Sparx Systems EA

Sparx Systems EA


Genom att använda Tasktop för att integrera Sparx EA med ett kravhanteringsverktyg kan användarna dra nytta av en visuell modellering samt möjligheten att använda den styrning, spårbarhet och precision som krävs i kravhantering. Sparx EA-integrationen förbättrar samarbetet genom att affärsanalytiker kan använda det verktyg som är bäst lämpat för jobbet, samtidigt som utvecklare, testare och andra kan ta emot arbete i det verktyg de valt. Det möjliggör spårbarhet mellan modeller och krav i Sparx EA, och krav och andra artefakter i andra utvecklarverktyg.

Se den kompletta listan över verktyg som du kan integrera med Sparx EA. Sparx EA stöds via Sparx Pro Cloud Server.

Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • bmc-gateway
  • • Jira 2
  • • jama-gateway
  • • ibm-gateway
  • • target-process-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt