Anpassa dig till störningar med Planviews lösning för produktportföljhantering

Ekonomisk motvind, begränsningar i leveranskedjan och kundernas krav orsakar betydande störningar i produktplanering och utvecklingsprocesser. Gör det möjligt för din organisation att påskynda innovation, optimera cykeltiden, ändra och anpassa sig snabbt.

Planviews lösning för hantering av produktportföljer gör det möjligt för F&U- och produktledare att prioritera produkter med högt värde, proaktivt identifiera risker och beroenden och optimera produktutvecklingsprocesser för att uppnå mål för intäkter och lönsamhet.

Planview ger F&U- och produktledare möjlighet att minska ineffektiviteten och minimera konsekvenserna av störningar.


 • Förlust av intäkter, marknadsandelar och konkurrensfördelar på grund av bristande insyn för att fatta välgrundade beslut.
 • Ökade kostnader på grund av isolerad utveckling, dyrt omarbete och bristande samarbete.
 • Minskad tillväxt på grund av oförmåga att prioritera strategiska investeringar eller utveckla innovativa produkter.
 • Ökad riskexponering på grund av fragmenterad portföljinsyn och obearbetade beroenden.
 • Ineffektiva affärsbeslut baserade på felaktig och manuell rapportering.
 • Förlust av varumärkeslojalitet på grund av försenade lanseringar och dåliga kundupplevelser.

Snabba på produktutvecklingen och uppnå strategisk tillväxt

 • Accelerera innovationen

  Förnya och påverka intäkterna snabbare med hjälp av avancerad dataanalys och produktprioritering som anpassar portföljen till strategiska initiativ.
 • Minska cykeltiden

  Effektivisera produktutvecklingsprocesserna och minska kostnaderna med tvärfunktionellt samarbete, bättre insikter om beroenden och automatiserad rapportering.
 • Anpassa sig till störningar

  Minska riskerna, ta itu med den ökande osäkerheten och ändra din produktmix med dynamisk planering, analyser av vad som händer om och scenariomodellering.

Funktioner i produktportföljhanteringssystemet

 • Rangordna, analysera, skifta och balansera produktmixen, optimera resurser och förbättra lönsamheten.

  • Rangordning av FoU-projekt

   Öka FoU-produktiviteten genom att poängsätta konkurrerande investeringar med objektiva, upprepningsbara kriterier baserade på kvantitativa faktorer som ROI, och kvalitativa faktorer som strategisk passform, påverkan och risk.

  • Tänk om-scenarion

   Evaluate multiple scenarios reflecting different business conditions to respond quickly and take advantage of market shifts.

  • Värdering av produktportfölj

   Fastställ den mest lönsamma produktportföljen som ger den högsta ROI:n under produktens hela livscykel.

  • Intäktsoptimering

   Öka intäkterna genom att konsekvent välja vinnande produkter, vilket eliminerar bortkastad tid på initiativ med lägre värde.

  • Portföljvisualisering

   Få fullständig insyn i produktportföljen och leverera enkelt de ledningsrapporter som behövs för att driva verksamheten.

 • Skapa och kommunicera komplexa produkt-roadmaps och tekniska roadmaps med en knapptryckning.

  • Produkt-roadmaps

   Visualisera och kommunicera resultat och förstå inverkan på viktiga lanseringsdatum för att öka medvetenheten och förbättra proaktivt beslutsfattande för alla intressenter i produktkommersialiseringsprocessen.

  • Komponent-roadmaps

   Koppla produktkomponent-roadmaps till de tvärfunktionella resurser, investeringar, resultat, milstolpar och den ekonomi som krävs för att förverkliga strategier.

  • Teknologi-roadmap

   Koppla teknologiinvesteringsplaner till resultat. Visualisera beroenden, minska risker och bekräfta prioriteringar för att framgångsrikt leverera smarta, anslutna produkter och tillhörande tjänster.

  • Integrerade roadmaps

   Undersök beroendet mellan produkt-roadmap och teknologi, plattform, projekt och servicekomponenter som krävs för att möjliggöra, lansera och utveckla smarta, anslutna produkter.

 • Centralisera alla data och processer som du använder för att identifiera, prioritera och hantera produkter och projekt för att få en konkurrensfördel.

  • Planview.Me

   Engagera dig i en visuellt uppslukande, handlingsinriktad och personlig Planview Platform-upplevelse. Skapa unika vyer baserade på status, framsteg och andra datainriktade användningsfall som du behöver för att fastställa var du ska fokusera, vilka problem som ska hanteras och vilka risker som ska minskas. Vidta åtgärder, undersök, svara och reagera med ett enda klick i en enda samlad vy.

  • Produktportföljmix

   Uppnå dina ekonomiska och strategiska mål genom att utvärdera och jämföra flera scenarier för att säkerställa den bästa portföljmixen.

  • Riskanalys för portföljen

   Visualisera portföljmixen och balansen för att avgöra vilka eventuella ändringar som bör göras för att anpassa den till risktoleransen.

  • FoU-ekonomi

   Öka FoU-produktiviteten och den ekonomiska inverkan genom att bedöma faktiska siffror och avvikelser mot vad som planerats eller budgeterats via ett integrerat system.

  • Capex/Opex-kategorisering

   Planera, identifiera och spåra arbetskostnader för CapEx och OpEx för varje program, projekt eller produkt i portföljen.

  • Rapportering och analys

   Eliminera kalkylblad, manuella processer och dåliga data. Få konfigurerbara arbetsflöden plus färdiga rapporter och KPI:er.

 • Skapa och samarbeta kring innovativa idéer för nya produkter.

  • Idégenerering gällande produkter

   Utvärdera, poängsätt, prioritera och utveckla snabbt och effektivt de mest lovande idéerna.

  • Kundens input

   Samla input från kunder och samarbeta kring de mest innovativa idéerna.

  • Kundkrav

   Samla in kundkrav för att driva fram innovativa sätt att förbättra kundupplevelsen.

  • Marknadsinsikter

   Kartlägg din produktportfölj för framgång med hjälp av insikter i produktutvecklingens branschtrender, utmaningar och risker.

  • Mobile-Enabled Innovation

   Fånga inspiration i realtid, få tillgång till utmaningar, lägg upp idéer, rösta, kommentera, samarbeta eller utför andra användaraktiviteter på språng.

 • Se till att du har tillgång till rätt personer med rätt kompetens när de behövs.

  • Rollbaserad planering

   Prognostisera resurstillgänglighet för att säkerställa att rätt resurser med rätt kompetens finns tillgängliga.

  • Allokering av flera projekt

   Spåra och hantera aspekter som påverkar potentiell allokering till projekt (roll, färdighet, region, kostnadsnivå, certifiering och intresseområde) för att öka resursernas erfarenhet och behålla personal.

  • Resource Utilization

   Resolve resource overloads before they delay product launches using effective resource management tools.

  • Krav på prognoskapacitet

   Se till att program, investeringar och bemanningsnivåer balanseras mot kapacitet, och ta med beroenden i beräkningen för att undvika kostsamma beslut som leder till dubbelarbete eller omarbetning.

  • Resursvyer i realtid

   Hitta potentiella resurskonflikter och luckor där mänskliga resurser och produktionsresurser behövs för att säkerställa att det som är viktigast kan slutföras.

 • Använd flera sätt att arbeta för att påskynda time to market och säkerställa produktleverans i tid.

  • Processautomatisering med milstolpar

   Accelerera utvecklingsprojekt och leverera snabbt de mest innovativa, lönsamma och differentierade produkterna – i tid och enligt budget. Minska kostnader genom att döda projekt tidigare i kommersialiseringsprocessen.

  • Project Management

   Leverera nya produktutvecklingsprojekt, i tid och enligt budget, med programvara för Gated Project Management.

  • Agile Stage Gate-modellen

   Stöd teamets arbetspreferenser med hybridutförande, kombinerat med den insyn i projekt och portfölj som behövs för att synkronisera leveransen av det som är viktigast.

  • Projektteamets leverans

   Gör det möjligt för projektets teammedlemmar att arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem med produktivitetsfokuserade arbetsytor som omfattar dokumenthantering och integrerade kommunikationsverktyg.

  • Agile teamleverans

   Ge agila team möjlighet att visualisera, prioritera och planera sina arbetsaktiviteter i linje med strategiska prioriteringar med hjälp av kanban-tavlor som matchar den arbetsmetodik och de processer de föredrar.

  • Projektrisker och förändringar

   Katalogisera och hantera alla ändringar, risker och problem som uppstår under ett projekts livstid via konfigurerbara livscykler för godkännande av omfattningshantering, revision och löpande förbättringar.

  • Stage gate process-dashboards

   Visualisera tydligt fasen i varje projekt och använd integrerade dashboards för att förenkla och snabba på milstolpsmöten.

 • Effektivisera processer för viktiga livscykelsteg med tillgång till rätt data och samarbete.

  • Planering av produktlansering

   Lansera konsekvent produkter i tid genom att se till alla från marknadsföringsavdelningen till juridiska avdelningen och från försäljningsavdelningen till leveranskedjan har slutfört sin del av processen.

  • Produktkatalog

   Analysera prestandadata för att fatta avvägningsbeslut om vilka produkter som ska utvecklas, förbättras eller avvecklas.

  • Produktavveckling

   Effektivisera avvecklingsprocesser, inklusive utredningar, ekonomiska övergångar och andra arbetsflödesverktyg som krävs för att dra tillbaka en produkt från marknaden och tillämpa lärdomarna.

  • Planview Copilot

   Planview Copilot ger medarbetare från teamrummet till styrelserummet tillgång till, anslutning till och insyn i organisationens data och de insikter som döljer sig i dem. Samtala med och ifrågasätt dina data med hjälp av naturligt språk för att få insikter, härleda rekommendationer baserade på bästa praxis och informera om strategiska beslut.

  • Optimeringar & Simuleringar

   Lås upp scenarioplanering och dyk in i en värld av "vad händer om"-scenarier och avvägningsanalyser. Utforska flera vägar för att hitta den mest effektiva och ändamålsenliga fördelningen av ditt kapital och din kapacitet för topprestationer och strategisk framgång.

  • AI-hjälp

   Få hjälp på begäran med AI Help. Förändra din upplevelse av Planview-plattformen med AI Help-gränssnittet i appen, som ger svar i klartext på dina frågor. Få tillgång till tusentals sidor med hjälpartiklar från Customer Success Center och annan produkt- eller lösningsspecifik dokumentation utan att någonsin lämna skärmen.

  • Sentimentanalys

   Förstå om en produkt, ett projekt eller ett arbetsobjekt verkligen är på rätt spår genom att analysera den känslomässiga tonen och känslan i kommentarer och statustexter samt den datoriserade lingvistiken bakom aggregerade kommentarer över tid. Använd sentimentpoängen för att avslöja positiva, neutrala eller negativa insikter och ändra planerna eller arbetet innan leveransen påverkas.

Ladda ner lösningsbeskrivning

Produktportföljhanteringssystem för produktutvecklingsorganisationer

Oavsett om din organisation vill uppgradera från kalkylblad till ett centraliserat system eller om du vill automatisera hela produktutvecklingsprocessen från strategi till leverans, har Planview en produktportföljhanteringslösning som passar dig. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dina unika behov.

Kontakta oss • Kontakt

Kom snabbt igång med våra experter på produktportföljhantering


Planview erbjuder konsulttjänster, utbildning och support som maximerar värdet av din teknologiinvestering, från implementering av lösningen till löpande driftstöd.

Läs mer • PSA

”Planview® är mer en partner än leverantör för oss. Från dem får vi råd om arbetsmetoder och hur vi ska utnyttja vår lösning optimalt.”


Joaquim Cols

Director of Operations, Santander Technology UK

Anslut de applikationer du använder varje dag

Integrera Planviews produktportföljhanteringssystem med dina befintliga verktyg och applikationer för att centralisera den information som behövs för att optimera din produktportfölj och påskynda time to market.

Ser du inte det du letar efter?Kontakta oss för att se om din app stöds.

Planview är en erkänd innovatör och branschledare

Planview har om och om igen uppmärksammats för våra bidrag till innovation inom portföljhantering och Work Management, vilket gör oss till en unik partner för att påskynda omvandlingen. Se vad branschanalytikerna har att säga.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners Research & Advisory organisation och bör inte tolkas som uttalanden om fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna undersökning, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och MAGIC QUADRANT är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Gör en rundtur av vårt produktportföljhanteringssystem för FoU-organisationer


Se i denna on-demand-demonstration hur Planviews produktportföljhanteringssystem kan hjälpa dig att ta din produktutvecklingsorganisation till nästa nivå.

Se demo • Kontakt

Den bästa programvaran för hantering av produktportföljer för F&U och produktledare

Conagra

"Värde kan mätas på många olika sätt. Vi vill att det ska handla om att utföra arbete, förnya produkter och renovera vår portfölj. Det är oerhört spännande att ha en Planview-instrumentpanel som är objektiv och baserad på verkligheten."

conagra

Mark Evans

VP of R&D Product Readiness

Läs fallstudie • Conagra

Guardian

"Vi har ökat våra medarbetares engagemang för innovation enormt mycket. Vi kunde gå från att implementera något på tre till sex månader till att implementera något på några veckor."

guardian-removebg-preview

Kristopher Ireland

Strateg för teknik och innovation

Läs fallstudie • Guardian

ABB Electrification

"Under vår beslutsprocess var en avgörande positiv faktor med Planview den specifika expansionsförmågan hos lösningen. Lösningen har en bred bas och täcker viktiga processer, vilket är vad vi behöver för en framgångsrik produkthantering nu och i framtiden."

abb-logo-277

Kornel Scherrer

Chef för global produkthantering

Läs fallstudie • ABB Electrification

Bayer

“We are really pleased with Planview and how it is helping us grow together and inspire each other every day. And, because of the success of our Carbon Efficiency challenge, many other groups and project teams within the organization are now using Planview to launch their own challenges.”

bayer-logo

Stalin Ramirez Valenzuela

Executive Portfolio & Strategic Program Manager

Planviews lösning för hantering av produktportföljer ger resultat

 • 50%


  Det biovetenskapföretaget minskade cykeltiden från början till slut med 50 %.

  Källa: Accelerating Innovation: Lektioner efter en pandemi med Stage-Gate® Creator, Dr. Robert Cooper Titta på webinar
 • 38%


  Medicinteknikföretag ökade antalet produktlanseringar i tid med 38 % (från 60 % till 98 %).

  Källa: The Essential Buyer’s Guide for Product Portfolio Management Solutions Läs guiden
 • 70%


  CPG-företaget minskade tiden som gick åt till att analysera, ta fram och lansera hållbara produkter på marknaden med 70 %.

  Källa: Building Sustainability into Your Product Development Strategy Läs vitbok

Våra lösningar hjälper över 4500 kunder och 2,6 miljoner användare världen över