattandet från silon

   Optimera heltäckande programutvecklingsprocesser och flöden baserat på historisk analys och konsekvensanalys. Aggregera mått mellan team of teams.

  • Företagsinriktade insikter

   Utnyttja ledande indikatorer för att förstå om affärsresultat och OKR:er är på rätt spår. Korrelera effektivitetsförbättringar med värdeleverans.

  • Produkthanteringsskydd

   Upprätthåll produkterna under hela deras livscykel. Få varningar när fördelningen av funktioner, defekter, skulder eller risker är otillräcklig för att förhindra ”dödsspiraler för produkter”.

  • Behålla talang

   Skapa en kultur av kompetens och löpande förbättringar. Empower teams med en snabb feedbackslinga som möjliggör säker experimentering och stegvis förändring.

 • Skapa ett heltäckande kontrollplan för att utveckla bästa praxis och styrning.

  • Optimering av programvaruleveranser

   Utveckla bästa praxis och styrning över heterogena verktyg och processer. Kartlägg värdeströmmar och visualisera personal, processer och plattformar.

  • Värdefokuserade metoder

   Integrera och tillämpa lean-agila metoder i alla horisontella leveransströmmar. Guider, självstudiekurser och dedikerade flödesrådgivare i verktyget underlättar införande och inlärning.

  • Automatisera spårbarheten

   Automatisera spårbarheten i programvarans leveranskedja för att underlätta styrning. Låt Planview styrningssystem för värdeströmmar infoga tvärfunktionella spårbarhetslänkar för smidigare granskningar.

  • Smart modellering

   Ta enkelt hänsyn till hybrida arbetsmetoder. Intuitiv modellering utan koder i kombination med smarta automatiseringar kartlägger varierande semantik enligt branschens guldstandard.

 • Heterogen verktygsintegrering och hantering.

  • Teknikstackens interoperabilitet

   Över 60 färdiga integrationer gör att du kan maximera specialisternas produktivitet samtidigt som du slipper dubbla datainmatningar och manuella omkostnader.

  • Gemensam datamodell

   Samla in, normalisera och underhåll processdata efter hand för hela verktygskedjan för utveckling och leverans av programvara.

  • Snabb uppskalning

   Återanvänd och utöka integrationer till hundratals projekt utan extra ansträngning. Modellbaserad integration gör integrationer 4 x snabbare att konfigurera och 10 x enklare att underhålla.

  • Dataintegritet

   Säkerställ rena, korrekta och uppdaterade data i dina system. Överlappa automatiskt ändringar, uppdateringar, kommentarer och bilagor till alla berörda parter.

  • Your Toolchain, Your Way

   Develop connectors at your own pace to bridge data silos between out-of-the-box integrations and in-house or specialized solutions.

 • Fatta smartare och säkrare beslut med Planview Copilot

  • Hitta nålen i höstacken

   Planview Copilot extraherar insikter från tusentals datapunkter för att stödja snabba beslut om risk, leveranshastighet och kapacitet.

  • Öka produktiviteten

   Använd generativ AI för att hitta de dolda flaskhalsar som bromsar värdeskapandet och få specifika rekommendationer i realtid för att åtgärda dem.

  • Gör era team till experter

   Öka teamens förtroende med ett konversationsgränssnitt som rekommenderar åtgärder baserade på bästa praxis från tusentals kunder och data från 60+ verktyg i vårt integrationsekosystem.

  • Förenkla beslutsfattandet

   Planview Copilot kopplar samman data över era värdeströmmar och ger kortfattade, snabba råd om hur strategin kan anpassas till genomförandet.

Ladda ner lösningsbeskrivning

VSM-programvara för IT-chefer

Oavsett om organisationen vill mäta flödet för att förkorta time to market eller automatisera flödet för att förbättra effektivitet och kvalitet har Planview en VSM-lösning för dig. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina unika behov.

Kontakta oss • Kontakt

Kom snabbt igång med våra experter på styrning av värdeströmmar


Planview erbjuder konsulttjänster, utbildning och support som maximerar värdet av din teknologiinvestering, från implementering av lösningen till löpande driftstöd.

Läs mer • VSM

”Planview® är mer en partner än leverantör för oss. De ger råd om hur vi kan arbeta och hur vi kan få ut det mesta av vår lösning.”


Joaquim Cols

Director of Operations, Santander Technology UK

Implementera styrning av värdeströmmar med ditt valda team

Planviews nätverk av globala tjänsteföretag och lokala konsultföretag är utbildade och tillgängliga för att hjälpa dig att etablera din styrning av värdeströmmar. Arbeta med dina utvalda transformationspartner för att påskynda övergången från projekt till produkt med Planview plattformen.

Hitta en partner

Anslut de applikationer du använder varje dag

Integrera Planviews VSM-programvara med över 60 verktyg och applikationer för att förbättra hastighet och effektivitet.

Ta en titt på hela listan med våra integrationer.

Ser du inte det du letar efter?Kontakta oss för att se om din app stöds.

Fler integrationer

Planview är en erkänd innovatör och branschledare

Planview har om och om igen uppmärksammats för våra bidrag till innovation inom portföljhantering och Work Management, vilket gör oss till en unik partner för att påskynda omvandlingen. Se vad branschanalytikerna har att säga.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners Research & Advisory organisation och bör inte tolkas som uttalanden om fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna undersökning, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och MAGIC QUADRANT är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Ta en rundtur av vår VSM-programvara för IT-chefer


Se hur Planviews styrningssystem för värdeströmmar kan hjälpa dig att förbättra agiliteten, förutsägbarheten och effektiviteten i den här on-demand-demonstrationen.

Titta på demoFörbättra hastigheten och effektiviteten. Se hur. • Kontakt

Det bästa styrningssystemet för värdeströmmar för världens mest ambitiösa företag

TUI Group

"Planview Viz är det sätt på vilket vi ändrade vårt tänkande från proxy-mått till mer prediktiva och genuint produktbaserade flöden av affärs- och kundvärde."

tui-logo

Pieter Jordaan

Group CTO

Läs fallstudie • TUI Group

Accenture

”Vi har effektivt frigjort dussintals timmars produktivitet varje vecka som vi nu kan använda till att lösa fler problem snabbare.”

Accenture logo

Cheryl Kellman

Senior Manager, ALIP Quality Lead

Läs fallstudie • Accenture

NIO Inc.

“Planview has been the wind in our sails, helping us innovate faster and accelerate our time-to-market so we can deliver premium user experiences and expand our leadership in the smart electric vehicle market.”

NIO_logo

Jack Longyun Zou

Vice IT Director

Läs fallstudie • NIO Inc.

Planviews VSM-lösning ger resultat

 • Större projekt levereras 1 år tidigare än planerat


  Användning av integreringar av värdeflöden och insikter

  Källa: BMW Titta på videon om fallstudien
 • 98 % Snabbare övergångar


  Från krav- och systemingenjörer till mjukvaruutvecklare och testare

  Källa: Frequentis - Internationell leverantör av informationssystem för säkerhetskritiska uppgifter. Läs fallstudien
 • 7500 Sparade dagar per år


  Användning av Planviews lösning för värdeflödeshantering med plug-and-play-integrering av mjukvara

  Källa: CGI - Global 2000 IT & Business Consulting Services Läs fallstudien

Våra lösningar hjälper över 4500 kunder och 2,6 miljoner användare världen över