Zephyr for Jira

Zephyr for Jira


Zephyr är en testlösning som förbättrar produktkvaliteten genom att hantera och övervaka testarbetet. Zephyr för Jira gör det möjligt att hantera dina tester direkt i Jira. Med hjälp av Planview Hubs Zephyr för Jira-integration kan praktiker skapa, planera och utföra tester direkt i sin välbekanta Jira-instans. Med denna testhanteringsfunktion som en del av det agila planeringsverktyget kan testare och utvecklare i samma team uppnå en hög nivå av samarbete och insyn i sitt arbete.

  • Integrera Zephyr for Jira med Azure DevOps Server (tidigare TFS), CA PPM, Micro Focus QC och många fler verktyg.
  • Tasktop kan synkronisera artefakter i Jira, inklusive de som aktiverats av Zephyr plug-in, med artefakter i andra system.
  • Eliminera slöseri, dubbelregistrering och förbättra avdelningsövergripande processer.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • broadcom-gateway
  • • portfolios-gateway
  • • ServiceNow
  • • jira-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt