Asana

Asana


Asana är en webb- och mobilplattform för arbetshantering som hjälper team att organisera, spåra och hantera sitt arbete. Asana använder sektioner, tavlor, listor och uppgifter för att hjälpa projektteam att visualisera arbetet från början till slut, så att de kan kommunicera smidigt över team- och avdelningsgränser. Med vår senaste connector kan du mäta flödet i Asana och synkronisera artefakter mellan Asana och resten av din verktygskedja.

Se till att teamen använder sina verktyg när de skapar och uppdaterar sina arbetsobjekt, medan Planview Hub arbetar i bakgrunden för att hålla alla uppdaterade. Arbetsuppgifter uppdateras sömlöst i rätt verktyg för varje team.

  • Få övergripande insyn i projekt genom att använda Asanas tavlor för att visualisera projektstatus och pågående arbete
  • Eliminera slöseri och overheadkostnader som orsakas av dubbel datainmatning, statusmöten och sökning efter information i flera system
  • Förbättra teamsamarbetet genom att synkronisera uppgifter mellan olika verktyg
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • blueprint-gateway
  • • ibm-gateway
  • • git-gateway
  • • digitalai-gatway
  • • microfocus-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt