BMC Helix ITSM (tidigare BMC Remedy)

BMC Helix ITSM (tidigare BMC Remedy)


Genom att integrera BMC Helix ITSM, med hjälp av Planview Hub, med de verktyg som utvecklingsteamen använder, kan organisationer börja optimera sin hantering av värdeflödet. Fördelarna med att integrera BMC Helix ITSM med Planview Hub är bland annat

  • Eliminera slöseri med kommunikationsverktyg som e-post och kalkylblad för att samarbeta kring kundfrågor.
  • Förbättra kvaliteten på IT-tjänsterna genom att nära integrera supporten med andra team i produktens värdeflöde.
  • Integrera BMC Helix ITSM med verktyg som ServiceNow® och Jira Service Desk genom att peka och klicka.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • digitalai-gatway
  • • ServiceNow
  • • ibm-gateway
  • • microfocus-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt