Hantering av produktutbud

Driv fram innovationsresultat

Med Planviews lösning för hantering av produktutbud kan organisationer på ett bättre sätt anpassa sina produktutbud till sina innovationsstrategier och säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga så att man kan leverera de mest nyskapande, lönsamma och differentierade produkterna till marknaden, i rätt tid och enligt budget.

Innovation och idéhantering

Omvandla bra idéer till fantastiska produkter


Innovation och idéhantering
Innovation och idéhantering
Samarbeta för att lösa specifika utmaningar inom produktinnovation

Engagera anställda, kunder och partners för att generera och samarbeta kring nyskapande idéer om nya produkter och innovationer. Med Planview är det enkelt att samla in, utvärdera och prioritera förslag för att öka märkeslojaliteten och driva fram en innovationskultur.

Hantering och planering av produktutbud

Fokusera dina resurser på vinnande produkter


Hantering och planering av produktutbud
Hantering och planering av produktutbud
Anpassa samtliga initiativ som krävs för att uppnå företagets strategiska mål på ett framgångsrikt sätt

Planviews lösning för hantering av produktutbud effektiviserar prioriteringsarbetet och planeringsprocessen. Det blir enklare att analysera produkter och projekt mot kriterier som teknisk genomförbarhet, ekonomiska effekter, resurskapacitet, komplexitet, risker och kommersialiseringsframgångar i syfte att öka utbudets värde.

Gated projekthantering

Snabba upp tiden till marknaden och säkerställ att produktleveranser sker i tid


Gated projekthantering
Gated projekthantering
Jämför nuvarande projektschema med grundscenariot och lägg till faktiska insatser för att säkerställa leverans i tid

Accelerera dina utvecklingsprojekt och leverera de mest nyskapande, lönsamma och differentierade produkterna snabbt – i tid och enligt budget. Sänk kostnaderna genom att lägga ner projekt tidigare under kommersialiseringsprocessen.

Hantering av produktlivscykeln

Hantera produkter från koncept till slutet på livscykeln


Hantering av produktlivscykeln
Hantering av produktlivscykeln
Förstå din mix av produkter på marknaden medan de går genom produktlivscykelns stadier: introduktion, tillväxt, mognad och nedgång

Planviews programvara för produkthantering ger tydlig insyn i var en produkt befinner sig i innovationslivscykeln och levererar de data du behöver för att fatta smarta, välavvägda beslut om vilka produkter som ska utvecklas, förbättras eller avvecklas.

Hantering och automatisering av produktutvecklingsprocesser

Automatisera dina gated utvecklingsprocesser för att accelerera produkternas kommersialisering


Hantering och automatisering av produktutvecklingsprocesser
Hantering och automatisering av produktutvecklingsprocesser
Använd inbäddade instrumentpaneler för att förenkla och snabba upp gate-möten

Planview Enterprise One gör det enkelt att förbättra tiden till marknaden genom att automatisera ny produktinnovation med PACE®, Agile, eller någon annan gated eller non-gated processmetodologi.

Rapportering och analyser av produktutbud

Förbättra produktutbudets prestanda med särskilt tydliga analyser i realtid


Rapportering och analyser av produktutbud
Rapportering och analyser av produktutbud
Ge cheferna de instrumentpaneler de vill ha för granskning och inriktning

Eliminera kalkylblad, manuella processer och felaktig rapportering med konfigurerbara processarbetsflöden och hundratals användningsfärdiga rapporter samt nyckeltal. Sluta slösa tid med att sammanställa data, Ägna i stället mer tid åt att analysera, så att du kan fatta faktabaserade beslut med tillförsikt.

Executive brief

Resultat från den sjätte benchmarkstudien om produktportföljhantering

Upptäck de fem saker som toppresterande aktörer gör annorlunda för att leverera lönsamma, innovativa produkter.

Lösning för hantering av produktutbud

Oavsett om du vill avancera från kalkylblad till ett centraliserat system eller automatisera hela din gated kommersialiseringsprocess och ingå partnerskap med externa innovatörer är Planviews lösningar för hantering av produktutbud utformade för att hjälpa dig att ta din produktutvecklingsorganisation till nästa nivå.

Produkthanteringsprogram för världens mest innovativa företag

 • "Planview Enterprise är en avgörande lösning för Kingspan... Vi kan identifiera och kvantifiera risker tidigt, så vi sparar pengar och snabbutvecklar bara de bästa produkterna."

  Joel Clarke Innovationskoordinator, Kingspan Insulation
 • "Planview Enterprise betalar sig själv. Lösningen har redan hjälpt oss förbättra och effektivisera vår projekt- och processhantering, vilket har förenklat hela processen och gjort den mer användarvänlig."

  Paul Hoch IT-chef, Zumtobel
 • "Det är verkligen mäktigt att med hjälp av data kunna visa cheferna alla fantastiska projekt som vi vill genomföra, men som vi inte kan initiera eftersom vi saknar personal."

  Amber Meryman Chef för utbudsplanering, Cengage Learning
 1. Kingspan
 2. Zumtobe
 3. Cengag Learning

Utöka din kunskap om hantering av produktinnovation

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

Se vårt kraftfulla produkthanteringsprogram i aktion

Se demoDriv fram produktinnovation. Se hur.