Projectplace historia

2014 förvärvade Planview Projectplace för att förverkliga visionen No Matter How You Work®.

Sammanförandet av Planview och Projectplace kom att bli branschens första kombinationslösning som består av portfölj- och resurshantering och samarbetsbaserad arbetsledning. Planview tar sig på ett unikt sätt an de olika metoder som företag arbetar med genom att tillhandahålla programvara för portföljhantering som omfattar de dominerande typerna av arbete – strukturerade konventionella projekt, ostrukturerade samarbetsprojekt och Agile-projekt.

Idag säljs produkten under namnet Planview Projectplace.

Kollaborativa arbetsflöden är bara en av många kraftfulla förmågor som levereras av Planview Projectplace. Planera och följ upp i Gantt-schemat medan ditt team kan utföra uppgifter och samarbeta för optimal produktivitet på kanban-tavlorna.

Resurser i Projectplace