Digital.ai Release

Digital.ai Release


Genom att integrera Digital.ai Release med resten av verktygskedjan för programvaruleverans, särskilt de verktyg som innehåller långlivade samarbetsobjekt som features, stories, krav, tester, defekter, problem och incidenter, är det möjligt att utse ett verktyg som källa eller "master" för release-artefakten.

  • Eliminera dubbel inmatning av data och mänskliga fel.
  • Releaseinformation fylls i automatiskt från källan till andra verktyg som Jama eller ServiceNow®.
  • Skapa synlighet för releasestatus för alla som samarbetar kring releasen.
  • Skapa spårbarhet mellan release-artefakter och tillhörande implementeringsartefakter.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • bmc-gateway
  • • git-gateway
  • • broadcom-gateway
  • • microfocus-gateway
  • • Microsoft