Projectplace historia

In 2014, Planview acquired Projectplace (now ProjectPlace) to help bring it’s No Matter How You Work® vision to life.

Sammanförandet av Planview och Projectplace kom att bli branschens första kombinationslösning som består av portfölj- och resurshantering och samarbetsbaserad arbetsledning. Planview tar sig på ett unikt sätt an de olika metoder som företag arbetar med genom att tillhandahålla programvara för portföljhantering som omfattar de dominerande typerna av arbete – strukturerade konventionella projekt, ostrukturerade samarbetsprojekt och Agile-projekt.

Today the product is offered under the name Planview ProjectPlace.

Collaborative workstreams are just one of many powerful capabilities delivered by Planview ProjectPlace. Plan and follow up in the Gantt chart while your team enjoys executing and collaborating for optimum productivity on the Kanban boards.

ProjectPlace resources