Spigits historia

2018 förvärvade Planview Spigit, världsledaren inom programvara för innovationshantering. Med mer än sex miljoner användare i 170 länder ger Spigit organisationer möjligheten att utnyttja den kollektiva intelligensen hos kunder, anställda och partners för att påskynda innovationsarbetet genom att hitta de bästa idéerna och fatta rätt beslut.

Som en grundläggande Planview-lösning inom arbets- och resurshantering (WRM) ger innovationshantering inte bara Planviews kunder nya möjligheter. Den lyfter också innovationskvoten hos Planviews befintliga lösningar. Innovationshantering är ett kraftfullt komplement till produktportföljhantering, projektportföljhantering, företagsarkitektur, strategisk planering och leverans av Lean och Agile, vilket ökar intäkterna och minskar tiden till marknaden.

Idag säljs produkten under namnet Planview Spigit.

Planview Spigit gör det möjligt för företag att bedriva ideation i rätt storleksordning, främja de bästa idéerna och fatta välgrundade beslut om vilka idéer som ska finansieras för maximal effekt.

Spigit resurser