Innotas historia

Under 2016 förvärvade Planview Innotas för att företaget på ett väsentligt sätt skulle kunna främja sitt erbjudande inom molnbaserad IT-projektportföljhantering (PPM) för små till medelstora organisationer. Genom att sammanföra Innotas och Planview skapades branschens enda leverantör av lösningar som täcker hela spektrumet av arbets- och resurshantering (WRM), som fokuserar på behoven hos team, avdelningar och hela organisationer på alla mognadsnivåer, från mellanstora till globala företag.

Idag säljs produkten under namnet Planview PPM Pro.

Planview PPM Pro (tidigare Innotas) underlättar kommunikation med viktiga intressenter genom konfigurerbara dashboards och rapportering för din projektportfölj.

Planview PPM Pro – resurser