Troux historia

2015 förvärvade Planview Troux Technologies för att främja företagets arbete och resurshanteringserbjudande och göra det möjligt för operativt ansvariga, IT-chefer, företagsarkitekter och andra IT-ledare att hantera IT-strategi och -företagande.

Sammanförandet av Planview och Troux är branschens första kombination av marknadsledande (EA) lösningar för portfölj- och resurshantering och företagsarkitektur. Tillsammans ger de här lösningarna IT-ledare en heltäckande approach för kapacitets- och teknikhantering som integrerar strategisk planering och utförande med fullständig överblick över arkitektur och teknik.

In 2017, Planview integrated the powerful functionality of the Troux product into Planview Portfolios – Capability and Technology Management.

Enterprise node visualizations are just one of many powerful capabilities delivered by Planview Portfolios. Visualize how your portfolios are connected. Analyze information flows and technology stacks and see a visual impact analysis integrating strategy, capability, applications, programs, and projects.

Troux resurser