Broadcom Rally

Broadcom Rally


Genom att integrera Rally med Planview Hub synkroniseras artefakter (t.ex. berättelser, defekter, portföljobjekt och testfall) över hela värdeflödet.

  • Planview Hubs integration gör att information kan flöda fritt mellan Rally och andra verktyg som Jira, Azure DevOps Server, IBM Doors och många fler verktyg.
  • Ensure all of your teams have the critical information they require, from the tool of their choice
  • Minska slöseri med kapacitet på grund av dubbel inmatning och statusuppdateringar
  • Få tillbaka den tid du behöver för att leverera bättre programvara
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • jira-gateway
  • • broadcom-gateway
  • • salesforce-gateway
  • • ServiceNow
  • • target-process-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt