Logga in

Populära sökningar

Hantering av produktutbud

Drive innovation results

Med Planviews lösning för hantering av produktutbud kan organisationer på ett bättre sätt anpassa sina produktutbud till sina innovationsstrategier och säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga så att man kan leverera de mest nyskapande, lönsamma och differentierade produkterna till marknaden, i rätt tid och enligt budget.

Innovation and idea management

Omvandla bra idéer till fantastiska produkter

Innovation and idea management
Innovation and idea management
Samarbeta för att lösa specifika utmaningar inom produktinnovation

Engagera anställda, kunder och partners för att generera och samarbeta kring nyskapande idéer om nya produkter och innovationer. Med Planview är det enkelt att samla in, utvärdera och prioritera förslag för att öka märkeslojaliteten och driva fram en innovationskultur.

Product portfolio management and planning

Fokusera dina resurser på vinnande produkter

Product portfolio management and planning
Product portfolio management and planning
Anpassa samtliga initiativ som krävs för att uppnå företagets strategiska mål på ett framgångsrikt sätt

Planviews lösning för hantering av produktutbud effektiviserar prioriteringsarbetet och planeringsprocessen. Det blir enklare att analysera produkter och projekt mot kriterier som teknisk genomförbarhet, ekonomiska effekter, resurskapacitet, komplexitet, risker och kommersialiseringsframgångar i syfte att öka utbudets värde.

Gated project management

Snabba upp tiden till marknaden och säkerställ att produktleveranser sker i tid

Gated project management
Gated project management
Jämför nuvarande projektschema med grundscenariot och lägg till faktiska insatser för att säkerställa leverans i tid

Accelerera dina utvecklingsprojekt och leverera de mest nyskapande, lönsamma och differentierade produkterna snabbt – i tid och enligt budget. Sänk kostnaderna genom att lägga ner projekt tidigare under kommersialiseringsprocessen.

Product lifecycle management

Hantera produkter från koncept till slutet på livscykeln

Product lifecycle management
Product lifecycle management
Förstå din mix av produkter på marknaden medan de går genom produktlivscykelns stadier: introduktion, tillväxt, mognad och nedgång

Planviews programvara för produkthantering ger tydlig insyn i var en produkt befinner sig i innovationslivscykeln och levererar de data du behöver för att fatta smarta, välavvägda beslut om vilka produkter som ska utvecklas, förbättras eller avvecklas.

Product development process management and automation

Automatisera dina gated utvecklingsprocesser för att accelerera produkternas kommersialisering

Product development process management and automation
Product development process management and automation
Använd inbäddade instrumentpaneler för att förenkla och snabba upp gate-möten

Planview Enterprise One gör det enkelt att förbättra tiden till marknaden genom att automatisera ny produktinnovation med PACE®, Agile, eller någon annan gated eller non-gated processmetodologi.

Product portfolio reporting and analytics

Förbättra produktutbudets prestanda med särskilt tydliga analyser i realtid

Product portfolio reporting and analytics
Product portfolio reporting and analytics
Ge cheferna de instrumentpaneler de vill ha för granskning och inriktning

Eliminera kalkylblad, manuella processer och felaktig rapportering med konfigurerbara processarbetsflöden och hundratals användningsfärdiga rapporter samt nyckeltal. Sluta slösa tid med att sammanställa data, Ägna i stället mer tid åt att analysera, så att du kan fatta faktabaserade beslut med tillförsikt.

Executive brief

Resultat från den sjätte benchmarkstudien om produktportföljhantering

Upptäck de fem saker som toppresterande aktörer gör annorlunda för att leverera lönsamma, innovativa produkter.

Product Portfolio Management solution

Oavsett om du vill avancera från kalkylblad till ett centraliserat system eller automatisera hela din gated kommersialiseringsprocess och ingå partnerskap med externa innovatörer är Planviews lösningar för hantering av produktutbud utformade för att hjälpa dig att ta din produktutvecklingsorganisation till nästa nivå.

Product Management software for the world’s most innovative companies

 • "Planview Enterprise är en avgörande lösning för Kingspan... Vi kan identifiera och kvantifiera risker tidigt, så vi sparar pengar och snabbutvecklar bara de bästa produkterna."

  Joel Clarke Innovationskoordinator, Kingspan Insulation
  Kingspan
 • “Den inte särskilt hemliga ingrediensen i den framgångsrika reformeringen av vår affärsprocess för att minska den genomsnittliga tiden till marknaden med 70 % var implementeringen av Planview Enterprises hantering av produktutbud.”

  Claudette Cress Projektchef, CSM Bakery Solutions
  CSM Bakery Solutions
 • "Planview Enterprise betalar sig själv. Lösningen har redan hjälpt oss förbättra och effektivisera vår projekt- och processhantering, vilket har förenklat hela processen och gjort den mer användarvänlig."

  Paul Hoch IT-chef, Zumtobel
  Zumtobe
 • "Det är verkligen mäktigt att med hjälp av data kunna visa cheferna alla fantastiska projekt som vi vill genomföra, men som vi inte kan initiera eftersom vi saknar personal."

  Amber Meryman Chef för utbudsplanering, Cengage Learning
  Cengag Learning
 1. Kingspan
 2. CSM Bakery Solutions
 3. Zumtobe
 4. Cengag Learning

Utöka din kunskap om hantering av produktinnovation

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret