Nytt projektkrav – förfrågan

Ett enkelt formulär för att skapa nya projektförfrågningar som måste gå igenom en ny cykel för förfrågningar innan de kan göras om till ett projekt. Formuläret kan enkelt utökas för att uppfylla din organisations specifika krav.

About This App

A simple form to create new project Requests which should go through a New Demand request cycle before being converted into a project.

The request entry form can be easily extended to meet your organization’s specific requirements.

Use in conjunction with the Convert a Request to a Project app to complete a simple demand management process.

Skärmbilder