Beräkna din Agile-avkastning

Driv agil transformation med Planviews programvara som stödjer agil planering.

Världen förändras i en rasande takt. För att överleva, frodas och ligga steget före konkurrenterna måste företagen främja innovation, bli mer flexibla, snabbare på marknaden och fatta bättre affärsbeslut. Det har aldrig varit viktigare att uppnå smidighet i affärsverksamheten. Planviews mjukvara för agil planering ger organisationer som din möjlighet att utveckla Agile och driva Agile Transformation genom att utveckla sättet som produkter och tjänster kommer ut på marknaden, öka teamets produktivitet och tryggt finansiera de resultat som är viktigast för verksamheten.

Planview hjälper både affärs-, teknik- och Agile-ledare att eliminera missanpassning av nyckelprioriteringar, ineffektivitet i arbetet och förseningar i leveransen.


 • Långsam och/eller oförutsägbar tid till marknaden
 • Finansierings- och kapacitetsbegränsningar som hindrar innovation och smidighet.
 • Frekvent omarbetning eller missat arbete på grund av dåliga överlämningar, osynliga beroenden eller för mycket WIP (work in progress).
 • Bristande insyn i de prioriteringar som är viktigast för verksamheten.
 • Missade marknadsmöjligheter på grund av långsamma omställningar eller förändringar.
 • Silos mellan team och avdelningar som förhindrar verkligt samarbete och delning av mål.

Planera, finansiera och leverera snabbt det som är viktigast för ditt företag och dina kunder.

 • Leverera snabbare och mer förutsägbart

  Förena och samarbeta i hela organisationen med gemensamma resultat och holistisk synlighet från strategi till genomförande som påskyndar leveranserna och förbättrar förutsägbarheten när det gäller tid till marknaden.
 • Gör mer med de team du har

  Minska omarbete och ineffektivitet i arbetsflödet med gemensamma mål, visuell beroendehantering, WIP-varningar och kapacitetsanpassning till de prioriteringar som är viktigast.
 • Investera tryggt i rätt prioriteringar

  Planera och finansiera stegvis för att matcha strategin och förändringsdynamiken. Utnyttja scenarier och gör avvägningar för att utveckla och tryggt investera i de bästa planerna.

Funktioner i programvaran som stödjer agil planering

 • Planera och finansiera rätt möjligheter.

  • Finansiering av produkter och värdeströmmar

   Ändra finansieringsmodeller från projekt till färdiga produkter, branscher eller värdeströmmar. Se till att team, team of teams och värdeströmmar är anpassade och finansierade i enlighet med strategiska prioriteringar.

  • Lean budgetering

   Ställ in skydd för lean budget för en kohort av portföljer, värdeströmmar eller investeringshorisonter. Fastställa finansieringsparametrarna och policyerna för inkrementella utgifter baserat på önskade kriterier.

  • Scenarioplanering och modellering

   Visualisera och jämför investeringsscenariots påverkan på organisationens portföljer. Modellera avvägningar för att skapa den optimala planen.

  • Kapacitetsplanering

   Utnyttja funktionerna för kapacitetsplanering för att planera portföljens, programmets och teamets kapacitet baserat på finansiering och önskade resultat.

  • Hantering av utbud med Lean

   Skapa agilitet genom att förändra hur din organisation planerar, finansierar och levererar värde. Analysera Lean business-fall för att stegvis finansiera värdeströmmar och produkter, samt utnyttja feedback-loopar i realtid för att fatta snabba ändringsbeslut.

 • Se till att organisationen är anpassad till de strategiska prioriteringar som är viktigast.

  • Objectives and Key Results (OKR:er)

   Främja en resultatbaserad metod för strategi och leverans genom att skapa en tydlig möjlighet att se det sammankopplade arbetet, från portfölj till team, allt inom en enda lösning.

  • Interaktiva färdplaner för grupper

   Översätt planerna till en visuell tidslinje för att uppnå dina affärsresultat och slutföra leveranser. Använd gemensamma, interaktiva färdplaner för att samarbeta och kommunicera inriktning och förväntningar under hela leveransen.

  • Lean business-fall och hantering av efterfrågan

   Skapa ett lean business-fall för att få precis lagom med information för att identifiera prioriterade initiativ och epics. Enkelt fastställa vilka prioriteringar som ska finansieras och deras potentiella påverkan på verksamheten.

  • Dashboard för insikter om digitala produkter

   Koppla programvaruleverans till affärsresultat med insyn i hela strategins livscykel – från planering och leverans till effekten på verksamheten. Använd proaktiva och prediktiva insikter från hanteringen av värdeströmmar för att ändra planer och leverera i tid.

  • Poängsättning med kort

   Rangordna arbetet visuellt och relativt enligt de kriterier som är viktigast för dig och dina team.

  • Eftersläpningshantering

   Hantera backlog från portföljen till teamen. Dra och släpp för att lägga till, justera, trimma och prioritera backlog-objekt så att det mest värdefulla arbetet levereras först.

 • Förstå de investeringar och portföljsiffror som driver verksamheten.

  • Portföljekonomi

   Spåra och hantera snabbt och överskådligt en portföljs kostnader, fördelar och budget.

  • Ekonomiska prognoser

   Förutse kapacitets- och finansieringskrav enligt roll, team, kompetens och plats för att få en tidig bild av framtida behov och inverkan på kostnader och budgetar.

  • Investeringsanalys

   Beräkna automatiskt ekonomiska mått som ROI, nettonuvärde, internränta och återbetalningsperiod. Använda insikter för att fastställa investeringsstrategier.

  • Agile Costing and Capitalization

   Registrera enkelt agila teamkostnader i realtid genom att automatisera faktiska kostnader för bättre kapitalisering och rapportering.

 • Driv kontakt och samarbete mellan teams of teams för att öka anpassningen och värdeleveransen.

  • Instant Coffee

   Skapa kontakt och samarbeta i realtid med en inbyggd virtuell whiteboard-upplevelse och stöd för Lean Coffee, stegvis planering, retrospektiva möten och mycket annat.

  • Planeringsserie

   Definiera planerings- och leveranssteg och tidsplaner centralt för organisationen och/eller teamen. Använda tidsinkrement för att standardisera arbetet och arbetsrytmer för alla team och tavlor.

  • Teams of teams-planering

   Utför Program Increment Planning (PI-planering) eller kvartalsplanering för att planera, samordna och leverera arbetet i flera team med hjälp av visuella kanban-tavlor för att hantera, spåra och förena arbetet.

  • WIP-gränser

   Ange gränser för antalet kort som kan placeras i en fil eller underordnad fil på tavlan eller ange antalet objekt som kan tilldelas varje teammedlem.

  • Kortens och tavlans hälsa

   Förstå flaskhalsar, förseningar och övergripande hälsa hos arbetsobjekt eller team med hjälp av kort- och tavelmått. Använd insikter för att justera prioriteringar, hantera flöde och lyfta fram risker.

  • Beroendehantering och visuella objekt

   Se arbeten och associerade beroenden mellan team för att proaktivt kunna identifiera och minska potentiella leveransförseningar.

  • Agil programhantering

   Ge team och teams of teams ett sätt att visualisera, planera (gör PI-planering/kvartalsplanering) och samordna organisatoriska initiativ på ett snabbt och effektivt sätt och med klarhet angående levererat värde.

  • Agila integrationer

   Utnyttja de agila integrationsfunktionerna för att göra det möjligt för agila team i olika och spridda verktyg för agilt utförande att visuellt planera, hantera och samordna sitt arbete i en enda lösning och med en enda vy över allt arbete.

  • Kanban för företag

   Använd kanban-tavlor för att visualisera arbete, status och beroenden mellan team, för att optimera arbetsflödet, förbättra hastigheten och bättre prioritera insatser för mer förutsägbar leverans.

 • Spåra och mät resultat och nyckeltal från portföljen till teamen.

  • Portfölj-dashboards

   Få bred inblick i viktiga mått och KPI:er på ett lättförståeligt sätt som omfattar strategi, portföljer, värdeströmmar, epics/initiativ, produkter, och team.

  • Lean- och Agile-mätvärden

   Använd inbyggda mått för att bedöma teamens prestanda, fatta kloka strategiska beslut och främja löpande förbättringar utan att störa teamens produktivitet.

  • Objectives and Key Results (OKR:er)

   Utforma, strukturera och övervaka objectives and key results för att uppnå affärsresultaten på alla nivåer. Se till att finansiering, budgetering och kapacitet stämmer överens med de nyckelresultat som leder till önskade resultat.

Ladda ner lösningsbeskrivning

EAP-programvara för agila och hybrida företag

Oavsett om din organisation är 100 % agil eller använder en hybrid metod har Planview en EAP-lösning för dig. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina unika behov.

Kontakta oss • Kontakt

Kom snabbt igång med våra experter på agil planering för hela organisationen


Planview erbjuder konsulttjänster, utbildning och support som maximerar värdet av din teknologiinvestering, från implementering av lösningen till löpande driftstöd.

Läs mer • PSA

”Planview® är mer en partner än leverantör för oss. De ger råd om hur vi kan arbeta och hur vi kan få ut det mesta av vår lösning.”


Joaquim Cols

Director of Operations, Santander Technology UK

Utnyttja Agile samarbetspartners för att förändra ditt sätt

Kontakta oss om din organisation behöver mer hjälp. Planview har samarbetat med de bästa agila partners runt om i världen för att se till att din agila lösning implementeras, lanseras och driver de affärsresultat som din organisation vill ha. Oavsett var du är idag kan våra samarbetspartners ta dig dit du vill.

 • Skalbar Agile
 • Cprime
 • Eliassen

Anslut de applikationer du använder varje dag

Integrera Planview EAP med dina befintliga verktyg och applikationer för att driva agil transformation.

Ser du inte det du letar efter?Kontakta oss för att se om din app stöds.

Planview är en erkänd innovatör och branschledare

Planview har om och om igen uppmärksammats för våra bidrag till innovation inom portföljhantering och Work Management, vilket gör oss till en unik partner för att påskynda omvandlingen. Se vad branschanalytikerna har att säga.

Ta en rundtur av vår EAP-programvara för agila företag och hybridföretag


Se hur Planviews programvara som stödjer agil planering kan hjälpa dig att driva agil transformation i den här on-demand-demonstrationen.

Titta på demo Driv agil transformation. Se hur. • Kontakt

Den bästa programvaran som stödjer agil planering för agila och hybrida företag

NatWest

"Även om transformering är beroende av kultur och beteende så kräver det även rätt människor, processer och verktyg. Med Planview kan RBS bibehålla en kontrollerad miljö och erbjuda leveranstransparens för våra Agile-team. Samtidigt kan vi spåra finansiella data på huvudnivå, utfall och företagscase vilket i slutändan levererar värde för alla våra företagsdomäner (värdeströmmar). Man tar sig inte direkt från den ena änden till den andra på Agile-resan. Det handlar om en stegvis övergång och Planview hjälper oss komma i mål."

NatWest-Logo-2014-2016

Steve Marjot

Head of Change Centre of Excellence, NatWest

Läs fallstudie • NatWest

Nationwide

”Efter att ha sett vårt arbetsflöde, vår produktivitet och nöjet av att uppnå rätt resultat växa, kommer vi att fortsätta att utforska fler sätt att använda Planview.”

nationwide

Caterina Notarbartolo

Senior Methods & Tools Architect

Läs fallstudie • Nationwide

Våra lösningar hjälper över 4500 kunder och 2,6 miljoner användare världen över