Visualisera agil leverans

med Planview ® AgilePlace kanban-program

Planview AgilePlace (tidigare Planview LeanKit) gör det möjligt för organisationer och team att använda Kanban för större organisationer för att visuellt spåra och hantera arbetsflödet från strategi till leverans.

Du kan visuellt spåra och hantera arbetsflödet från strategi till leverans

med Planview AgilePlace

Planview AgilePlace gör det möjligt för organisationer och team att visualisera arbetet med Kanban-tavlor för större organisationer och Lean-mått för att främja ett kontinuerligt arbetsflöde och påskynda leveranshastigheten. Teamen kan minska flaskhalsar och beroendeförhållanden, eliminera onödigt arbete, förbättra sina egna teamdefinierade processer, främja löpande förbättringar och utöka leveranserna. Med Kanban för större organisationer från AgilePlace kan team leverera ofta till program och värdeströmmar och hålla sig anpassade till strategiska mål utan att offra leveranshastighet eller kvalitet.

 • Bli lean och agil

  AgilePlace är utformat enligt ändamål för att utöka lean och agila metoder i en organisation och göra det möjligt för team att göra sina bästa arbeten.
 • Se den övergripande bilden

  AgilePlace ger en snabb insyn i hela organisationen. Team kan fokusera på det högst prioriterade arbetet för verksamheten samtidigt som de kopplar samman programmets mål med det arbete som får det att hända.
 • Öka produktiviteten i alla team

  Oberoende av om teamen befinner sig i samma rum eller är distribuerade över hela världen så ger AgilePlace teamen en delad, konsoliderad bild av arbetets status och prioritet.
 • Integrera arbetsleverans

  AgilePlace optimerar teamleveransen genom att automatisera överlämningar och samla data åt team, program och tavlor med agile release train, samtidigt som varje team fortsätter att använda sina egna verktyg. tavlor för team, programmering och agila releaser, samtidigt som teamen fortsätter att använda sina verktyg .
 • Främja löpande förbättringar

  AgilePlace ger team kraftfull rapportering och analys för att identifiera förbättringsmöjligheter och mycket konfigurerbara layouter på tavlor så att arbetsflödet kan anpassas.

Planview AgilePlace levererar agila funktioner för arbetshantering i flera olika Planview-lösningar

 • Strategic Portfolio Management

  Ger ledning, transformations- och strategiledare, ekonomiavdelningen och EMPO:er möjlighet att driva affärsresultat för flera olika funktioner, skapa dynamiska planer för att anpassa sig till förändringar och påskynda leverans i linje med strategin.
 • Hantering av projektutbud

  Hjälper PMO:er att optimera program- och projektportföljer, balansera kapacitet mot efterfrågan, prioritera arbete, fokusera resurser och göra det möjligt för empower teams att leverera ett värdedrivande arbete för verksamheten.
 • Enterprise Agile Planning

  Ger ledning, programvaruutveckling, agila ledare och transformationsledare möjlighet att anamma nya sätt att arbeta, koppla strategiska planer och finansiering till agil leverans, samt arbeta enligt ramverk för Scaled Agile enligt deras villkor och tidslinje.
 • Hantering av produktutbud

  Ger FoU-ledare och produktorganisationer möjlighet att prioritera värdefulla produkter, identifiera risker och möjligheter, optimera resurs – balansera produktmixen för att uppnå intäkter och lönsamhet enligt mål.
 • Professional Services Automation

  Gör det möjligt för tjänsteorganisationer att koppla ihop projekt, resurs och ekonomihanteringsfunktioner för att få insyn över hela livscykeln för möjlighet till intäkter.
 • Hantering av värdeströmmar

  Möjliggör skapandet av ett heltäckande kontrollplan som korrekt integrerar och destillerar data från hela produktutvecklingscykeln för att skapa definitiv, tavel-redo insyn i programvaruleveransen.

Funktioner i Planview AgilePlace

 • Driv kontakter, samarbete och planering mellan teams of teams för att öka anpassningen och värdeleveransen.

  • Agil programhantering

   Ge team och teams of teams ett sätt att visualisera, planera (gör PI-planering/kvartalsplanering) och samordna organisatoriska initiativ på ett snabbt och effektivt sätt och med klarhet angående levererat värde.

  • Teams of teams-planering

   Utför Program Increment Planning (PI-planering) eller kvartalsplanering för att planera, samordna och leverera arbetet i flera team med hjälp av visuella kanban-tavlor för att hantera, spåra och förena arbetet.

  • Planering och leverans av arbete

   Skapa anpassade arbetsflöden inom varje tavla för att planera, organisera och prioritera kommande arbete, utföra pågående arbete och leverera värde.

  • Samarbete och aviseringar

   Håll trådar med kortkommentarer och @omnämnanden i rätt kontext, bifoga dokument och information för enkel delning. Prenumerera på aviseringar för den senaste informationen.

  • Instant Coffee

   Skapa kontakt och samarbeta i realtid med en inbyggd virtuell whiteboard-upplevelse och stöd för Lean Coffee, stegvis planering, retrospektiva möten och mycket annat.

  • Företagsintegrationer

   Integrera Planview AgilePlace med dina befintliga företagsapplikationer, inklusive agil planering, ärendespårning och testning, PPM, ITSM och service desk-verktyg.

  • Poängsättning med kort

   Tillhandahåll enkelt transparens och förtroende kring prioriteringar genom att rangordna arbeten enligt de dimensioner som är viktigast för dig och dina team.

  • Arbetskopplingar över gruppgränserna

   Utnyttja kortsamband mellan överordnad och underordnad för att fördela arbetet, upprätthålla strategisk anpassning och hålla reda på tillhörande leveransartiklar. Enkel övervakning av samlad statistik för leveransproblem.

  • Interaktiva färdplaner för grupper

   Use highly-visual shared, interactive roadmaps to collaborate and communicate expectations throughout delivery.

 • Spåra och mät resultat och viktiga mätetal för att se till att dina team levererar det som är viktigast.

  • Lean- och Agile-mätvärden

   Använd inbyggda mått för att bedöma teamens prestanda, fatta kloka strategiska beslut och främja löpande förbättringar utan att störa teamens produktivitet.

  • Mål och nyckelresultat

   Identifiera rätt mål att satsa på vid varje nivå i organisationen och fokusera verkställandet på mätbara resultat.

  • Avancerade rapporteringsfunktioner

   Få tillgång till dina Planview AgilePlace-data i det Business Intelligence-verktyg som du föredrar för att tillmötesgå organisationens unika rapportbehov.

 • Visualisera arbete, leverabler och värde när det flödar igenom hela organisationen och mellan teamen.

  • Digitala kanban-tavlor

   AgilePlace kanban-tavlor för större organisationer och för lean och agila team hjälper dig att visualisera arbetsflödet och börja se saker du aldrig sett förut.

  • Visualisering av process och arbete

   Hantera arbetet visuellt med kanban-tavlor med flexibiliteten att enkelt modellera alla arbetsflödesprocesser, oavsett komplexitet.

  • Synliga banpolicyer

   Säkerställ konsekventa processer i hela teamet: lägg till, uppdatera och dela definierade policydetaljer för valfri bana/steg i värdeströmmen.

  • Slutför processkartläggning

   Skapa nya eller redigera befintliga tavellayouter genom att dela upp banor i flera steg med horisontella simbanor som representerar olika arbetsflöden på samma tavla.

  • Mallar för Kanban-tavlor

   Använd färdiga tavelmallar för att skapa första de arbetstavlorna eller skapa din egen anpassade mall för upprepningsbara processer.

 • Utnyttja praktiska insikter i realtid för att säkerställa leveransförtroende mellan team och teams of teams.

  • Arbetsstatus i realtid

   Dra och släpp kort mellan banorna på en tavla med anpassade kategoriseringsetiketter som representerar olika typer av arbete för att dela de allra senaste framstegen.

  • Identifiera leveransrisker

   Visuellt kommunicera förhindrat arbete och identifiera flaskhalsar i processen för att säkerställa att flödesrisker åtgärdas så snabbt som möjligt.

  • Begränsningar för pågående arbete (Work in Process, WIP)

   Definiera gränser för banor och underordnade banor så att de korrekt reflekterar önskade WIP-gränser. Använd ledtrådar för visualisering av WIP-gränser för att uppmärksamma gränsöverskridanden.

  • Arbetsobjektets hälsa och historik

   Se ett fullständigt revisionsspår av alla ändringar som gjorts på ett kort, inklusive överskridande av WIP -gränser och detaljer om spärr/avblockering, banors förflyttning och tilldelade användare.

  • Kortens och tavlans hälsa

   Förstå flaskhalsar, förseningar och övergripande hälsa hos arbetsobjekt eller team med hjälp av kort- och tavelmått. Använd insikter för att justera prioriteringar, hantera flöde och lyfta fram risker.

  • Hantering av beroenden

   Synliggör och visualisera snabbt planers beroenden och risker till följd av konflikter mellan team, blockeringar och kapacitetsbegränsningar.

Få en produktöversikt


Se hur Planview AgilePlace kan hjälpa dig att visuellt spåra och hantera arbetsflödet i den här on-demand-demonstrationen.

Ta en produktrundturSe hur Planview AgilePlace används • Kontakt

Planview levererar prisbelönta produkter


TrustRadius
Best Of – Overall

Planview AdaptiveWork
Planview Portfolios
Planview PPM Pro
Planview ProjectPlace

TrustRadius
Best Feature Set

Planview AdaptiveWork
Planview Portfolios
Planview PPM Pro
Planview ProjectPlace

TrustRadius
Best Value for Price

Planview AdaptiveWork
Planview Portfolios
Planview PPM Pro
Planview ProjectPlace

TrustRadius
Best Relationship

Planview AdaptiveWork
Planview Portfolios
Planview PPM Pro
Planview ProjectPlace

Software Reviews
Top Rated: Negotiation and Contract

Planview Portfolios

Software Reviews
Top Rated: Product Impact

Planview Portfolios

Software Reviews
Champion: Project Portfolio Management – Enterprise

Planview Portfolios

G2
Leader: Enterprise segment for Enterprise Agile Planning Systems

Planview AgilePlace

G2
Overall Leader: Enterprise Agile Planning Systems

Planview AgilePlace

Anslut Planview AgilePlace till de applikationer du redan använder

 • • Jira
 • • Broadcom Rally Software
 • • Microsoft Azure DevOps
 • • digital.ai
 • • ServiceNow
Fler integrationer

Hör vad våra kunder säger om Planview AgilePlace

rating 5.0 out of 5 Produktrecension
"De senaste två åren har vi kanbaniserat många av våra affärsprocesser med Planview LeanKit. Vårt första och hittills mest framgångsrika genomförande var i Service Operations. Sedan dess har vi börjat använda Planview LeanKit praktiskt taget överallt, från försäljning och rådgivning över projektledning, både som meta- och projektspecifika tavlor upp till ledningsmötesorganisation på högsta nivå.”
Review Source • TrustRadius
Daniel Schleusener Driftschef
C+ITEC AG
Läs produktrecensionen • Planview® AgilePlace
rating 4.0 out of 5 Produktrecension
”Med LeanKit kan du bygga en Kanban-tavla på några minuter, anpassa tavlor, dra och släpp kort över banor, lägga till kommentarer och dokument, implementera begränsningar för pågående arbete och enkelt uppdatera teamet om status för ett projekt. Det gör det möjligt för oss att få full insyn i olika gruppers arbete och eliminera felkommunikation och onödiga handoff-förseningar. LeanKit har fantastiska filteralternativ så att varje användare enkelt kan hantera sina uppgifter utan att distraheras av föremål som inte är viktiga för dem. ”
Review Source • TrustRadius
Anonym Tekniker inom informationsteknik

Läs produktrecensionen • Planview® AgilePlace
rating 4.0 out of 5 Produktrecension
"LeanKit har fantastiska filteralternativ så att varje användare enkelt kan hantera sina uppgifter utan att distraheras av föremål som inte är viktiga för dem.”
Review Source • TrustRadius
Anonym Tekniker inom informationsteknik

Läs produktrecensionen • Planview® AgilePlace
Kundfallsstudie

Vertafore

“AgilePlace has helped our organization embrace a Lean-Agile framework, allowing our IT organization to develop and deliver products faster and more efficiently. We now have a common set of principles and the supporting technology to give each team the flexibility to work in a context-driven way without hindering innovation and experimentation.”
Vertafore logo_0
Pascal Pinck Chef för produktutvecklingsfunktioner

Läs fallstudie • Chef för produktutvecklingsfunktioner
Kundfallsstudie

BECU (Boeing Employees Credit Union)

“Planview AgilePlace is so easy to use, other departments are utilizing it in their own ways to manage work and projects. It’s highly flexible to meet their unique needs while still giving us an organizational view of what is happening across teams and departments.”
BECU Logo
Sheri Keller Agile coach på BECU

Läs fallstudie • Agile coach på BECU
Kundfallsstudie

Matisa

"För första gången får människor en stark förståelse för kundernas mål och prioriteringar och hur deras specifika roll bidrar till att leverera värde till företaget."
matisa
Franck Lombardo Chef för Kvalitet och kontinuerlig förbättring

Läs fallstudie • Chef för Kvalitet och kontinuerlig förbättring
Kundfallsstudie

Verisk

”Vi kan nu öka medvetenheten om de positiva resultaten från våra agila team, visualisera beroendeförhållanden och eliminera hinder så att ledningsgruppen har relevant information för att fatta beslut.”
verisk-logo
Kevin Gold Programansvarig

Läs fallstudie • Programansvarig
Bläddra bland produktrecensioner och fallstudier

Planview håller din data säker

 • Säkerhet

  Planview har kundens integritet och skydd som högsta prioritet.
 • Överensstämmelse

  Planview följer stränga standarder och regler, och genomgår en oberoende bekräftelse av efterlevnad.
 • Integritetsskydd

  Planviews engagemang för integritet sträcker sig till alla delar av organisationen för att säkerställa att kunddata hanteras med största möjliga omsorg.
 • Tillförlitlighet

  Planview® SaaS-lösningar bygger på tillgänglig, effektiv infrastruktur för att kunna leverera vår produktklass i världsklass när du behöver den.
Besök Planviews centrum för tillit och säkerhet