git

git


Integrera Git-baserade repositorier med andra verktyg för programvaruleverans

Organisationer integrerar sina Git-baserade arkiv, som tillhandahåller versionshantering av källkod, och de andra verktygen som innehåller ursprungskraven, berättelserna, defekterna och testerna. Genom att integrera kan utvecklare automatisera spårbarheten för kod och länka källkodsrader som de har ändrat till den ursprungliga artefakten (krav, användarberättelse, defekt eller uppgift).

  • Anslut kodspårbarhet mellan Git-baserade repositorier - GitHub, GitLab, BitBucket, Gerrit, Gitea och Azure Repos
  • Integrera populära verktyg i verktygskedjan för programvaruleverans, som Jira, Azure DevOps, Jama och ServiceNow®.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • Gitlab
  • • jama-gateway
  • • GitHub
  • • Microsoft
  • • broadcom-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt