Troux historia

2015 förvärvade Planview Troux Technologies för att främja företagets arbete och resurshanteringserbjudande och göra det möjligt för operativt ansvariga, IT-chefer, företagsarkitekter och andra IT-ledare att hantera IT-strategi och -företagande.

Sammanförandet av Planview och Troux är branschens första kombination av marknadsledande (EA) lösningar för portfölj- och resurshantering och företagsarkitektur. Tillsammans ger de här lösningarna IT-ledare en heltäckande approach för kapacitets- och teknikhantering som integrerar strategisk planering och utförande med fullständig överblick över arkitektur och teknik.

2017 integrerade Planview Troux-produktens kraftfulla funktionalitet i Planview Enterprise One – kapacitets- och teknikhantering.

Visualiseringar av företagsnoder är bara en av många kraftfulla funktioner som levereras av Planview Enterprise One. Visualisera hur dina portföljer är kopplade. Analysera informationsflöden och IT-stackar och se en visuell konsekvensanalys som integrerar strategi, kapacitet, tillämpningar, program och projekt.

Troux resurser