Modern Requirements4DevOps

Modern Requirements4DevOps


Genom att använda Tasktop's Modern Requirements4DevOps integration för att ansluta sin verktygskedja kan organisationer förbättra teamsamarbetet genom dubbelriktad synkronisering av information mellan alla anslutna verktyg. Detta ger en förstklassig nivå av spårbarhet och rapportering mellan olika verktyg, vilket tar bort behovet av manuella processer och kalkylblad och berikar rapporterna i Modern Requirements med aktuell status från andra verktyg. Modern Requirements4DevOps är inbyggt i Microsoft Azure DevOps Server (tidigare TFS) och Azure DevOps (tidigare VSTS) och tillhandahåller kravhantering genom att utöka visualiserings-, återanvändnings- och rapporteringsfunktionerna i TFS/VSTS. Integrera moderna krav4DevOps genom Tasktop gör det möjligt för teamen att hålla koll på statusuppdateringar samtidigt som de använder det verktyg de valt.

Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • broadcom-gateway
  • • Jira 2
  • • salesforce-gateway
  • • portfolios-gateway
  • • digitalai-gatway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt